Arapça 2
Deneme Final Sınavı 3
1.

“.أَخي حصل...... درجة الدكتوراه قبل سنتَيْن” cümlesindeki boşluğu anlamlı şekilde tamamlayacak harf-i cer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" على
Soru Açıklaması

حصل  fiili على harf-i ceri ile kullanılır. “Bir şeyi elde etti, aldı” anlamına gelir.Doğru cevap E’dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi (تَوَجَّهَ)  fiilinin muzârisidir?

Doğru Cevap: "B" يَتَوَجَّهُ
Soru Açıklaması

Tefa‘‘ale kalıbının muzârisi يَتَفَعَّلُ’dur. تَوَجَّهَ   fiilinin muzârisi  يَتَوجَّهُ’dur. Doğru cevap B’dir.

3.

«Hz. Peygamber çocukları çok severdi» anlamına gelmesi için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken sözcük hangi seçenekte verilmiştir?

. كانَ النَّبِيُّ (ص) .........الأطْفالَ كثيرًا

Doğru Cevap: "A" يُحِبُّ
Soru Açıklaması

 يُحِبُّ  fiilini “seviyor veya sever” şeklinde çevirebiliriz. كان يُحِبُّ ise “severdi, seviyordu” şeklinde çevrilebilir. Doğru cevap A’dır.

4.

“.الـمُهَنْدِساتُ ماهِراتٌ” cümlesinin başına kâne getirildiğinde doğru kullanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" .كانَتْ الـمُهَنْدِساتُ ماهِراتٍ
Soru Açıklaması

Cümlenin başına kâne gelince, mubtedası kânenin ismi olarak merfû kalacak, haberi kânenin haberi olarak mansûb olacaktır. Kâne’nin ismi açık bir isim olduğu için kâne tekil olarak gelecektir, kânenin ismi dişil olduğu için kâne dişil olacaktır. A şıkkında kâne tekil ve muennes, kânenin ismi merfû, haberi mansûbdur. Doğru cevap A’dır.

5.
“.........أَهَمُّ هِوايَتي”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "D" الصَّيد
Soru Açıklaması

Verilen Arapça cümle “ En önemli hobim…” anlamındadır.  A şıkkı “gitti”, B şıkkı “güzel”, C şıkkı “meslek”, D şıkkı “avcılık”, E şıkkı “oturan” anlamına gelir. Doğru cevap D’dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi iki harf ilâve edilmiş mezîd fiil kalıbında değildir?

Doğru Cevap: "B" أَعَدَّ
Soru Açıklaması

A şıkkı  اِفتعل, C şıkkında تَـفاعَلَ, D şıkkı تَفَعَّلَ, E şıkkı تَفاعَلَ   kalıbındadır yani iki harf ilave edilmiş mezîd kalıplarındadır. B şıkkında yer alan fiil ise tek harf ilavesi ile mezîd olan bir fiildir, أفْعَلَ  kalıbındadır. Doğru cevap B’dir

7.

 “.نَحْنُ لَنْ ....... إلى هذا العَمَلِ” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek fiilin doğru yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" نَعُودَ
Soru Açıklaması

Arapça cümlede bir isim cümlesidir. Mubteda olarak gelen نَحْنُ zamirine uygun bir haber gelmelidir. Başında لَنْ olduğu için burada mansûb bir muzâri fiil olmalıdır. O bakımdan bu fiil  نَعُودَ olmalıdır. Doğru cevap A’dır.

8.
.الـمُهَنْدِسون ماهِرون Yukarıdaki cümlenin başına inne getirildiğinde doğru kullanım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" .إِنَّ الـمُهَنْدِسِينَ ماهِرونَ
Soru Açıklaması

İnne’nin ismi mansûb, haberi merfû olmalıdır.Düzenli eril çoğul (cem’ müzekker sâlim) ye ile mansûb vâv ile merfû olur. Doğru cevap C’dir.

9.

Aşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

.اِسْتَعارَ الطَّالِبُ كِتابًا من الـمَكْتَبَة

Doğru Cevap: "C" Öğrenci kütüphaneden bir kitap ödünç aldı.
Soru Açıklaması

  اِسْتَعارَ  “ödünç aldı” anlamına gelir. Doğru cevap C’dir.

10.

“Hoca, Arapçanın kolay olduğunu söylüyor.” anlamına gelmesi için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

.یقُولُ الأُستاذُ .........اللُّغَةَ العربيةَ سَهْلَةٌ

Doğru Cevap: "A" إِنَّ
Soru Açıklaması

 Arapça cümlenin başında یقُولُ  fiili yer almaktadır. Bu fiilden sonra gelen diğer cümleyi bu cümleye bağlarken  إِنَّ kullanılmalıdır. Doğru cevap A’dır.

11.

(استطاع ) fiilinin üçlü kökü (sulâsî formu) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" طاع
Soru Açıklaması

استطاع fiili اِسْتَفْعَلَ  kalıbındadır. Başındaki 3 harfi attığımızda sulâsî kökü elde ederiz: طاع. Doğru cevap E’dir.

12.

“(كَانَتْ الطَّالِبتانِ ....... (ناجِح” cümlesinde kâne’nin haberinin alması gereken şekil seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" ناجِحَـتَيْنِ
Soru Açıklaması

Kâne’nin ismi bu cümlede ikil ve dişil(muennes)tir.  Haberinin de ona uygun bir şekilde ikil ve dişil olması gerekiyor ayrıca kâneden dolayı mansûb da olmalıdır.  B ve E merfûdur. A tekil, D ise erildir. Doğru cevap C’dir.

13.

 .هي....... فَتاةٍ رأَيْتُها في حَيَاتِي

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ism-i tafdîllerden hangisinin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "E" أجْمَلُ
Soru Açıklaması

Bu cümlede ismi tafdilin tekil(mufred) ve belirsiz (nekira) bir muzâfun ileyhe muzâf olarak gelmesi gerekmektedir. Bu durumda أفعلُ  kalıbı kullanılır. Cümledeki boşlukta anlamca “en güzel” أجمَلُ kelimesinin kullanılması uygun olacaktır.  Doğru cevap E’dir.

14.

“.لَيْتَ بَيْتَنا قَريبٌ مِن بيْتِكُمْ” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "D" Keşke evimiz sizin evinize yakın olsa.
Soru Açıklaması

İnne ve grubundan لَيْتَ “keşke” anlamına gelir.  بَيْتَنا “bizim evimiz ,  قَريبٌ “yakın”, بيْتِكُمْ “sizin eviniz” anlamındadır. Toparlayacak olursa “Keşke evimiz sisin evinize yakın olsa.” Cümlesini buluruz. Doğru cevap D’dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi kâne ve grubundan değildir?

Doğru Cevap: "D" كَأَنَّ
Soru Açıklaması

Kâne grubundan olan ve onun gibi isim ve haber alıp ismini ref, haberini nasb eden fiiller şunlardır: أصْبَحَ, صارَ , لَيْسَ , أَمْسَى , أَضْحَى , باتَ , ظَلَّ , ما دام ,  ما زالَ,ما بَرِحَ, ما اِنْفَكَّ

كَأنَّ  ise İnne ve grubundandır. Doğru cevap D’dir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi فَاعَلَ kalıbına ait mastar değildir?

Doğru Cevap: "E" مُشاهِدٌ
Soru Açıklaması

فَاعَلَ kalıbının mastarı مُفاعَلة  veya فِعال  kalıbında gelir. مُشاهِدٌ    ise mastar değil ism-i fâil kalıbındadır. Doğru cevap E’dir.

17.

“Öyle görünüyor ki iki doktor bu muayenehanede çalışıyor.”

 Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" .يَبْدُو أنَّ الطَّبِيبَيْنِ يَعملانِ في هذه الـعِيادَة
Soru Açıklaması

“İki doktor” الطَّبِيبَيْنِ, “muayenehane” ise الـعِيادَة olarak çevrilebilir. D şıkkında fiil olumsuzdur. Doğru cevap A’dir.

18.

هَلْ تَجِدين صُعوبَة ____ الـمَشْي؟

Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi harf-i cer getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" في
Soru Açıklaması

Bir şeyi bulmak, bir şeyde zor de zorluk çekmek anlamına gelen bu kalıp yapıda boş yere في harf-i ceri getirilmelidir. Doğru cevap C’dir.

19.

“.الـمُعلّمُ الأجانِبَ اللُّغة التُّرْكيّة......... ” cümlesinin «Öğretmen yabancılara Türkçe öğretti.» anlamını vermesi için boş bırakılan yere getirilmesi gereken fiil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" عَلَّمَ
Soru Açıklaması

 عَلَّمَ “öğretti” anlamına gelir. Doğru cevap D’dir.

20.

“Uykudan uyanınca pencereyi açtım.”

 Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" .لَمَّا نَهَضْتُ من النَّوم فَتَحْتُ النَّافِذة
Soru Açıklaması

لَمَّا   mazi fiilden önce kullanılırsa “…ınca” anlamı verir. لَمَّا نَهَضْتُ “ben uyanınca” anlamına gelir. Doğru cevap B’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.