Arapça 2
Deneme Final Sınavı 1
1.

Aşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

هَلْ قَدَّمْتُمْ الأوراقَ إلى الجامِعة؟

Doğru Cevap: "B" Belgeleri üniversiteye sundunuz mu?
Soru Açıklaması

قَدَّمْتُمْ fiili “sundunuz” anlamına gelir. الأوراقَ belgeler, الجامِعة üniversite anlamındadır. Toplarsak, “Belgeleri üniversiteye sundunuz mu?” çevirisi çıkar. Doğru cevap B’dir.

2.

 هل تَشْتاقُ ....... الأَيَّامِ الـماضِيَة يا أبي؟  cümlesinde boşluğa hangi harf-i cer getirilmelidir? 

Doğru Cevap: "D" إلى
Soru Açıklaması

اشتاق  fiili إلى harf-i ceri ile kullanılır. “Birini veya bir şeyi özledi” anlamına gelir. Doğru cevap D’dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi inne ve grubu için doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A" İsmi daima mansûb, haberi daima merfûdur.
Soru Açıklaması

İnne ve grubuna fiile benzeyen harfler adı da verilir. Bu grup isim cümlesinin başında kullanılır. Bu gruba giren fiile benzeyen harflerin hiçbiri, morfolojik yönden çekimlenmezler. İnne ve grubunun ismi dâima mansûb, haberi ise dâima merfûdur. Doğru cevap A’dır.

4.

Aşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

.كريم يدْخُلُ في غُرْفة القِياس وبَعْد دَقائق يَخْرُجُ منها

 

Doğru Cevap: "C" Kerim deneme kabinine girer ve birkaç dakika sonra oradan çıkar.
Soru Açıklaması

 غُرْفة القِياس “deneme kabini”, بَعْد دَقائق “dakikalar sonra” veya “birkaç dakika sonra”, يدْخُلُ “ giriyor/girer”, يَخْرُجُ “çıkıyor/çıkar” anlamına gelir. Toparlarsak “Kerim deneme kabinine girer ve birkaç dakika sonra oradan çıkar.” şeklinde çevirebiliriz. Doğru cevap C’dir.

5.

“Yarın fabrikaya gitmemiz zor” anlamını vermesi için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek ifade hangi seçenekte verilmiştir?

. أنْ نَذْهَبَ إلى الـمَصْنَع غدًا.......

Doğru Cevap: "E" مِنْ الصَّعْبِ
Soru Açıklaması

Cümlenin“ أنْ نَذْهَبَ إلى الـمَصْنَع غدًا” kısmı “yarın fabrikaya gitmemiz” anlamına gelir. Arapça cümlede boş bırakılan yere “zor” anlamına gelen bir ifade gelmelidir. A şıkkı “muhtemel”, B şıkkı “mümkün”, C şıkkı “kolay”, D şıkkı “imkânsız”, E şıkkı ise “zor” anlamına gelir. Doğru cevap E’dir.

6.

“.هُمْ مُجْتَهِدُون” Cümlesinin kâne ile kullanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" .كانُوا مُجْتَهِدينَ
Soru Açıklaması

Mubtedası ayrık özne zamiri olan isim cümlesinin başına kâne geldiğinde, bu zamir kâne’nin ismi olacağından ayrık durumdan bitişik özne zamirine dönüşür. Verilen cümlede  هُم zamirinin kâneye bitişen zamire dönüşmesi gerekiyor. 3. çoğul şahıs bitişik özne zamirinin B ve C şıkkında verildiğini görüyoruz. Ancak C şıkkında kânenin haberi merfû verildiği için hatalıdır. Doğru cevap B’dir.

7.

“.أنْتُمْ مُجْتَهِدُون” cümlesinin inne ile kullanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" .إنَّكُمْ مُجْتَهِدُون
Soru Açıklaması

Mubtedası ayrık özne zamiri olan isim cümlesinin başına inne geldiğinde, bu zamir inne’nin ismi olacağından “mansub muttasıl zamir”e (“bitişik nesne zamiri”ne) dönüşür.

  أنْتُمْ zamiri bitişik nesne zamirine dönüşünce ـكُم  olur. D seçeneği hatalıdır. Çünkü innenin haberi merfû olmalıdır. Doğru cevap C’dir.

8.
.مَلَّ) الطُّلابُ في الصّفِّ و.............(فرّ) مِنَ الـمدرسة)........

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere ilişkin parantez içindeki fiillerin doğru çekimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "D" مَلَّ - فَرُّوا
Soru Açıklaması
Fiil cümlesinde fiil başta daima tekil gelir bu yüzden ilk fiil مَلَّ olmalıdır. Ancak ikinci cümlede fâil tekrar zikredilmediği için  burada gelen fiilde bitişik zamir olan bir fâil bulıunmalıdır. Bu zâmir vâvul cemâ’a olacağı için fiil  فَرُّوا olmalıdır. Doğru cevap D’dir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi فاعَل kalıbı için doğrudur?

Doğru Cevap: "C" En önemli özelliği işdeşlik ifade etmesidir.
Soru Açıklaması

Bu kalıbın en önemli özelliği işdeşlik ifade etmesidir, yani karşılıklı yapılan eylemler için kullanılmasıdır. Ecvef fiiller, geçişli fiiller bu kalıba girer, geçişli fiilleri geçişsiz yapmak için kullanılan bir kalıp değildir. Bu kalıbın diğer mastar formu فِعال’dir. Doğru cevap C’dir.

10.

( اِسْتَبَقَ ) fiilinin üçlü kökü (sulâsî formu) aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" سبق
Soru Açıklaması

اِسْتَبق  fiili اِفْتَعَلَ  kalıbındadır. Kök harfleri سبق’dır. Doğru cevap D’dir.

11.

 (اِجْتَهَدَ)fiilinin emir kipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" اِجْتَهِدْ
Soru Açıklaması

اِجْتَهَد  fiili اِفْتَعَلَ  kalıbındadır. Emir kipi اِفْتَعِلْ   kalıbında olmalıdır. Doğru cevap A’dır.

12.

.القِطارُ....... من الحافِلة

Yukarıdaki cümlenin «Tren, otobüsten daha hızlıdır.» anlamına gelmesi için boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" أَسْرَعُ
Soru Açıklaması

أَسْرَعُ “daha hızlı” veya “en hızlı” şeklinde anlamlandırılabilir. Doğru cevap A’dır.

13.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerde verilen fiillerden hangisi gelmelidir?

           .البطّاريات القديمةَ الفارغةَ و وضعْتُ مكانَها بطَّاريات جديدة........

Doğru Cevap: "A" أَخْرَجْتُ
Soru Açıklaması

البطّاريات القديمةَ الفارغةَ “eski boş piller”, وضعْتُ مكانَها بطَّاريات جديدة “onun yerine yeni pil koydum” anlamına gelir. Boşluk için “çıkardım”  anlamına gelen fiil uygun olacaktır. Doğru cevap A’dır.

14.

“. الـمُمُرِّضةَ ملاكٌ ......” cümlesinin «Sanki hemşire bir melek gibi.» anlamını vermesi için boş bırakılan yere getirilmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" كَأنَّ
Soru Açıklaması

İnne ve grubundan كَأنَّ “sanki” anlamına gelir. Doğru cevap D’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.