Arapça 1
Deneme Final Sınavı 1
1.
 cümlesinin i-râbıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" - Öne geçmiş (mukaddem) mef‘ûlun bih, çünkü bitişik özne zamiri.
Soru Açıklaması

-: Öne geçmiş (mukaddem) mef‘ûlun bih, mahallen mansûb, çünkü zamir (ayrık nesne zamiri).

2.
Aşağıdakilerden hangisi bir  ismi değildir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

a. (sayf) yaz

b. (şitâ’) kış

c. (rabî‘) ilk bahar

d. (dîsember) aralık ayı bu bir ayın ismidir. 

e. (harîf) son bahar

3.

Aşağıdaki sözcük - i'râb eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E"  - Nasb alâmeti ye (ي), çünkü ikil
Soru Açıklaması

4.
Aşağıda verilen cümlenin i'râbıyla alakalı olarak verilen hangi bilgi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D"  - muşârun ileyh, mansûb (çünkü işaret sıfatına uymak zorunda)
Soru Açıklaması

5.
Aşağıda verilen işaret sıfatlarıyla Arapça tercümeleri doğru olarak hangi şıkta eşleştirilmiştir?                                                                                                        Uzak işaret sıfatları;                                                                                                     1. Çoğul eril ve dişil 2. Tekil eril 3. Tekil dişil                                                            a.  b. c. 
Doğru Cevap: "A" 1b, 2a, 3c
Soru Açıklaması

6.

 cümlesinin i'râbıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" - Fâ‘il bitişik özne zamiri vâvu’l-cemâ‘a
Soru Açıklaması

7.

 fiilinin "emr-i gâib- tesniye- gâibe" durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

8.

Aşağıdakilerden hangisi bir kış sporudur?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

9.

Aşağıdakilerden hangisi sporun faydalarını anlatan bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

A seçeneğinde sporun sağlık için faydalı olduğu anlatılırken diğer seçeneklerdeki ifadeler farklı başka anlamlar içeriyor. Doğru yanıt A'dır.

10.

Emr-i hâzır ile çekimlenmiş ifadesinin nehy-i hâzır ile çekimlenişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Siz oturmayın!
Soru Açıklaması

A seçeneğindekiSiz ikiniz oturmayın!

B seçeneğindeki Sen (kadın) oturma!

C seçeneğindeki   Siz oturmayın!

D seçeneğindeki  Siz (kadınlar) oturmayınız!?

E seçeneğindeki  Sen oturma!

anlamlarına gelmektedir. Doğru yanıt C'dir. 

11.

 cümlesindeki boşluğu tamamlayan işaret sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

12.

"مسلم"  kelimesinin ikil (eril) olarak merfu, mansub ve mecrur halleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C"  مُسْلمَيْنِ -مُسْلمَيْنِ- مُسْلمانِ
Soru Açıklaması

Kelime cümle içerisinde merfûluğu gerektiren bir konumdaysa  ِــان âni eki, mansûb veya mecrûr konumdaysa  eyni eki alır. İkillerde ref alâmeti elif ا ,nasb ve cer alâmeti ye ي‘dir. Nûn ن her üç durumun ortak harfi olduğundan belirleyici etkisi yoktur, alâmette zikredilmez.

13.
Aşağıda verilen sayı eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B"  -  - 8
Soru Açıklaması

14.

 “Ağacın altında oturma oğlum!” Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" .لاَ تَجْلِسْ تَحتَ الشَّجَرةِ يا وَلَدي
Soru Açıklaması

"Oturma" ifadesi nehy-i hazır kipinde bir fiille karşılanabilir. Seçeneklerden sadece A şkkında nehiy kipinde bir fiil vardır. لاَ تَجْلِسْ "oturma" anlamına gelir. Doğru cevap A'dir

15.

ile hangi soru sorulur?

Doğru Cevap: "B" Niçin
Soru Açıklaması

 soru edatıyla niçin sorusuna cevap ararız. Bu soruya cevap verirken cümlemize  (li-enne, çünkü) diyerek başlarız. Bu ifadeden sonra isim gelebildiği gibi, bitişik nesne zamirleri de gelebilir. Doğru yanıt B'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.