Arapça 2
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Traş olmuş birine hitaben söylenebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" نَعيمًا
Soru Açıklaması
Arapçada traş olmuş veya banyodan yeni çıkmış bir kişiye “نَعيمًا” denir. Doğru cevap B’dir.

 

2.

“أَيْنَ ____ عُطْلَتَكِ يا فاطمة؟” cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek kelime seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" قَضَيْتِ
Soru Açıklaması

Bu cümlede yer alan عُطْلَتَكِ  (tatilini) kelimesinden ve nerede anlamındaki soru edatından biz “geçirdi” anlamına gelen قَضَى fiilini kullanacağımızı anlarız. Doğru cevap B’dir.

3.

“Bir gün sonra eve varacağız.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" .سَنَصِل إلى البيت بعد يوم
Soru Açıklaması

Varacağız anlamına gelen fiil سَنَصِلُ, o halde C veya D doğrudur. C seçeneğinde بيتِنا yani evimiz kelimesi kullanılmıştır. Oysa Türkçe cümlede eve kelimesi geçmektedir. Doğru cevap D’dir.

4.

هَلْ يُمْكِنُ أَنْ ......... هذا الكِتاب؟

Boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" آخُذَ
Soru Açıklaması

Cümledeki boşluk nasb edatı olan (أنْ)’den sonra gelmektedir. O halde burada mansûb bir muzâri fiil yer almalıdır. Seçenekler arasında mansûb muzâri fiil sadece A şıkkında yer almaktadır. Cümle “Bu kitabı almam mümkün müdür? (Bu kitabı alabilir miyim?)” anlamına gelir. Doğru cevap A’dır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi emr-i hâzır çekimi- zamir eşleştirmesi olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "C" أنْتُما عُدَّا
Soru Açıklaması
Emr-i hâzır çekiminde fiilin başında muzâraat harfi bulunmaz. B ve E şıklarında muzâri çekimi verilmiştir. A ve C şıklarında ise mâzî fiil çekimi yapılmıştır. C şıkkında ise عدَّ fiilinin muzârisi olan يَعُدُّ muhâtab ve ikil forma getirilerek emir yapılmıştır. Doğru cevap C’dir.
6.

Aşağıdaki konuşmada boş bırakılan yere gelebilecek ifade seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

!أَحْمد: سَيارَتُكَ الجديدة  جَميلة جدّاً.مَبْرُوك

................................: علي

Doğru Cevap: "A" بارك الله فيك
Soru Açıklaması

İlk cümlede yer alan tebrikler ifadesine verilen karşılıkta بارك الله فيك. yapısı kullanılır. Doğru cevap A’dır.

7.

Aşağıdaki emr-i hâzır çekimi- zamir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" أنْتُما رَدَّا
Soru Açıklaması
Emr-i hâzır çekimi muzâri fiilin muhatab çekimlerinden yapılır. رَدَّ  fiilinin muzârisi 1. Kalıptan gelir: يَرُدُّ  o halde D seçeneğinde verilen fiilde ilk harfin harekesi fetha değil damme olmalıdır. D seçeneğindeki fiil emir değil mâzî olarak çekimlenmiştir. Doğru cevap D’dir.
8.

“Trafik yüzünden geç kaldım.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" .تَأخَّرْتُ بِسَببِ الـمُرُور
Soru Açıklaması

Trafik kelimesinin Arapçası الـمُرُور’dur. Doğru cevap D’dir.

9.

“.أنا ..........  أَذْهَب إلى إسطنبول” cümlesinin olumsuz gelecek zaman kipinde olması için boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

Doğru Cevap: "B" لَنْ
Soru Açıklaması

Arapçada olumsuz gelecek zaman kipi elde etmek için muzâri fiilin başına لَنْ getirilir. Doğru cevap B’dir.

 

10.

Aşağıdaki nâkıs fiillerden hangisi ikinci tekil dişil (mufred- muhâtaba) Emr-i Hâzır formunda değildir?

Doğru Cevap: "D" أَنْسَى
Soru Açıklaması

أَنْسَى unutuyorum anlamına gelen muzâri fiildir. Emr-i hâzır değildir. Doğru cevap D’dir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi mehmûz bir fiil değildir?

Doğru Cevap: "E" سَالَ
Soru Açıklaması

E şıkkı hariç tüm seçeneklerde hemzeli bir harf bulunmaktadır. سال  fiilinde ise hemzeli harf yoktur. Bu fiil ecvef bir fiildir. Doğru cevap E’dir.

12.

“.البناتُ.........من السُّوق” Boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" يَعُدْنَ
Soru Açıklaması

Bu Arapça cümle bir isim cümlesidir. Mubteda çoğul ve dişil olduğu için haberin de uygun şekilde diliş ve çoğul formda getirilmesi gerekir.  Doğru cevap C’dir.

13.

Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi قال fiilinin Nehy-i Hâzır çekimidir?

Doğru Cevap: "B" لا تَقُلْ
Soru Açıklaması

 Nehy-i Hâzır formundaki bir fiil nehiy lâ’sından sonra gelir ve meczûm olur. Seçeneklerden A’da fiil merfûdur. D seçeneğinde emr-i gâib, E seçeneğinde emr-i hâzır formundadır. B ve C seçeneklerine baktığımızda ise B’nin nehy-i hâzır, C’nin ise nehy-i gâib olduğunu görürürüz. Doğru cevap B’dir.

14.

“!عِند الضَّوء الأحمر........” cümlesinin “Kırmızı ışıkta durunuz!” anlamına gelmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" قِفُوا
Soru Açıklaması

Cümledeki boşluğa durunuz anlamına gelen emr-i hâzır formundaki قِفُوا fiiil gelmelidir. Doğru cevap D’dir.

 

 

15.

 

ِAşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

!مُدَّ  لي الكِتابَ
Doğru Cevap: "B" Bana kitabı uzat.
Soru Açıklaması
مُدَّ  fiili "uzat" anlamına gelen emr-i hazırdır.  لي  "bana" الكِتاب  "kitabı" şeklinde anlamlandırırsak çevirisi “Bana kitabı uzat” şeklinde olur. Doğru cevap B’dir.
16.

Aşağıda emr-i hâzır kipinde kullanılan fiillerden hangisi bir yemek tarifinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: "B" اُخْرُجِي
Soru Açıklaması

 A şıkkında اُطْبُخي pişir, C şıkkında اِغْسِلي yıka, D şıkkında صُبّي dök, E şıkkında اِخْلِطي  karıştır anlamına gelir. B şıkkında yer alan ise اُخْرُجِي çık anlamına gelir. Doğru cevap B’dir.

17.

 

Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi Nehy-i Hâzır formundadır?

Doğru Cevap: "B" لا تَأْكُلِي
Soru Açıklaması

Nehy-i Hâzır formundaki bir fiil nehiy lâ’sından sonra gelir ve meczûm olur. Seçeneklerden A’da fiil meczûm değil, merfûdur.C seçeneğinde muhatab değil gâib olduğu için bu seçenketeki fiil Nehy-i Gâibdir. D ve E Emr-i Gâib formundadır. B seçeneğindeki fiii ise meczûmdur, Sonundaki nûn harfi düşmüştür. Doğru cevap B’dir.

18.
عائشة: مَرْحَباً يا فاطمة، هَلْ تقُصِّينَ لنا حِكايَة؟ .فاطمة: نَعَمْ ، _____ لَكُم حِكاية

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere gelebilecek fiil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" أقُصُّ
Soru Açıklaması
Ayşe soruyu muzârî fiil kullanarak sormuştur. Sorusu “Merhaba Fatma, bize bir hikâye anlatırmısın?” şeklindedir. Fatma da “evet” şeklinde cevap verdiğine göre boşluğa gelmesi gereken fiil: أقُصُّ olmalıdır. Doğru cevap A’dır.
19.

هَلْ.......... إلى الـمطار بَعد ساعة يا مَرْيم؟

Yukarıdaki cümlenin “Havaalanına bir saat sonra ulaşacak mısın Meryem?” anlamına gelmesi için boş bırakılan yere hangi fiil getirilmelidir?

Doğru Cevap: "E" سَتَصِلِينَ
Soru Açıklaması

Arapça cümle Meryem adında hanıma hitaben yazıldığı için boşluğa muhataba yapısında (2. şahıs dişil) bir fiil gelmelidir. Doğru cevap E’dir.

20.

(رضي) dördüncü kalıptan bir fiildir. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek doğru formu, seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

.المدرّسون........عَنْ الطلاب

Doğru Cevap: "B" يَرْضَوْنَ
Soru Açıklaması

Verilen cümle isim cümlesidir. Mubteda eril çoğul olduğu için haberin de ona uygun olarak gelmesi gerekir. Dördüncü kalıptan nâkıs fiillerin muzâride orta harfleri fethalıdır. Burada fiil يَرْضَى  şeklinde çekimlenir. Çoğul yaparken bu fiile vâvu’l-cemâ‘a eklenir ve illetli harf (iki sükun yan yana gelemeyeceği için) düşürülür: يَرْضَوْنَ   Doğru cevap B’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.