Arapça 3
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

.عُيِّنَ محمَّدٌ قَبْلَ شهرٍ مُديرًا عامًّا لِإحدى الشَّرِكات السُّعوديَّة

Doğru Cevap: "E" Muhammed bir ay önce Suudi şirketlerin birine genel müdür olarak atandı.
Soru Açıklaması

Cümle başında yer alan عُيِّنَ  fiili “atandı” anlamına gelen mechûl (edilgen) yapılı mezîd bir fiildir. قَبْلَ شَهرٍ “bir ay önce” , مُديرًا عامًّا “genel müdür” ,  إحدى الشَّرِكات السُّعوديَّة “Suudi şirketlerin biri” anlamındadır. Toparlarsak “Muhammed bir ay önce Suudi şirketlerin birine genel müdür olarak atandı.” anlamı çıkar. Doğru cevap E’dir.

2.

"Babam kısa bir süre işinden ayrıldı." cümlesi hangi seçenekte doğru çevrilmiştir?

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

3.

“Öğrencilere ödevlerini hazırlamada yardım ettim.” anlamını vermesi için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi harf-i cerler gelmelidir?

.قُمْتُ ...... مُساعدةِ الطُّلاب.... إعداد واجِباتهم

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

 قام    fiili بِ  harf-i ceri ile kullanıldığında “bir şeyi yaptı, etti” anlamına gelir. قُمْتُ بمُساعدةِ الطُّلاب “Öğrencilere yardım ettim.” anlamına gelir. Doğru cevap A’dır.

4.

Aşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

.كان الخليفةُ عُمرُ بنُ عبد العزيز (رضِي الله عنه) ساهرا ذاتَ ليلةٍ

Doğru Cevap: "A" Halife Ömer b. Abdulaziz (Allah ondan razı olsun) bir gece uyanıktı.
Soru Açıklaması

Arapça cümlede yer alan ساهر  kelimesi uyanık anlamıma gelir. Kânenin haberi olduğu için mansûb olarak kullanılmıştır  ذاتَ ليلةٍ  ise bir gece anlamındadır. Doğru cevap A’dır.

5.

“Fincan genç kız tarafından kırıldı.” anlamı taşıması için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir? .الفِنْجانُ من قِبَلِ الفتاةِ..........

Doğru Cevap: "B" كُسِرَ
Soru Açıklaması

Türkçe cümlede yer alan “kırıldı” edilgen bir fiildir. B, D ve E seçeneklerinde edilgen (mechûl) fiiller bulunmaktadır. E seçeneğini muzâri olduğu için eleriz. Nâibu’l-fâil olan الفِنْجانُ kelimesi eril olduğu için eril olan mechûl fiili seçeriz. Doğru cevap B’dir.

6.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi edilgen yapıda bir sözcük içermektedir?

Doğru Cevap: "A" اُنْتُصِرَ
Soru Açıklaması

E şıkkı "oluşturdu", D şıkkı "ikram etti", C şıkkı "kullandı", B şıkkı "tartıştı" demektir. Ancak A şıkkındaki sözcük "kazanıldı" anlamına gelmektedir yani edilgendir. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

7.

“Küçükler, büyükleri ziyaret eder onların elini öperdi.” Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" . كان الصغارُ يزورون الكبارَ ويُـقبِّلونَ أيْديَهمْ
Soru Açıklaması

  الصغار “küçükler”, الكبار “büyükler”,  يزورون “ziyaret ederler”,  يُـقبِّلونَ “öperler”,  أيْديَهمْ “onların ellerini” anlamına gelir. Başına kâne gelince geniş zamanın hikâyesi olur. Toparlarsak doğru cevap A’dır.

8.

“.الفَتاتانِ ..... فازتا بالجائِزَةِ مِن كُلِّيَّتنا” cümlesinde verilen boşluğu aşağıdaki ism-i mevsûllerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" اللَّتانِ
Soru Açıklaması

Sorudaki Arapça cümle bir isim cümlesidir. Mubtedadan sonra bir ism-i mevsul getirilmesi istenmiştir. Bu ism-i mevsul, mubtedaya irab, sayı ve cinsiyet bakımından uygun şekilde gelmelidir. Mubteda merfû, ikil ve dişildir. Bu bilgi doğrultusunda boşluğa "اللَّتانِ" gelmelidir. Cümlenin anlam "Ödülü kazanan iki kız bizim fakültedendir." Doğru cevap C'dir.

9.

Aşağıdaki çevirilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" - satıldı
Soru Açıklaması

10.

Aşağıdaki cümlenin  “Bazı gerçekleri unutmuştum.” anlamına gelmesi için boş bırakılan yere seçeneklerdekilerden hangisi getirilmelidir?

.كُنتُ ........... بعضَ الحقائق

Doğru Cevap: "D" قَدْ نَسِيْتُ
Soru Açıklaması

Cümle başında yer alan kâne fiil 1. şahısta çekimlendiği için boşluğa gelecek fiilin de 1. şahıs yani mutekellim olması gerekir. B ve E şıkları 3. şahıs olduğu için doğru olamaz. Boşluğa A şıkkındaki muzâri fiil gelirse “unuturdum” veya “unutuyordum” anlamı çıkar. C şıkkındaki fiil gelirse “unutacaktım” anlamı çıkar. D şıkkındaki قَدْ نَسِيْتُ gelirse anlam istediğimiz şekilde “unutmuştum” olur. Doğru cevap D’dir.

 

11.

Yukarıdaki ifadeyle ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. : Sulâsî fiil, mebnî li’l-mechûl, üçüncü tekil eril mâzî.

II. : Nâibu’l-fâil, merfû, ref alâmeti sondaki damme.

III. : Mecrûr, cer alâmeti sondaki kesra, ayrıca muzâf.

IV. : Muzâfun ileyh, mecrûr, cer alâmeti sondaki kesra.

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

: Sulâsî fiil, mechûl formda (bu fiillerin irâbı yapılırken Arapça olarak genelde “mebnî li’lmechûl” tabiri kullanılır), üçüncü tekil dişil mâzî olması gerekiyordu, bu madde dışında verilenler doğrudur. Dolayısıyla doğru yanıt D'dir. 

12.

. أُحبُّ مَنْ يَعْمَلونَ بِإخلاص

 cümlesinde altı çizili olan ism-i mevsulün irâbı konusunda hangi seçenekteki bilgi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Mefûlun bih, mahallen mansûb.
Soru Açıklaması

Verilen Arapça cümle "Dürüst çalışanları severim." anlamındadır.  Arapça cümle fiille başladığı için fiil cümlesidir. Bu cümlede mubteda ve haber olamaz. Cümledeki fâil gizli zamir olan "أنا" dir. O halde altı çizili kelime mubteda, haber veya fâil olamaz.

Seviyorum anlamına gelen "أُحبُّ " fiilinden sonra gelen kelime muzafun ileyh olamaz, mefulun bihtir ve  mahallen mansubdur. Çünkü bu kelime mebnî bir ism-i mevsuldür. Doğru cevap D'dir.

13.

Aşağıda harf-i cer ile kullanılan bazı fiiller verilmiştir. Yanlış olan eşleşme hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Birini ya da bir şeyi işaret etti, gösterdi - 
Soru Açıklaması

14.

Arapçadaki "نَوَّرْتَ بَيْتنَا" deyimsel ifadesinin Türkçedeki tam karşılığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Evimizi aydınlattın.
Soru Açıklaması

نَوَّرْتَ بَيْتنَا ifadesinin tam karşılığı "evimizi aydınlattın"dır ve eve yeni gelen, hoş karşılanan misafirler için kullanılan bir deyimdir. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi "süt sıcak içilir" anlamına gelmektedir? 

Doğru Cevap: "E"
Soru Açıklaması

Dergi burada bulunur,  Çarşıda gazete satılır,  Gezide ekmek yenir, Bir mektup yazılır anlamlarına gelmekteyken  süt sıcak içilir anlamına gelmektedir. Doğru yanıt E'dir. 

16.

Aşağıdaki cümlenin hangi zaman kipinde kurulmuştur?

.كُنتُ قد جلَسْتُ تحت هذه الشجرة

Doğru Cevap: "E" Geçmiş zamanın hikâyesi
Soru Açıklaması

Geçmiş zamanın hikâyesi kipi, haberi mâzi fiil olan isim cümlesinin başına kâne getirilmek suretiyle elde edilir. Bu yapıda mâzî fiilin başında anlamı güçlendiren kad edatı kullanılır. Soruda verilen cümlede de kâneden sonra kad ile kullanılmış bir mâzi fiil görmekteyiz. O halde bu cümle geçmiş zamanın hikâyesi kipindedir. Doğru cevap E’dir.

17.

İfadesinin çözümlemesiyle ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Mezîd fiil, üçüncü tekil dişil, mâzî, edilgen yapı kullanılmıştır. 

II.  Nâibu’l-fâil, merfû, ref alâmeti sondaki damme.

III.    Mecrûr, cer alâmeti sondaki kesra, aynı zamanda muzâf.

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

İkinci ve üçüncü maddelerde verilen bilgiler doğrudur ancak birinci maddede verilen 

"Mezîd fiil, üçüncü tekil dişil, mâzî, edilgen yapı kullanılmıştır" ifadesi doğru değil çünkü mâzî değil, muzâri form kullanılmıştır. Doğru yanıt D'dir. 

 

18.

.أَكرَمْنا الضُّيُوفَ .... اسْتَقْبلناهُمْ أمسِ

cümlesinde verilen boşluğu aşağıdaki ism-i mevsûllerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" الَّذينَ
Soru Açıklaması

Sorudaki cümle, misafirlere ikram ederiz " أَكرَمْنا الضُّيُوفَ" ifadesi ile başlıyor. Boş bırakılan yere bir ism-i mevsul gelmesi istenmiştir. Bu ism-i mevsul  belirli isimden sonra gelerek onun sıfatı olacaktır. Bu isme sıfat olarak ona uygun biçimde gelmesi gerekir. Mevsuf olan isim eril ve çoğul olduğu için ismi mevsul de eril ve çoğul olarak gelir. (Sıla cümlesindeki âid zamiri olan -hum da bize ismi mevsulun eril ve çoğul gelmesi gerektiğini gösterir). Bu durumda doğru cevap C şıkkındaki الذين kelimesidir.

19.

Aşağıdaki cümle edilgen forma çevrildiğinde yeni cümlenin fiili aşağıdakilerden hangisi olur?

.اِسْتَخْدَمَ الطُّلابُ السبُّورةَ الذَّكِيَّة

Doğru Cevap: "E" اُسْتُخْدِمَتْ
Soru Açıklaması

Verilen cümlede السبُّورةَ kelimesi mef‘ûlun bihtir, edilgene çevirdiğimizde nâibul fâil olur fiil de bu nâibu’l fâile uygun bir biçimde dişil gelmelidir. Seçeneklerde sadece C ve E dişildir. C şıkkı etken fiildir. E şıkkı ise edilgen (mechûl)dir. Doğru cevap E’dir.

20.

Sulâsî fiillerde edilgen yapı ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Fiiller gerçek özne veya sözde özne ile kullanılma durumlarına göre ikiye ayrılırlar: Ma‘lûm Fiiller; Mechûl Fiiller.

II. Sözde özne ile kullanılan fiillere mechûl fiiller adı verilir.

III. Sulâsî fiillerin mâzî ma‘lûm formları daima ( - yuf ‘alu) kalıbında edilgene dönüştürülür. 

IV. Sulâsî fiillerin muzâri formları daima (  - fu‘ile) kalıbında edilgene dönüştürülür.

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Üçüncü ve dördüncü maddede verilen bilgilerde karşılıklı bilgi yanlışı vardır çünkü, sulâsî fiillerin mâzî ma‘lûm formları daima ( فُعِلَ- fu‘ile) kalıbında; muzâri formları ise daima ( يفُْعَلُ- yuf ‘alu) kalıbında edilgene dönüştürülür. Bu durumda yalnızca bir ve ikinci maddelerde verilen bilgiler doğrudur. Doğru yanıt A'dır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.