Arapça 3
Deneme Ara Sınavı 2
1.

 cümlesinin doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kahire’ye gitmem mümkün.
Soru Açıklaması

2.

 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken fiilin doğru formu hangi seçenekte verilmiştir?

.نحْتاجُ إلى قاموس كَي..... معاني الكلماتِ التي لا نَعْرفُها

Doğru Cevap: "C" نَعْرِفَ
Soru Açıklaması

Boşluktan önce nasb edatı bulunmaktadır. O halde boşluğa mansûb bir muzâri fiil gelmelidir. Doğru cevap C’dir.

3.

“Annem işten ayrılmak zorunda kaldı” anlamı taşıması için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir?

.أُمِّي إلى تَرْكِ العَمَل.........

Doğru Cevap: "C" أُضْطُرَّتْ
Soru Açıklaması

Türkçe cümlede yer alan “zorunda kaldı” di’li geçmiş zaman formundadır, 3. tekil şahıstır,  anne kelimesi ise dişil bir kelimedir. Bu bilgi doğrultusunda seçeneklerde öncelikle dişil ve mâzî bir fiil bulmamız gerektiğini anlarız. A seçeneği eril, E seçeneğini muzâri olduğu için, D seçeneğini mutekellim (1. şahıs) olduğu eleriz. B seçeneğindeki fiil “mecbur bıraktı” C seçeneğindeki fiil ise “mecbur kaldı” anlamı verir. Doğru cevap C’dir.

 

4.

“يُـمَزِّقُ الطالِبُ الكُتُبَ” cümlesinin edilgen (mechûl) forma çevrilmiş şekli hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B"  .تُـمَزَّقُ الكُتُبُ
Soru Açıklaması

Mezîd fiillerin muzâri formlarını mechûle çevrilirken baştaki muzâraat harfinin harekesi dammeye, fiilin diğer harekeleri fethaya çevrilir.  Bu bilgi doğrultusunda يُـمَزِّقُ  fiilinin edilgen formunun يُـمَزَّقُ olduğunu buluruz. Ancak cümle edilgene çevrilince fâil olan sözcük düşürülür mefûl olan sözcük nâibul-fâil olarak merfû yapılır. Bu durumda sorudaki cümlede meful olan الكُتُب kelimesi merfû yapılır ve nâibul-fâil olur. Fiil de bu kelimeye uygun bir biçimde dişil olarak çekimlenir. Doğru cevap B’dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi edilgen bir cümledir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

6.
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru olarak tamamlayan kelime hangi seçenekte verilmiştir? .الطَّالِباتُ لِنجاحِهِنَّ في الـمُسابَقة...........
Doğru Cevap: "C" تُشْكَرُ
Soru Açıklaması

 Cümlede yer alan  الطَّالِباتُ  kelimesi merfû olarak gelmiştir o halde fâil veya nâibu’l-fâil olmalıdır. Fâil olamaz çünkü A şıkkında malûm formda verilen fiil eril, E şıkkında verilen fiil ise dişil olmasına rağmen çoğul olarak gelmiştir. (Fâil açık bir isim olduğunda fiil başta tekil olarak gelir.) O halde nâibu’l-fâildir ancak B ve D seçeneklerinde edilgen formda gelen fiiller eril olduğu için boş bırakılan yere uygun olmaz. Doğru cevap C’dir.

7.

ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Kadın hasta tedavi edildi
Soru Açıklaması

Öncelikle verilen ifadenin edilgen yapıda olduğunu söylemek gerek, bu nedenle A, C ve E seçeneklerini direkt olarak eleyebiliriz. 3. tekil dişil formda kullanıldığı için tedavi edilen hastanın kadın olduğunu belirtince doğru yanıtın B seçeneğinde verildiğini görüyoruz. 

8.

"تُشَاهَدُ اﻻٔفْلامُ مِن قِبَلِ اللَّجْنَةِ - Heyet tarafından filmler izlendi."

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" اﻻٔفْلامُ - Nâibu’l-fâil, merfû, ref alâmeti sondaki kesra.
Soru Açıklaması

B şıkkındaki sözcüğün sonundaki hareke "damme" yani "ötre"dir. Bu nedenle B şıkkındaki bilgide hata vardır ve doğru cevap B şıkkıdır.

9.

“Bir gün sonra eve varacağız.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" .سَنَصِل إلى البيت بعد يوم
Soru Açıklaması

Varacağız anlamına gelen fiil سَنَصِلُ, o halde C veya D doğrudur. C seçeneğinde بيتِنا yani evimiz kelimesi kullanılmıştır. Oysa Türkçe cümlede eve kelimesi geçmektedir. Doğru cevap D’dir.

10.

Aşağıdaki cümlenin “Sınavda başarılı olmak için ders çalışıyorlar.” anlamını vermesi için boş bırakılan yere gelmesi gereken fiilin doğru formu hangi seçenekte verilmiştir?

.هُمْ يدرُسونَ حتَّى..... في الامْتِحان

Doğru Cevap: "D" يَنْجَحُوا
Soru Açıklaması

حتَّى nasb edatıdır. Boşluğa mansûb muzari fiil gelmelidir.  İstenen anlama uygun olarak fiilin 3. şahıs eril çoğul olması gerekir. Doğru cevap D’dir.

11.

“.سُرِقَ كِتابي مِنْ غُرْفَتي في السَّكَنِ أَمْسِ” Cümlesinin anlamca en yakın Türkçe çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kitabım dün yurttaki odamdan çalındı.
Soru Açıklaması

Cümle başında yer alan سُرِقَ  fiili “çalındı” anlamına gelen mechûl (edilgen) yapılı bir fiildir. مِنْ غُرْفَتي في السَّكَنِ “yurttaki odamdan” anlamına gelir. أَمْسِ “dün” anlamındadır. Toparlarsak “Kitabım dün yurttaki odamdan çalındı.” anlamı çıkar. Doğru cevap D’dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Arapça'daki kalıp ifadelerden biridir?

I. 

II. 

III. 

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Birinci maddede verilen ifade "rivayet edilir ki.." anlamında, ikinci maddede verilen ifade "-nın hatırı için" anlamında ve üçüncü maddede verilen ifade "anlatılır ki" anlamında olup Arapça'daki kalıp ifadelerdendir. Doğru yanıt E'dir. 

13.

 “.كَتَبْتُ أسماءَ الطُّلابِ...... نَجَحوا في الامتِحان” cümlesinde verilen boşluğu aşağıdaki ism-i mevsûllerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "D" الَّذينَ
Soru Açıklaması

Boşluğa "الطُّلابِ" kelimesinden sonra gelen ve onun sıfatı durumunda olan bir ism-i mevsul getirmemiz gerekiyor.Bu kelime eril çoğul olduğu için boşluğa "الَّذينَ" getirilir. Doğru cevap D'dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisinde "özellikle de" anlamına gelen kalıp bir ifade vardır? 

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

E seçeneğinde verilen ifade "Bütün dersleri seviyoruz, özellikle de resmi." anlamına gelmekte olup hedef kalıbı içermektedir. Doğru yanıt E'dir. 

15.

“Araba sürerken sigara içenler hoşuma gitmiyor.”  Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A"  .لا يُعْجِبُني الَّذينَ يُدَخِّنُونَ عِنْدَما يَسُوقُون  
Soru Açıklaması

Hoşuma gitmiyor ifadesini Arapçaya "لا يُعْجِبُني " şeklinde çevirebiliriz. Bu durmda B ve D şıkları elenir. C şıkkında sigara içen şeklinde "يُدَخِّنُ " fiili tekil olarak kullanıldığı için, E şıkkında ise araba sürmek değil arabanın içinde "في السيَّارة" ifadesi kullanıldığı için cümleler hatalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.

16.

"Müdüre bir mektup yazmıştı" anlamına gelen Arapça "كانَ قَدْ كَتَبَ رِسَالَةً ... المُديرِ" cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken harfi cer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" إلى
Soru Açıklaması

Kelimeye yönelme eki olarak eklenen harfi cer إلى'dır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bir ism-i mevsûl değildir?

Doğru Cevap: "E" لَيْسَ
Soru Açıklaması

E seçeneği dışındakiler ism-i mevsuldür. E seçeneğindeki leyse ise ism-i mevsul değildir.

18.

Aşağıdaki cümlede altı çizili kelimenin irâbı hangi seçenekte verilmiştir?

.شُرِبَتْ القَهْوَةُ من قِبَلِ الـمُعلَّمِ

Doğru Cevap: "D" Nâibu’l-fâil, merfû, ref alâmeti sondaki damme.
Soru Açıklaması

Sorudaki cümle “ içildi” anlamına gelen edilgen (mechûl) bir fiil ile başlıyor. Altı çizili kelime ise damme ile harekeli nâibu’l-fâildir. Doğru cevap D’dir.

19.

 Aşağıdaki fiillerden hangisi muzâri mechûl formdadır?

Doğru Cevap: "E" يُوجَدُ
Soru Açıklaması

 Sulâsî fiillerin Geniş/Şimdiki Zaman formları, daima (يُفْعَلُ - yufʻalu) kalıbında mechûle edilgene dönüştürülür.  Doğru cevap E’dir.

 

20.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi harf-i cer gelmelidir?

.لا تُجْبِروا الطفلَ........... إكمالِ وجبتِه

Doğru Cevap: "C" على
Soru Açıklaması

أجبر    fiili على  harf-i ceri ile kullanılır. Doğru cevap C’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.