Arapça 2
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi nâkıs fiiller için doğrudur?

 

 

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Lâmu’l-fi‘li illetli olan fiillerdir.
Soru Açıklaması

Nâkıs fiiller son harfi yani lâmu’l-fi‘li illetli olan fiillerdir. Doğru cevap C’dir.

2.

“.........أُريدُ أنْ” cümlesinin “Oruç tutmak istiyorum.” anlamına gelmesi için boş bırakılan yere hangi fiil getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" أَصُومَ
Soru Açıklaması

Boşluktan önce nasb edatı olan  أَنْ olduğu için burada mansûb bir muzâri fiil olmalıdır. Boşluğa mansûb olan أَصُومَ gelirse istenen anlam elde edilir. Doğru cevap B’dir.

3.

(دعا) birinci kalıptan bir fiildir. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek doğru formu, seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

.نَحْنُ ...... جَدّنا و جَدَّتنا إلى بَيتِنا

Doğru Cevap: "A" دَعَوْنا
Soru Açıklaması

Cümlenin başındaki zamirine uygun fiil دَعَوْنا’dır. Doğru cevap A’dır.

4.

“لِيَجِدْ الفَرْقَ بَيْنَ الصّورَتَيْنِ”cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" İki resim arasındaki farkı bulsun.
Soru Açıklaması

لِيَجِدْ  bulsun anlamına gelen emr-i gâib formunda bir fiildir. بَيْنَ الصّورَتَيْنِ iki resim arasında anlamına gelir. Bu gilgi doğrultusunda cümlenin çevirisini “İki resim arasındaki farkı bulsun.” Şeklinde verebiliriz. Doğru cevap E’dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi رَدَّ fiilinin  هِيَ  zamiri için emr-i gâibidir?

Doğru Cevap: "E" لِتَرُدَّ
Soru Açıklaması
Emr-i gâib üçüncü şahıslara yönelik emir kipidir. İlgili şahısların başına kesra ile harekeli bir emir lâm'ı (لِ) getirilerek yapılır. Fiilin sonu cezmedilir. Seçeneklere baktığımızda başında emir lâm’ı bulunan 3 şık görürüz. A seçeneği هُنَّ  için B seçeneği ise هُو   için uygundur. Bunlar içinde هِيَ   zamirine uygun olan E seçeneğidir. Doğru cevap E’dir.
6.

“.  في هذه الـمَدينَة..........”cümlesinin “Bu şehirde yaşamadık.” anlamını vermesi için boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

Doğru Cevap: "C" لَمْ نَعِشْ
Soru Açıklaması

Arapçada olumsuz geçmiş zaman çekimi elde etmek için ya mâzî fiilin başına ما edatı getirilir ya da muzârinin başına لَمْ edatı getirilir ve sonu cezm edilir. لا نَعيشُ yaşamıyoruz,سَنَعيشُ yaşayacağız, لَمْ نَعِشْ yaşamadık, لَنْ نَعيشَ yaşamayacağız, عِشْنا yaşadık anlamına gelir. Doğru cevap C’dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ikindi namazının Arapça karşılığıdır?

Doğru Cevap: "E" صلاة العَصْر
Soru Açıklaması

Arapçada ikindi namazı صلاة العَصْر şeklinde ifade edilir. Doğru cevap E’dir.

8.

Aşağıda fiillerden hangisi Emr-i hâzır formunda değildir?

Doğru Cevap: "A" أَقِفُ
Soru Açıklaması

A seçeneğinde yer alan fiil muzâri fiildir ve mütekellim çekimindedir. Ben duruyorum anlamına gelir. Doğru cevap A’dır.

9.

 “Bu evin önünde yürüme Ali!” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" .لا تَمْشِ أمامَ هذا البيت يا علي
Soru Açıklaması

“Yürüme!” ifadesi olumsuz emirdir. Arapçaya Nehy-i Hâzır formunda aktarılmalıdır. لا تَمْشِ şeklinde kullanılmalıdır. A ya da D seçeneğinde fiil doğrudur. Ancak D seçeneğinde arka anlamına gelen خَلْفَ kelimesi geçmektedir. Doğru cevap A’dır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi nâkıs bir fiildir?

Doğru Cevap: "C" نَسِيَ
Soru Açıklaması

Nâkıs fiiller son harfi yani lâmu’l-fi‘li illetli olan fiillerdir. Seçeneklerde son harfi illetli olan sadece نَسِيَ’dir. Doğru cevap C’dir.

11.

“Bayramda bütün Müslümanlar akrabalarının ve arkadaşlarının ziyaretiyle mutlu olurlar.”

 Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" .في العيد يَفْرَحُ كُلُّ الـمُسْلِمين بِزيارة أقاربِهم وأصدِقائِهم
Soru Açıklaması
"Bayramda" في العيد, "bütün müslümanlar" كُلُّ الـمُسْلِمين, "akraba ve arkadaşlarının ziyareti "بِزيارة أقاربِهم وأصدِقائِهم, "sevinirler" fiili ise başta tekil olarak يَفْرَحُ şeklinde gelir. Doğru cevap B’dir.
12.

Aşağıdaki cümlede parantez içindeki fiil nehy-i hâzır formuna çevrilirse seçeneklerden hangisi doğru olur?

.أنْتما ______ (قرأ ) هذه المجلة

Doğru Cevap: "E" لا تَقْرَآ
Soru Açıklaması

Nehy-i Hâzır formunda gelen bir fiil nehiy lâ’sından sonra gelir ve meczûm olur. Bu bilgi doğrultusunda D veya E seçeneği dığru olacaktır. Cümle başında yer alan zamir ikil olduğu için fiili bu zamire uygun seçmemiz gerekir. Doğru cevap E’dir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi ecvef fiillerin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Aynu’l-fi‘li illetli olan fiillerdir.
Soru Açıklaması

Ecvef fiiller orta harfi yani ‘aynu’l-fi‘li illetli olan fiillerdir. Doğru cevap B’dir.

14.

“!لا تَأخُذْنِي إلى البَيت” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Beni eve götürme!
Soru Açıklaması

 ...أخَذَ... إلى  "... ’i ….-e götürdü” anlamına gelir Cümle nehiy lâ’sı ile başlamaktadır. Çünkü ardından gelen muzâri fiil meczûmdur. Bu bakımdan bu fiili “götürme!” şeklinde Türkçeye aktarabiliriz. Doğru cevap D’dir.

 

 

15.

Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi Nehy-i Hâzır formundadır?

Doğru Cevap: "B" لا تَقِفْ
Soru Açıklaması

Nehy-i Hâzır formundaki bir fiil nehiy lâ’sından sonra gelir ve meczûm olur. Seçeneklerden A’da fiil merfûdur. D seçeneğinde emr-i gâib, E seçeneğinde emr-i hâzır formundadır. B ve C seçeneklerine baktığımızda ise B’nin nehy-i hâzır, C’nin ise nehy-i gâib olduğunu görürürüz. Doğru cevap B’dir.

16.

(رمى) ikinci kalıptan bir fiildir.

“.الأطفال ......الكُرات إلى الحديقة”cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek doğru formu, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" يَرْمُونَ
Soru Açıklaması

Verilen cümle isim cümlesidir. Mubteda eril çoğul olduğu için haberin de ona uygun olarak gelmesi gerekir. İkinci kalıptan nâkıs fiillerin muzâride orta harfleri kesralıdır. Bu fiil يَرْمِي  şeklinde çekimlenir. Çoğul yaparken bu fiile vâvu’l-cemâ‘a eklenir ve önceki illetli harf düşürülür (iki sükun yan yana gelemeyeceği için) kesra harekesi de vâva uyması için dammeye dönüştürülür: يَرْمُونَ   Doğru cevap E’dir.

17.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi misâl fiil için doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A" Fâu’l-fi‘li illetli olan fiildir.
Soru Açıklaması

Misâl fiil ilk harfi yani fâ‘u’l-fi‘li illetli olan fiildir. Doğru cevap A’dır.

18.

Aşağıdaki fiillerden hangisi ecvef değildir?

Doğru Cevap: "E" سَأَلَ
Soru Açıklaması

Arapçada ecvef fiiller  orta harfi illetli olan fiillerdir. سَأَلَ fiilinin orta harfi (‘aynu’l-fi’li) hemzedir. Doğru cevap E’dir.

19.

“.يُمْكِنُكِ أَنْ......... هُنا يا فاطِمة ” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" تَقِفِي
Soru Açıklaması

Cümledeki boşluk nasb edatı olan (أنْ)’den sonra gelmektedir. O halde burada mansûb bir muzâri fiil yer almalıdır. Seçenekler arasında mansûb muzâri fiil sadece C ve E şıklarında yer almaktadır. Cümle Fatma isminde bir hanıma hitaben söylendiği için bu muzâri fiilin muhataba yapısında olması gerekir. O halde doğru fiil muhâtaba (2. şahıs dişil) olan ve nûn harfinin düşmesi ile mansûb olan تَقِفِي fiilidir. Doğru cevap C’dir.

 

20.

Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi مَشَى fiilinin ikinci tekil eril (mufred muhâtab) Nehy-i Hâzır çekimidir?

Doğru Cevap: "B" لا تَمْشِ
Soru Açıklaması

Nehy-i Hâzır formundaki bir fiil nehiy lâ’sından sonra gelir ve meczûm olur. Seçeneklerden B, C, D ve E’de fiiller meczûmdur. C şıkkında fiil cemi muhataba, E şıkkında cemi muhatabdır. Nâkıs fiiller illetli harfin düşürülmesi ile meczûm olurlar. B ve D seçeneklerindeki fiiller de illet harflerinin düşürülmesi ile meczûmdur. B’de fiil muhâtab, D’de ise gâib formundadır. Doğru cevap B’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.