Arapça 1
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Verilen ifadelerden bir diyalog oluşturmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Doğru Cevap: "E" IV-I-III-II-V
Soru Açıklaması

Diyaloğun doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir:

1) IV. 

2) I. 

3) III. 

4) II. 

5) V. 

2.

yukarıdaki metin okunduğunda aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?

Doğru Cevap: "D" Nur'un amcası oturuyor mu?
Soru Açıklaması

–Nereye gidiyorsun Ahmet? Nereye gidiyorsun Nur? – Biz çarşıya gidiyoruz. İkisinin dedesi (dedeleri) oturuyor, nineleri yemek pişiriyor. Onların ailesi mutludur.

3.

Hangisi bir meslek adıdır? 

Doğru Cevap: "D" شُرْطِيّ
Soru Açıklaması

شُرْطِيّ sözcüğü bir meslek adı olarak polis demektir. 

4.

cümlesinin analiziyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Mâzî fiil, 3. tekil şahıs, eril.

II. Nesne (mef‘ûl), mansûb, nasb alâmeti sondaki fetha. 

III. Özne (fâ‘il), merfû, ref alâmeti sondaki damme.

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması

yani "kapıyı genç kız açtı". Tercümesinden de anlaşılacağı üzere I. maddede verilen eril ifadesi doğru değil, mâzî fiil, 3. tekil şahıs, dişil olarak düzeltilmelidir. Ancak II. ve III. maddede verilen bilgiler doğrudur. Dolayısıyla doğru yanıt E'dir.

5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fâ'ili "bitişik özne zamiri tâu’l-muteharrike"dir?
Doğru Cevap: "D" أَكَلْتُم اللحْمَ
Soru Açıklaması
كَتَبْتَ  - كَتَبْتُما- كَتَبْتُمْ - كَتَبْتِ - كَتَبْتُنَّ - كَتَبْتُ    fiillerinde fiile bitişik “harekeli te”lere Arapçada tâu’l- muteharrike denir. Tümü bitişik özne zamiridir. D şıkkında da fiile bitişen (تُم) bitişik özne zamiridir ve cümlenin fâilidir.
6.
هَلْ زَيْنَب طالِبة cümlesinin Türkçeye çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeynep öğrenci mi? 
Soru Açıklaması

هَلْ زَيْنَب طالِبة cümlesinin çeviri "Zeynep öğrenci mi?"dir.  

7.
                        Yukarıdaki resimde yer alan sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

8.

Aşağıdaki fillerden hangisi muzari formdadır?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

3 sesten fazladır, başına fiili muzari yapan -ye sesi gelmiştir.

9.
Arapça هُمَا ayrık özne zamirinin özellikleri hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" tesniye muennes gâibe 
Soru Açıklaması

هُمَا (o ikisi) ayrık özne zamiri tesniye muennes gâibe (üçüncü şahıs dişil ve ikil)dir. 

10.
"Bisiklet kaldırımdadır." anlamına gelmesi için (الدَّرَّاجَةُ ..... الرَّصيف) cümlesinde boş bırakılan yere hangi harf-i cer gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" على
Soru Açıklaması
الدَّرَّاجةُ على الرَّصيف  şeklinde olmalıdır. (على) harf-i ceri üzerinde anlamı verir. 

 

11.

Aşağıdaki Arapça fiil ve Türkçe karşılıklarından hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" تَعِبَ- Yoruldu
Soru Açıklaması

جلس: oturduشَربَ: içtiتَعِبَ:yorulduعلم: bildiدخل: girdi fiillerinin Türkçe karşılıklarıdır.

12.
(في البيت رجُلٌ) cümlesiyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? i. Mubteda belirsizdir. ii. Haber Şibih cümledir. iii. Mubtedanın ref alâmeti fethadır. iv. Mubteda mahallen merfûdur.
Doğru Cevap: "D" i,ii
Soru Açıklaması

Mubteda belirtisiz bir isim olarak değil de belirtili bir isim olarak kullanıldığında her zaman cümlenin başında gelir. Ancak mubteda belirsiz bir isim, haber de şibih cümle olursa, bu durumda haber mubtedadan önce gelmek zorundadır. Bu cümlede de haber şibih cümle mubteda belirsiz bir isim olarak gelmiştir. Mubteda damme ile merfûdur.Yani ref alâmeti dammedir. Bu doğrultuda sadece i ve ii doğrudur.

13.
Meryem, Fatma, Nur ve Esma'nın oluşturduğu gruba işaret edilirken merfû munfasıl zamirlerden hangisine başvurulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" هُنَّ
Soru Açıklaması

Böylesi bir gruptan bahsederken üçüncü çoğul şahıs dişil zamiri kullanılır: هُنَّ (hunne) 

14.
 sözcüğünün i'râbıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri doğrudur?i. Ref alâmeti sondaki damme ii. Mansûb, nasb alâmeti sondaki kesra, çünkü düzenli dişil çoğul iii. Mecrûr, cer alâmeti sondaki kesra, çünkü düzenli dişil çoğul iv. Mansûb, nasb alâmeti sondaki fetha
Doğru Cevap: "D" ii,iii
Soru Açıklaması

15.

Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

i. Arapça bir sözcük sonuna âni veya eyni eki alarak ikile dönüştürülür. 

ii. İkillerde ref alâmeti eliftir.

iii. ikillerde nasb alâmeti nûndur.

iv. ikillerde cer alâmeti yoktur.

v. Eğer kelime dişil te’si ile bitiyorsa kapalı te açılır, sonra ikillik ekleri kullanılır. 

Doğru Cevap: "E" i, ii, v
Soru Açıklaması

Arapçada bir sözcük sonuna âni veya  eyni eki alarak ikile dönüştürülür. Eğer kelime kapalı te (dişil te’si) ile bitiyorsa kapalı te açılır, sonra bu ekler kullanılır. Kelime cümle içerisinde merfûluğu gerektiren bir konumdaysa  âni eki, mansûb veya mecrûr konumdaysa  eyni eki alır. İkillerde ref alâmeti elif , nasb ve cer alâmeti ye ’dir. Nûn  her üç durumun ortak harfi olduğundan belirleyici etkisi yoktur, alâmette zikredilmez.

16.

Aşağıdakilerden hangisi "şibih cümledir (car-mecrur formu)"?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

17.
Aşağıdaki mubtedaların haberlerinin hangisi tekil-dişil yapıda kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

18.

Yukarıdaki ifadeye verilebilecek karşılık aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

Sorudan verilen ifade "Merhaba Ahmet, nasılsın?" anlamına gelmektedir. Ve bu soruya verilebilecek yanıt A seçeneğinde "İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın?" olarak verilmiştir. 

19.

Verilen resim göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

 Merhaba. ben Ahmet. Polisim.

 Merhaba. Ben Ayşe. Polisim.

 Merhaba. Ben Zeynep. Mühendisim. 

O doktordur. 

Ben hemşireyim. 

Resimde bir kadın polis görülüyor, dolayısıyla doğru yanıt B'dir. 

20.

Sülasi fiillerle ilgili verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Sahih fiiller yapısında illetli harf bulunduran filllerdir.

II. Mu'tell fiiller yapısında illetli harf bulundurmayan fiillerdir.

III.  harfleri illetli harflerdir.

IV. Mehmuz filler yapısında hemze bulunan fiillerdir. 

Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması

Sahih fiiller yapısında illetli harf bulundurmayan fiilllerdir.  Mu'tell fiiller yapısında illetli harf bulunduran fiillerdir. İlk iki maddede verilen bilgilerin doğrusu bu şekilde olacaktır. Üçüncü ve dördüncü maddedeki bilgiler doğrudur. Dpğru yanıt E'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.