Arapça 3
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Verilen ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Bir şeyden/birinden kurtuldu
Soru Açıklaması

Doğru yanıt B'dir. 

2.

Aşağıdaki cümlenin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

“.والِدَتي تُشْرِفُ على سَكَنِ الطالِبات”

Doğru Cevap: "D" Annem kız öğrenci yurdunu yönetiyor.
Soru Açıklaması

والِدَتي  “annem” anlamındadır.   تُشْرِفُ   على  “yönetiyor”, سَكَنِ الطالِبات ise “kız öğrenci yurdu” anlamına gelir. Doğru cevap D’dir.

3.

"كُلُّ ... تُؤَدَّي إلى روما" cümlesinin anlamlı bir cümle haline gelebilmesi için boşluk bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi gerekir?

Doğru Cevap: "E" الطُرُقِ
Soru Açıklaması

Verilne cümlenin Türkçe karşılığı " tüm yollar Roma'ya çıkar"dır.  Cümlede eksik olan kelime ise "yollar" anlamına gelen kelimedir. tekil hali "tarik" olan kelimenin çoğul hali "turuk"tur. Bu nedenle de doğru cevap E şıkkıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi harf-i cer ile kullanılan ifadelerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Bir şeyi yaptı, etti anlamında;  birine selam verdi, birine selam söyledi anlamında;  ile isimlendirildi, diye adlandırıldı anlamında; bir şey yapmaya mecbur kaldı anlamında harf-i cer ile kullanılan fiillerdenken, D seçeneğinde verilen  ifadesi Arapça'da sıklıkla kullanılan kalıp ifadelerden biridir. 

5.

Aşağıdaki cümlenin “Onun hüzünlü bir hikâye anlattığı rivayet edilir.” anlamına gelmesi için boş bırakılan yere gelmesi gereken fiil seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.أنَّه كان يقُصُّ قِصّةً حزينَةً...........

Doğru Cevap: "C" يُرْوَى 
Soru Açıklaması

Türkçe cümlede verilen ve Arapçada eksik olan “rivayet edilir” ifadesi edilgen bir ifadedir ve şimdiki zamanda çekimlenmiştir. A ve D seçeneklerindeki fiiller muzâri ama etken, B seçeneğindeki fiil hem etken hem de mâzî ve E seçeneğindeki fiil mâzi olduğu için elenir. Doğru cevap C’dir.

6.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi harf-i cer gelmelidir?

.سُرِرْتُ ........... لِقاءِ محَمّدٍ بَعْدَ زمنٍ طَويل

Doğru Cevap: "E" ب
Soru Açıklaması

 سُرَّ    fiili بِ  harf-i ceri ile kullanılır. Doğru cevap E’dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi nasb edatıdır?

Doğru Cevap: "A" حتَّى
Soru Açıklaması

B ve D seçeneklerinde yer alan edatlar cezm edatıdır. C ve E seçeneklerinde yer alan edatlar ise cezm eden şart edatlarıdır. Nasb edatları şunlardır:  أنْ، لَنْ ، لـِ، كَيْ، لِكَيْ، حَتَّى Doğru cevap A’dır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi müzekker merfû müsennâ olan hâss ism-i mevsûllere örnektir?

Doğru Cevap: "A" اللّذانِ
Soru Açıklaması

A şıkkındaki اللّذانِ müzekker merfû müsennâ olan hâss ism-i mevsûllere örnektir. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır.

9.

“Umarım gecikmezsin. Çünkü acelem var.” Anlamına gelmesi için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime ya da ifade hangi seçenekte verilmiştir? Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

.أرجُو أَنْ.....، فأنا مُسْتَعْجِلٌ

Doğru Cevap: "A" لا تَتَأخَّري
Soru Açıklaması

Boşluktan önce yer alan nasb edatı dolayısıyla boşluğa mansûb fiil getirmemiz gerekir. تَأَخَّر fiili “gecikti” anlamına gelir, “gecikmezsin” anlamını vermek için mansûb muzâri fiili, olumsuz muhâtab kalıpta getirmemiz gerektiğini anlarız. E şıkkındaki fiil mansûb değildir (nun düşmemiş). Doğru cevap A’dır.

10.

".كثيرٌ مِن الناسِ هنا لا يَـثِقونَ ...خالِدٍ" cümlesindeki boşluğu aşağıdaki harf-i cerlerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "E" بِ
Soru Açıklaması

"وثِق" fiili güvenmek anlamını verdiğinde "ب" harf-i ceri ile kullanılır.Cümle "Burada insanların çoğu Halit'e güvenmez." anlamına gelir. Doğru cevap E'dir.

11.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde geniş zamana özgü olan zaman zarfları bir arada doğru bir şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" كُلّ - عَادَةً
Soru Açıklaması

Arapça muzâri bir fiilin geniş zaman ile şimdiki zaman anlamlarından hangisini ifade etmesi isteniyorsa cümlede buna uygun bir zaman zarfı kullanıldığını da hatırlayalım. Cümle başında veya fiilden sonra kullanılabildikleri gibi genellikle cümle sonunda kullanılan bu tür zaman zarflarından örneğin (اَﻻَنْ:şimdi), (َاَلْيَوْمَ:bugün) ve (حَاﻻً:hemen) şimdiki zamana özgüdür. (عَادَةً:genellikle) veya (كُلّ:her) sözcüğünden sonra gelen zaman ifadeleri geniş zamana özgüdür.

12.

 .أَسوقُ السَّيارة بِبطْء ...... أتَجَنَّبَ الحوادثَ cümlesindeki boşlukta hangi nasb edatı kullanılamaz?

Doğru Cevap: "E" لَنْ
Soru Açıklaması

Cümlenin başındaki Arapça ifade “Arabayı yavaş sürerim…”. Boşluktan sonraki ifade ise “Trafik kazalarından kaçınırım” anlamına gelir. Bu cümleye “Trafik kazalarından kaçınmak için…” anlamını vermek için boşluğa “için” anlamlı nasb edatları getirilebilir. E şıkkında yer alan edat ise muzâri fiile olumsuz gelecek zaman anlamı katar ve boşluğa uygun olmaz. Doğru cevap E’dir.

13.

Ecvef fiiller ve edilgene dönüşümleri ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.  (sattı) fiili mechûl formda  satıldı

II.  (sevketti, götürdü) fiili (sevkedildi, götürüldü)

III.  artırdı fiili (artırıldı) 

şeklinde kullanılır. 

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Birinci ve ikinci maddelerde verilen etken-edilgen fiillerin Arapça yazılışları yanlış eşleştirilmiştir. Etken verilen fiiller edilgen, edilgen verilen fiiller de etken olmalıydı. Üçüncü maddede verilen bilgi ise doğrudur. Doğru yanıt C'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.