Arapça 3
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Aşağıdaki cümlenin edilgen formu hangi seçenekte verilmiştir?

.يَأكُلُ الأطْفالُ الخُبزَ في النُّزْهَة

Doğru Cevap: "B" .يُؤْكَلُ الخُبزُ في النُّزْهَة
Soru Açıklaması

A ve D seçeneklerindeki cümlelerin fiilleri edilgen değildir. C seçeneğinde ise fiil mâzî formda verilmiştir. Sorudaki Türkçe cümle “Çocuklar gezide ekmek yerler.” anlamına geliyor o halde Arapça edilgen cümle "Gezide ekmek yenir.” anlamına gelmelidir. E seçeneği  “Gezide yemek yenir.”  şeklinde çevrilebilir aradığımız anlam B seçeneğinde mevcuttur. Doğru cevap B’dir.

2.

Aşağıda verilenlerden hangisi geniş zamanın hikayesinde kurulmuş bir cümledir?  

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

"O sırada camiye gidiyordum" ve  "Öğrenciler piknikten geliyorlardı" anlamlarında şimdiki zamanın hikayesi;  "Bir soru soracaktı" anlamında gelecek zamanın hikayesi ve Fatma bunu sana söylemişti anlamında geçmiş zamanın hikayesi kipi ile kurulmuştur. B seçeneğinde verilen ifadesi "O, bahçede otururdu" anlamında olup geniş zamanın hikayesi kipiyle kurulmuştur. Doğru yanıt B'dir. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi müennes mansub musennâ olan hâss ism-i mevsûllere örnektir?

Doğru Cevap: "B" اللَّتَيْنِ
Soru Açıklaması

B şıkkındaki اللَّتَيْنِ müennes mansub musennâ olan hâss ism-i mevsûllere örnektir. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

4.

“Fârâbî İslam dünyasında ne diye adlandırılır?” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" بِمَ يُسَمَّى الفارابي في العالم الإسلامي؟
Soru Açıklaması

Sorudaki Türkçe cümlenin yüklemi edilgen formdadır ve şimdiki zamanda çekimlenmiştir. A seçeneğindeki fiil etkendir “adlandırdı” anlamına gelir.  B ve C seçeneklerindeki fiiller edilgen mâzîdir, “adlandırıldı” anlamına gelir. D ve E muzâridir. E seçeneği etken formdadır, “adlandırır” anlamına gelir. D seçeneği ise hem muzâri hem de edilgendir, “adlandırılır” anlamına gelir. Doğru seçenek D’dir

5.

"اِسْتَقْبَلَ - karşıladı" fiilinin edilgen hali hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" اُسْتُقْبِلَ
Soru Açıklaması

"اِسْتَقْبَلَ - karşıladı" sözcüğünün edilgen hali "اُسْتُقْبِلَ - karşılandı"dır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

6.

“Bu hatalar evliliğin başarısızlığına yol açıyor.” Anlamı taşıması için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?

.هذه الأخطاءُ ..........إلى فشْل الزَّواج

Doğru Cevap: "C" تُؤَدِّي
Soru Açıklaması

Cümle başında yer alan dişil işaret isminden ve hatalar anlamına gelen ve akılsız çoğul yapıda olan الأخطاءُ kelimesinden sonra tekil dişil bir fiil kullanmamız gerekir. (Arapçada gayri âkıl cemiler tekil dişil olarak kabul edilirler.) B ve C şıkkında yer alan fiiller dişil yapıdadır. B şıkkında yer alan تُجْبِرُ fiili “zorlar” anlamına gelir ve على harf-i ceri ile kullanılır. C şıkkındaki تُؤَدِّي fiili ise “yol açar, sebep olur” anlamına gelir ve إلى  harf-i ceri ile kullanılır. Doğru cevap C’dir.

7.

"Gördüğüm çocuğu beğendim." cümlesinin çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

8.

Aşağıdakilerden hangisi ifadesine verilecek bir karşılıktır?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

 ifadesi "Hoş geldin baba. Evimizi aydınlattın." anlamına gelmektedir. A seçeneğinde bulunan 

ifadesi ise 

"Hoş bulduk. Ev sizin varlığınızla zaten aydınlık." anlamına gelmek olup soru kökünde verilen ifadeye söylenecek doğru karşılıktır. Doğru yanıt A'dır. 

9.

“Otele Türkçe konuşanlar geldi.” Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" .جاء إلى الفُنْدقِ مَن يَتَكَلَّمون التُّرْكِيَّة
Soru Açıklaması

Otele geldi ifadesi "جاء إلى الفُنْدقِ" olarak çevrilebilir.  Türkçe konuşanlar ifadesi ile "مَن يَتَكَلَّمون التُّرْكِيَّة" şeklinde çevrilir.

A şıkkında fiil tekil olduğu için, C şıkkındaki cümlenin "Türkçe konuşan otelimize geldi" şeklinde bir anlamı olduğu için, D şıkkından "Türkçe konuşmayanlar otele geldi" anlamı çıktığı için, E şıkkı  ise "Otele gelen iyi Türkçe konuştu" anlamlı bir cümle olduğu için hatalıdır.  Doğru cevap B'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi mezid mechul bir fiildir? 

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen fiiller etken yapıdayken, C seçeneğindeki fiil edilgen yani mezid mechul fiildir. 

11.

 cümlesinin Türkçe çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Genel sekreter, uluslararası kuruluşlarla yardımlaşmanın önemine işaret etti.
Soru Açıklaması

12.

Aşağıda verilen fiillerden hangisi mufred muhatab formdadır? 

Doğru Cevap: "B"  
Soru Açıklaması

A seçeneğinde verilen , cem' gaib; C seçeneğinde verilen , tesniye muhatab; D seçeneğinde verilen , mufred mutekellim ve E seçeneğinde verilen , cem' mutekellim formda iken, B seçeneğinde verilen , mufred muhatab formadır. Doğru yanıt B'dir. 

13.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken fiilin doğru formu hangi seçenekte verilmiştir?

.السَّيَّارةُ من قِبَلِ الـمُصَلَّحِ.....

Doğru Cevap: "C" أُصْلِحَتْ
Soru Açıklaması

Sorudaki cümlede مِن قِبَلِ “tarafından” ifadesi yer alıyor bu haliyle cümle “Araba tamirci tarafından …” anlamına geliyor. Arapça cümledeki السَّيَّارةُ kelimesinin merfû olması bu kelimenin nâibu-fâil olduğu ve bu cümlenin başına edilgen (mechûl) bir fiil gelmesi gerektiğini gösterir. A ve B’de yer alan fiilleri etken oldukları için, D ve E’deki fiilleri ise eril çekimli oldukları için eleriz.  Doğru cevap C’dir.

14.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere en uygun kalıp ifade hangi seçenekte verilmiştir?

 .........أهلاَ وسهلاً يا أبي

Doğru Cevap: "C" نَوَّرْتَ بَيْتَنا
Soru Açıklaması

Cümle başında “Hoş geldin baba” ifadesi yer alıyor. Daha sonra erkeğe hitaben “Evimizi aydınlattın” sözü söylenebilir. A, B ve E hanıma hitaben söylenmiştir. A şıkkındaki cümle “aydınlattın”,  B şıkkında “Ev senin varlığınla zaten aydınlık”, E şıkkında ise “Evimizi aydınlattın” deniyor. D şıkkında erkeğe hitaben “Senin evin aydınlık”, C şıkkında ise yine bir erkeğe hitaben  “Evimizi aydınlattın” deniyor. Eve gelen bir misafire “Senin evin aydınlık” değil “Evimizi aydınlattın” demek uygun olur. Doğru cevap C’dir.

15.

"حَضَرَ الطِّفْلُ ...... رَأَيْتُه في الحَديقَةِ" cümlesinin müzekker, merfû ve cem' olduğunu düşünürsek boşluğa hangi ism-i mevsûl gelmelidir?

Doğru Cevap: "E" الّذينَ
Soru Açıklaması

Eğer cümleyi müzekker merfû ve cem' olarak kuracaksak boşluk bırakılan yere gelebilecek tek ism-i mevsûl "الّذينَ"dir. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.

16.
Aşağıdaki cümlenin boş bırakılan yere hangi kalıp ifade gelebilir? .........هذه الأفلامُ مُرْعبَةٌ
Doğru Cevap: "B" لِلغاية
Soru Açıklaması

Sorudaki cümle “Bu filmler korkunçtur” anlamına geliyor boş bırakılan yere A ve C seçeneğindeki “…’nın yerine”, D’deki “…yoluyla”, E’deki “…’ye ek olarak” anlamlarındaki kalıp ifadeler uygun değildir. B seçeneğindeki “son derece” anlamına gelen kalıp kullanılırsa cümle “Bu filmler son derece korkutucudur.” anlamına gelir ve doğru şekilde tamamlanır. Doğru cevap B’dir.

 

17.

Aşağıdaki Arapça cümlelerin hangisi geniş zamanın hikayesi kipinde yazılmıştır?

Doğru Cevap: "B" كانوا يَقُصُّونَ هذه القِصَّة
Soru Açıklaması

B şıkkındaki cümlenin tam Türkçe karşılığı "Onlar bu hikayeyi anlatırlardı"dır. Bu da geniş zamanın hikayesi kipindedir. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

18.

 .هذه هي الكُتُب .... قَرَأها الطَّالِبُ

cümlesinde verilen boşluğu aşağıdaki ism-i mevsûllerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "A" التي
Soru Açıklaması

Soruda belirli kelimeden sonra boş bırakılan yere bir ism-i mevsul getirilmesi istenmiştir. Bu ism-i mevsul sıfat olarak geleceği için mevsuf olan kelimeye uymalıdır. Mevsuf olan kelime "الكُتُب"  gayri akıl cemi olduğu için mufred muennes hükmündedir. Bu bakımdan "التي" gelmesi uygundur. Doğru cevap A'dır.

19.

 cümlesinin doğru çevirisi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bu ikisi, kendilerinden söz ettiğimiz adamlardır.
Soru Açıklaması

20.

“.فَتَحْتُ التِّلفازَ كيْ ... نَشْرَةَ الأخْبار” cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" يُشاهِدوا
Soru Açıklaması

كيْ nasb edatıdır. Kendisinden sonra gelen fiilin mansûb muzâri olması gerekir. C şıkkında yer alan يُشاهِدوا fiili nun harfinin hazfi ile mansûb olmuştur. Cümlenin anlamı “Haber yayınını izlemeleri için televizyonu açtım.” şeklindedir. Doğru cevap C’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.