Arapça 2
Deneme Final Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi (تَعَلَّمَ) fiilinin ism-i fâ‘ildir?

Doğru Cevap: "C" مُتَعَلِّم
Soru Açıklaması

Mezîd fiillerde ism-i fâil yaparken muzaraat harfini atarak yerine dammeli (ötreli) bir mim getirir, sondan bir önceki harfin harekesini kesra yaparız. Bu bilgi doğrultusunda  مُتَعَلِّم kelimesine ulaşırız. Doğru cevap C’dir.

 

2.

“Yeni bir eve taşındık." cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" .اِنْتَقَلْنا إلى بيتٍ جَديد
Soru Açıklaması

Taşındık anlamına gelen mâzî fiil B ve C şıkkında mevcuttur. B şıkkı “yeni evimiz” C şıkkında ise “yeni bir ev” ifadesi yer alır. Doğru cevap C’dir.

3.

.أَشْعِلي....... لَوْ سَمحْتِ يا أمي

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan seçeneklerden hangisi getirilemez?

Doğru Cevap: "C" النافذة
Soru Açıklaması

أَشْعِلي fiili “yak!” anlamına gelir ateş, lamba, ışık ve benzerleri için kullanılabilir. Seçeneklerdeki pencere kelimesinin bu fiilden sonra kullanılması uygun değildir. Doğru cevap C’dir.

4.

“.كانَتْ تَعِيشُ جَنْبَ المـَغارَةِ سُلَحْفاةٌ ” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "D" Mağaranın yanında bir kaplumbağa yaşıyordu.
Soru Açıklaması

 كانَتْ تَعِيشُ  ifadesini yaşıyordu veya yaşardı şeklinde çevirebiliriz. جَنْبَ المـَغارَةِ  mağaranın yanında, سُلَحْفاةٌ ise bir kaplumbağa anlamına gelir. Biraraya getirdiğimizde  “Mağaranın yanında bir kaplumbağa yaşıyordu.” Şeklinde çevirebiliriz. Doğru cevap D’dir.

5.

“.الطُّلابُ ناجِحُونَ” Cümlesinin leyse ile olumsuz yapılmış şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" .لَيْسَ الطُّلابُ ناجِحِينَ
Soru Açıklaması

Cümlenin mubtedası leysenin ismi olarak merfû kalacak, haberi leysenin haberi olarak mansûb olacaktır. Leysenin ismi açık bir isim olduğu için leyse başta tekil olarak gelecektir. C şıkkında leysenin ismi merfû haberi mansûbdur. Doğru cevap C’dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi inne ve grubundan değildir?

Doğru Cevap: "D" كَانَ
Soru Açıklaması

İnne ve grubundan olan ve onun gibi isim ve haber alıp ismini nasb, haberini ref eden diğer fiile benzeyen harfler şunlardır: أَنَّ, كَأَنَّ, لَيْتَ, لَعَلَّ, لَكِنَّ.

Kâne bu gruptan değildir. Doğru cevap D’dir.

7.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime hangi seçenekte verilmiştir?

.أنا و أُخْتِي و أَبي و أُمِّي كُنَّا ..............شِراء بَعضَ الأغراض

Doğru Cevap: "B" طَالِـبِينَ
Soru Açıklaması

Arapça cümle “Ben, kız kardeşim, babam ve annem” şeklinde başlıyor. Yani çoğul bir mubteda var. Bu mubtedadan sonra kâne ile başlayan bir cümlenin haber olduğunu görüyoruz. Boşluğa çoğul ve kânenin haberi olacak şekilde mansûb bir kelime gelmelidir. Doğru cevap B’dir.

8.

“.الـمُعلِّماتُ في الحديقة” cümlesinin başına (إِنَّ) getirildiğinde doğru kullanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir? 

Doğru Cevap: "B" .إنَّ الـمُعلِّماتِ في الحديقة
Soru Açıklaması

İnne’nin ismi mansûb olmalıdır.  Düzenli dişil çoğul (cem’ müennes sâlim) kelimeler kesra ile mansûb olurlar. الـمُعلِّمات düzenli dişil çoğuldur. Kesra ile mansûb yapılmalıdır. Doğru cevap B’dir.

9.

مُحاوَلة sözcüğünün üçlü kökü (sulâsî formu) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" حَالَ
Soru Açıklaması

مُحاوَلة sözcüğün مُفاعَلَة  kalıbındadır,  üçlü kökü حَالَ’dir. Doğru cevap B’dir.

10.

“.فاطمة.........بِــهذه التَّنُّورة كَثيرًا” cümlesindeki boşluğu en anlamlı şekilde tamamlayacak kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" مُعْجَبَةٌ
Soru Açıklaması

Çözüm: Arapça cümlede boşluktan sonra ب harf-i ceri var. Bu boşuğa أَعْجَبَ fiili gelse dişil gelmesi gerekirdi (çünkü التَّنُّورة dişil) ve harf-i cer almazdı. أَعْجَبَ Fiilinin ism-i mefûl formu bu harf-i cer ile kullanıldığında “beğeniyor , seviyor” şeklinde anlamlandırılır. Mubteda dişil olduğu için ism-i meful dişil olmalıdır. Doğru cevap D’dir.

11.

 “هَلْ تَهْتَمِّين .....تَرْتيبِ غُرْفَتِكِ يا فاطمة؟”  

cümlesindeki boşluğu en anlamlı şekilde tamamlayacak harf-i cer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" بِ
Soru Açıklaması

اِهتَمَّ  fiili بِ harf-i ceri ile kullanılır. “Bir şeyi veya birini önemsedi, ilgilendi” anlamına gelir.  Doğru cevap E’dir.

12.

.نَعَم، أَعْجَبَنِي هذا الـمَطْعَم

Yukarıdaki cümle aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

Doğru Cevap: "E" هَلْ أَعجَبَكَ هذا الـمَطْعَم؟
Soru Açıklaması

Arapça cümlede “Evet, bu lokanta hoşuma gitti.” deniyor. A şıkkında “Bu lokanta hoşuna gider mi?”, B şıkkında “Bu yemek hoşuna gitti mi?” C şıkkında “Bu lokantanın hoşuma gitmediğini biliyor musun?”, D şıkkında “Neden bu lokanta hoşuna gidiyor?”, E şıkkında ise “Bu lokanta hoşuna gitti mi?” sorusu yer alıyor. Verilen cevaba uygun olan soru son şıktadır. Doğru cevap E’dir.

13.

“Göndericinin ve alıcının adını zarfın üzerine yazdım.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" .كَتَبْتُ اسْمَ الـمُرْسِلِ و الـمُرْسَلِ إليه على الظَّرف
Soru Açıklaması

  اسْم الـمُرْسِل “göndericinin ismi”, اسْمَ الـمُرْسَل إليه “alıcının ismi” anlamına gelir. كَتَبْتُ “yazdım” anlamındadır. Toprarlarsak كَتَبْتُ اسْمَ الـمُرْسِلِ والـمُرْسَلِ إليه على الظَّرف.  cümlesi çıkar. Doğru cevap A’dır.

14.

“.عَلِمْتُ .........ذَهَبْتَ إلى الـمَسْرَح أمسِ” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "E" أَنَّكَ
Soru Açıklaması

Cümle ortasında enne gelir. ذَهَبْتَ fiilindeki zamir, enneye bitişecek ve enne’nin ismi olacak zamirin كَ olması gerektiğini anlarız. Doğru cevap E’dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi kâne ve grubu için doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" İsmi daima merfû, haberi daima mansûb olur.
Soru Açıklaması

Kâne ve grubunun özelliği isim cümlesinin başında kullanılması; isim cümlesinin mubtedasını kendisine isim, haberini de kendisine haber yapmasıdır.  Kâne ve grubunun ismi dâima merfû, haberi ise dâima mansûdur. Bu bilgi doğrultusunda A ve C yanlıştır. Kâne’nin muzâri yapısı, emr-i hâzır formu, bunların olumsuzları da, irâb bakımından aynı etkiye sahiptir. Bu durumda D yanlıştır.  أصْبَحَ kâne ve grubundandır. O halde B yanlıştır. Doğru cevap E’dir.

16.

.لا .........أَنْ تَقُودَ السَّيَّارة جَيِّدًا

Yukarıdaki cümlenin «Arabayı iyi süremiyorsun.» anlamını vermesi için boş bırakılan yere getirilmesi gereken fiil aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" تَسْتَطيعُ
Soru Açıklaması

Cümlenin Türkçe çevirisinden fiilin 2. tekil şahıs, şimdiki zaman olduğunu anlıyoruz. Arapça cümlede kullanılan fiilden (تَقُودَ) ise 2. tekil eril olduğunu anlıyoruz. A ve C seçeneklerinde fiiller mazidir. B’de 2. şahıs dişil, D’de ise mutekellim yani 1. şahıstır. Doğru cevap E’dir.

17.

“Ayşe hastaneye gidiyordu.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" .كانَتْ عائِشَة تَذْهَبُ إلى الـمسْتَشْفى
Soru Açıklaması

Türkçe cümlede yer alan “Ayşe gidiyordu” ifadesi Arapçaya كانت تذهَب şeklinde çevrilebilir. Kâne sadece C şıkkında yer alıyor. Doğru cevap C’dir.

18.

(اِتّصل) fiilinin üçlü kökü (sulâsî formu) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" وصل
Soru Açıklaması

 Bu fiil ifte‘ale kalıbındadır. Misâl-i vâvî fiiller bu kalıba girdiğinde ses uyumu gereği baştaki vâv harfi te’ye dönüşür. Bu fiilde eliften sonra gelen te harfinin aslı vâvdır. Doğru cevap B’dir.

19.

Aşağıdaki muda‘‘af fiillerden hangisi olumsuz muzâri  olarak çekimlenmiştir?

 

Doğru Cevap: "E" لا تَشُمُّ
Soru Açıklaması
Muzâri fiili olumsuz yapmak için başına لا ya da  ما getiririz.Fiilin sonu değişmez. Yani merfû şekilde kalır. A şıkkı emr-i gâib formundadır. B şıkkında fiilin sonundaki fetha meczûm olduğunu gösterir. Bu çekim nehy-i gâib formundadır. C şıkkında olumsuzluk edatından sonra mâzî fiil gelmiştir. D şıkkında da fiilin sonundaki fetha fiilin meczûm olduğunu gösterir. Doğru cevap E’dir.
20.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ism-i fâil yapısında değildir?

 

Doğru Cevap: "B" مُهْمَل
Soru Açıklaması

 A, C, D ve E şıklarındaki kelimeler ism-i fâil kalıbındadır.  B şıkkında yer alan مُهْمَل   kelimesinde ise sondan bir önceki harfin kesralı değil fethalı olduğunu görürüz. İsm-i fâil değil ism-i mefûl kalıbındadır. Doğru cevap B’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.