Arapça 1
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdaki kelimelerin ifade ettiği eşyalardan hangisi mutfakta bulunmaz?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

a. (şevke)çatal

b. (sellâce) buzdolabı 

c. (erîke) kanepe - Bu oturma odasına ait bir eşyadır. 

d. (gitâ’u’t-tâvile) masa örtüsü

e. (gassâletu’l-atbâk) bulaşık makinesi

2.

 fiilinin nehy-i gaib çekimininde  "Onlar yazmasınlar" ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

A seçeneğindeki ve E seçeneğindeki  o yazmasın

B seçeneğindeki    ve D seçeneğindeki o ikisi yazmasın

C seçeneğindeki  onlar yazmasınlar anlamına gelmektedir. Doğru yanıt C'dir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi  fiilinin "emr-i gâib- tesniye- gâibe" çekimidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

4.

 fiilinin "nehy-i gâib- mufred- gâib" durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

5.

Yukarıda verilen "bu sudan içsin" ifadesiyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C"  İşaret sıfatı
Soru Açıklaması

Doğru yanıt C'dir.

6.

Aşağıdaki tekil- çoğul kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" جمل- جِمالون
Soru Açıklaması

Düzensiz çoğul olan جمل kelimesinin çoğulu جِمال kelimesidir. Defter, kupa, öğretmen ve mescit kelimelerinin çoğulu doğrudur.

7.

Aşağıdaki sporlardan hangisi tek kişiliktir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

a.eskrim

b.güreş

c. boks

d. plaj voleybolu

e. sırıkla atlama

8.
Aşağıda verilen cümlenin i'râbıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Muzâri fiil- fâ'il gizli özne
Soru Açıklaması

9.

Resimde gösterilen sporun Arapça karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

Doğru yanıt A'dır. 

10.

 cümlesi hangi soruya cevap olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisini hastalığını ifade etmek için bir hasta tarafından söylenmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

12.
Aşağıdakilerden hangisi  sorusunun Türkçe tercümesidir?
Doğru Cevap: "B" Bu bir bulmaca mıdır?
Soru Açıklaması

13.
Aşağıdakilerden hangisinde haber "Şibih cümle" değildir?
Doğru Cevap: "A"  الطَّالِبُ ناجِحٌ
Soru Açıklaması

A şıkkındaki cümle "Erkek öğrenci başarılıdır." anlamına geliyor ve burada haber tek bir kelimeden oluşuyor, câr mecrûr veya zarf şeklinde olmadığı için şibih cümle değildir.

14.

 

Yukaridaki metin okunduğunda aşağıdaki, sorulardan hangisi cevaplanamaz? 

Doğru Cevap: "A" Kadının işi ne?
Soru Açıklaması

"Bu, eşim Ahmet, o üniversitede hocadır ve bunlar da çocuklarım. Bu, kızım Meryem. O okulda öğrencidir. Bu ikisi İbrahim ve İsmail." metninde kadına dair bir bilgi yoktur.

15.

Aşağıdakilerden hangisi bir yer ismi değildir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

a. (fasl) sınıf

b. (kıtâr) tren

c. (şukka) apartman dairesi

d. (ravda) kreş, ana okulu

e. (sînemâ) sinema

B şıkkındaki kelime bir araç adıdır.

16.

Aşağıda verilen spor- isim eşleşmeleri doğru olarak hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1c, 2a, 3b
Soru Açıklaması

17.

Yukarıda verilen diyalogda, soru cümlesindeki boşluğu hangi soru edatı tamamlar?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Anlamca en uygunu Kim sorusudur.

a. ne zaman

b. kim

c. ne

d. nasıl

e. kaç soru edatlarıdır. 

18.
Yukarıda verilen metni okuyarak aşağıdaki hangi soru cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "B" En büyük oda hangisi?
Soru Açıklaması

"Merhaba. Ben Hasan. Bu benim evim. Evimde bir oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak ve bir banyo var. Evim küçük ve rahattır." metni,nde en büyük odanın hangi olduğundan bahsedilmiyor.

19.

Nehy-i Gaib ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Üçüncü şahsa yönelik olumsuz emir demektir.

II. Muzâri fiilin sonuna nehiy lâ’sı (lâ en-nâhiye) getirilerek yapılır.

III. Nehiy lâ’sı, sonuna geldiği muzâri fiili cezm eder.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

 Üçüncü şahsa yönelik olumsuz emir demektir. Muzâri fiilin sonuna değil, başına nehiy lâ’sı (lâ en-nâhiye) getirilerek yapılır. Nehiy lâ’sı, sonuna değil başına geldiği muzâri fiili cezm eder. Bu durumda yalnızca birinci maddede verilen ifade doğrudur. Doğru yanıt A'dır.

20.

Yukarıda verilen cümlelerin anlamalı bir dialog oluşturacak şekilde dizilişi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" iii, i, ii, iv
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.