Arapça 1
Deneme Final Sınavı 5
1.

Yukarıda verilen metni okuyarak hangi soru cevaplanamaz?

Doğru Cevap: "D" Bu sporu yaparken nelere dikkat etmek gerekir?
Soru Açıklaması

Merhaba. Ben Meryem. Kayak eğitmeniyim. Bu sporu yapmak size özgürlük verir. Dengeyi geliştirmeye ve kemikleri güçlendirmeye faydası vardır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi "Bunlar bize mektup yazdılar." cümlesinin Arapça karşılığıdır?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

3.

Aşağıdakilerden hangisi top gerektiren bir spor değildir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

4.

 fiilinin emr-i gâib çekimininde  "O ikisi yazsın" ifadesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Doğru yanıt D'dir.

5.
 cümlesinin Türkçe tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ayaklarımla koşarım.
Soru Açıklaması

6.

 ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.soru edatıyla, öznenin veya nesnenin hangi zamanda, mekanda olduğunu ya da ne olduğunu sorabiliriz.

II. Bu soru edatından sonra gelen isimler daima mecrûrdur.

III. Mebnîdir. Yani cümledeki konumuna göre harekesi değişmez.

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

I.soru edatıyla, öznenin veya nesnenin hangi zamanda, mekanda olduğunu ya da ne olduğunu sorabiliriz. Doğru.

II. Bu soru edatından sonra gelen isimler daima mecrûrdur. Doğru.

III. Mebnîdir. Yani cümledeki konumuna göre harekesi değişmez. Yanlış, diğer soru edatları mebnî olmasına rağmen mebnî değil, mu‘rebdir. Yani cümledeki konumuna göre harekesi değişir. Örneğin soruda geçen isim konum olarak merfû ise , mansûb ise , mecrûr ise olarak gelir.

Doğru yanıt D'dir. 

7.
Yukarıda verilen cümledeki boşluğu anlamca en uygun şekilde tamamlayan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

8.

Yukarıda verilen diyalogda, soru cümlesindeki boşluğu hangi soru edatı tamamlar?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Cevaba en uygun olarak boşluğu D şıkkı tamamlar.

a.mı/mi?

b. ne

c. niçin

d. hangi

e. nerede

9.

Cümlesiyle ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.  Mâzî fiil, fâ‘il bitişik zamir olan tâu’l-muteharrike

II. Nesne (mef‘ûlun bih), mansûb, nasb alâmeti “ye”, çünkü ikil.

III.  Muşârun ileyh mansûb (çünkü işaret sıfatına uymak zorunda), nasb alâmeti fetha.

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

I.  Mâzî fiil, fâ‘il bitişik zamir olan tâu’l-muteharrike. Doğru.

II. Nesne (mef‘ûlun bih), mansûb, nasb alâmeti “ye”, çünkü ikil. Yanlış, nesne (mef‘ûlun bih), mahallen mansûb çünkü mebnî.

III.  Muşârun ileyh mansûb (çünkü işaret sıfatına uymak zorunda), nasb alâmeti fetha. Yanlış, muşârun ileyh mansûb (çünkü işaret sıfatına uymak zorunda), nasb alâmeti kesra çünkü düzenli dişil çoğul.

10.
Aşağıdakilerden hangisi  sorusuna verilebilecek en doğru cevaptır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

11.
Aşağıda zıtlarıyla verilen sıfat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A"  
Soru Açıklaması

 - yeni x eski

- kısa x uzun

12.
 sorusuna verilecek en anlamlı cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

13.

 Yandaki organlarla, isimlerinin doğru eşleşmesi hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1d, 2e, 3b, 4c, 5a
Soru Açıklaması

14.
  Yukarıdaki metne bakıldığında aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "E" Bu sporu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir?
Soru Açıklaması

Merhaba. Ben Muhammet Ali, boks eğitmeniyim. Bu sporu yapmak kalp kasları ve vücudu güçlendirmek için iyidir.

15.
 ifadesinin Türkçe tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hangi sporu yapıyorsun?
Soru Açıklaması

16.

Aşağıdaki metni okuyarak şıklardaki sorulardan hangisini yanıtlayamazsınız?

Doğru Cevap: "C" Kaç yaşındasın?
Soru Açıklaması

17.

Aşağıdakilerden hangisi emr-i hâzır çekimi değildir?

Doğru Cevap: "D" يَفْتَحْنَ
Soru Açıklaması

D seçeneğindeki fiil muzâri fiildir. 

18.
Yukarıdaki cümlenin i'râbıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A"  - muzâf olduğu için sonu tek hareke ve başında ال takısı yok
Soru Açıklaması

19.

Arapçada mûzâri fiilin başına gelerek fiilin anlamını olumsuza çeviren edatın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Lâ en-nâfiye
Soru Açıklaması

Nehiy sözcüğü Arapçada yasaklama anlamındadır. Nehy-i hâzır, ikinci şahsa yönelik olumsuz emirdemektir.  Nehiylâ’sı, başına geldiği muzâri fiili cezm eder, nehiy lâ’sı ile nefiy lâ’sını birbirinden ayıran tek özellik de budur. Nefiy lâ'sı muzâri fiili olumsuz yapar ve sonunu değiştirmez. Doğru cevap B'dir.

20.

“هَلْ ذَهَبْتَ إلى الـمَكْتَبَة؟” sorusuna verilecek olumsuz cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "C" .لا، لَمْ أَذْهَبْ إلى الـمَكْتَبَة
Soru Açıklaması

Soru cümlesinin fiili mâzî fiil olduğu için cevap cümlesinin fiili de mâzî olmalıdır. Soru "gittin mi" diye sorulduğu için cevap veren "gitmedim" diye cevap verir. Doğru cevap C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.