Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 5
1.
(ذَهَبَ) fiilinin di'li geçmiş zaman birinci şahıs tekil ve çoğul çekimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" ذَهَبْتُ - ذَهَبْنا 
Soru Açıklaması
A şıkkı doğru seçenektir. Birinci şahıs çekimi  tekil ve çoğul için şöyle olmalıdır:  ذَهَبْتُ - ذَهَبْنا Tabloyu inceleyiniz.

 

1. Şahıs

2.

Günlük Arapçada çok sık kullanılan كَيْفَ الحال ifadesinin Türkçesi hangisinde doğru verilmiştir? 

Doğru Cevap: "E" Nasılsın? 
Soru Açıklaması

كَيْفَ الحال ifadesinin Türkçesi "nasılsın?"dır. 

3.

Aşağıda karışık verilen cümlelerden bir diyalog oluşturmak için doğru sıra nasıl olmalıdır?

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Doğru Cevap: "B" III-I-V-VI-II-IV
Soru Açıklaması

 Köyde neler gördün? (III)

 Çiftlikte hayvanları gördüm, inekleri, koyunları, tavukları. (I)

Ata bindin mi? (V)

 Evet, ata bindim. At hızlı koşuyor. (VI)

Daha neler yaptın? (II)

Dedemle tarlalara gittim, çalıştık,

yorulduk sonra ağaçların altında oturduk ve köydeki sulardan içtik. (IV)

Doğru yanıt B'dir.

4.
كَتَبَ fiilinin sırasıyla fâu’l-fi‘l ve lâmu’l-fi‘l harfleri hangileridir?
Doğru Cevap: "B" ك - ب
Soru Açıklaması

كَتَبَ fiilinin fâu’l-fi‘li ك ve lâmu’l-fi‘li ise ب dir. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi "نَعَم أَنا طَبيب" cevabının sorusudur?
Doğru Cevap: "C" هَلْ أنْتَ طَبيب ؟
Soru Açıklaması
  C şıkkı doğrudur. Soru kökünde  bir erkek tarafından söylenen "نَعَم أَنا طَبيب" (Evet ben bir doktorum)  cevap cümlesini görüyoruz. O halde bu cevap cümlesini almak için sorulacak olan soru bir erkeğe hitaben (أَنْتَ) zamiri kullanılarak oluşturulmalıdır. E şıkkındaki soruda da bu zamir kullanılmıştır. Ancak soru "هَلْ أنْتَ طَالِب؟" (Sen bir öğrenci misin?) anlamına geldiği için hatalıdır. C şıkkında ise doğru soru olan "هَلْ أنْتَ طَبيب ؟" (Sen bir doktor musun?) cümlesini görmekteyiz.

 

6.
"Yazdı" fiilinin üçüncü tekil şahıs dişil çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" هِيَ كَتَبَتْ
Soru Açıklaması

Yazdı fiilinin üçüncü tekil şahıs dişil çekimi هِيَ كَتَبَتْ 'dir. 

7.

Erkek Faslı bir kişiye "Sen Faslısın" cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" أنتَ مِنَ المغْرِب
Soru Açıklaması

"أنتَ مِنَ المغْرِب" cümlesi "Sen Faslısın" cümlesinin Arapça olarak ifade edilmesidir.

8.
Hangisi misâl-i vâvi fiillerden biridir?
Doğru Cevap: "D" وَجَدَ
Soru Açıklaması

Misâl-i Vâvî: İlletli harfi vâv olan misâl fiillerdir. وَقَفَ , وَصَلَ , وَجَدَ gibi. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümleye karşılık olabilir?

Doğru Cevap: "E"   Şeyma mühendislik okuyor.
Soru Açıklaması

 cümlesinde" Seyma ne okuyor?" sorusu soruluyor.

A seçeneğindeki  "İsmail tıp okuyor." anlamına gelmekte ve bu sorunun yanıtı olamamaktadır. 

B seçeneğindeki  "Evet, yurdu üniversiteye yakın." anlamına gelmekte ve başka bir sorunun yanıtı olmaktadır.

C seçeneğindeki  "Hayır, evleri üniversiteye uzak." anlamına gelmekte ve yine başka bir sorunun yanıtı olmaktadır. 

D seçeneğindeki   Şeyma'nın nerede oturduğu sorusuna yanıt olan "Ailesiyle birlikte İzmir’de oturuyor" anlamına gelmektedir. 

E seçeneğindeki  "Şeyma mühendislik okuyor." anlamına gelmekte ve sorumuzun karşılığı olmaktadır. 

10.
............... الطالِباتُ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi uygun olan “haber” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ناجِحاتٌ
Soru Açıklaması

Bu soruda mubteda veriliyor ve haber soruluyor. Mubteda cem muennes sâlim (düzenli dişil çoğul) bir kelime olduğuna göre haberin de sayı ve cinsiyet bakımından mubtedaya uygun gelmesi gerektiği kuralından hareketle A şıkkının doğru olduğu görülür.

Mubteda "kız öğrenciler" anlamındadır. Haber "başarılı" anlamındaki kelimenin kız öğrenciler için uygun sayı ve cinsiyete göre getirilmiş şekli olan (ناجِجات) kelimesi olmalıdır.

11.

فَعَلَ filinin üçüncü kalıptan muzârisi hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" يَفْعَلُ 
Soru Açıklaması

فَعَلَ fiilinin üçüncü kalıptan muzârisi يَفْعَلُ dir. 

12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi uyruk ifade etmez?
Doğru Cevap: "D" أنا طَبيبة
Soru Açıklaması
D şıkkı Çünkü (أنا طَبيبة) cümlesi "ben bir doktorum" anlamına geliyor.

 

13.
            Yukarıdaki metne göre aşağıdakileden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yaşadıkları şehrin iklimi
Soru Açıklaması

14.

Yukarıdaki tabloyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "E" Mâzî ve muzâri fiillerde "aynu’l-fiil"in hareketleri 1., 2. ve 4. kalıplarda aynıdır.
Soru Açıklaması

Mâzî ve muzâri fiillerde "aynu’l-fiil"in hareketleri 3., 5. ve 6. kalıplarda aynıdır.

fetha fetha, damme damme, kesra kesra

15.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesinin aşağıda verilen formuna uymaz?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

A şıkkındaki özne, açık isim yerine kullanılmış bir zamirdir ve belirsizdir. Dolayısıyla da kurala uymaz.

16.

ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kedi masanın altındadır. 
Soru Açıklaması

 yer zarfı "altında" anlamındadır. Verilen seçeneklerde bu anlam yalnızca A seçeneğinde "kedi masanın altındadır" cümlesinde vardır. Doğru yanıt A'dır. 

17.

Yukarıdaki ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Soruda verilen ifade "Ders çalıştın mı?" demektir ve bu soruya verilebilecek yanıt B seçeneğinde "Evet, çalıştım" olarak verilmiştir. 

18.

 

Cümlesine yönelik verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Mubteda önde, haber sonda

II. Mubteda belirsiz, haber şibih cümle.

III. "Köpek evin önündedir" anlamındadır.

IV. "Evin önünde bir köpek var" anlamındadır. 

Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

I. Mubteda önde, haber sonda. Yanlış, çünkü bu cümlede mubteda sona kalmış, haber öne geçmiş. 

II. Mubteda belirsiz, haber şibih cümle. Doğru. 

III. "Köpek evin önündedir" anlamındadır. Yanlış.

IV. "Evin önünde bir köpek var" anlamındadır. Doğru. 

 Doğru yanıt D'dir. 

19.
           Yukarıda verilen cümlelerin anlam bir diyalog oluşturacak şekilde dizilimi hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" iii, vi, i, iv, v, ii
Soru Açıklaması

20.
"عَلي و فاطِمَة و عائِشة_________"cümlesinde boş bırakılan yere hangi zamir getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" نَحْنُ
Soru Açıklaması
 C şıkkı doğrudur. Cümlede üç isim kullanıldığı görülüyor. Ali, Fatıma ve Aişe, Bu isimlerden önce ancak çoğul zamir kullanılabilir. Kadınlı erkekli karışık gruplar için eril zamir yada birinci  şahıs çoğul zamiri kullanılabilir. Seçeneklerde  هُم  ve أَنْتُم  olmadığına göre sadece  نَحْنُ  uygundur. Arapçada birinci şahıs zamirlerinde cinsiyet ayrımı söz konusu değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.