Arapça 3
Deneme Final Sınavı 1
1.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı ve anlam bakımından doğrudur?

Doğru Cevap: "B" لَـمْ نَكْوِ القمصان بَعدُ
Soru Açıklaması

B. şıkkında "lem"den sonra muzari fiil illet harfinin düşmesi ile meczûm olmuştur. Doğrudur. Diğer şıklardaki fiiller hatalıdır. Aşağıda olması gereken doğru formları verilmiştir:

A. şıkkında لِيَنْسَ

C. şıkkında لَم ْ تَنَمْ

D. şıkkında لِيَبِعْ

E. şıkkında لَمْ يَقِلَّ
2.
“سَأَلْنا الشبابَ عن آرائِهم في الـمستقبل” Yukarıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gençlere gelecek hakkındaki görüşlerini sorduk.
Soru Açıklaması

سَأَل عن "bir şeyi sordu"   شباب  "gençler", آراء  "görüşler anlamındadır. Cümle "Gençlere gelecek hakkındaki görüşlerini sorduk." anlamına gelmektedir. 

3.
“Haydi eve gidelim.” cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" هَيّا بِنا نَذْهَبْ إلى البيت
Soru Açıklaması

A. şıkkı "Eve gitmek istiyorum."

B. şıkkı "Eve gitmiyor muyuz?"

C. şıkkı "Haydi eve gidelim!"

D. şıkkı "Bırakın/izin verin eve gideyim."

E. şıkkı "Eve gidiyor muyuz?" anlamına gelir.

Bu durumda C şıkkı istediğimiz cümleyi verir.

4.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi mekân zarfıdır?

Doğru Cevap: "B" إِزَاء
Soru Açıklaması

B şıkkında yer alan إزاء kelimesi, “–in karşısında, -in hizasında” gibi anlamlara gelen mekân zarfıdır. 

5.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi gelmelidir? بَعضُ تَطبيقات التّراسُل الفَوري عن العَمَل قَبْلَ ساعَةٍ......

Doğru Cevap: "B" تَوقَّفَ
Soru Açıklaması

تَوقَّف عن العمل  "bozuldu, çalışmaz oldu" anlamına gelir. Cümlede "Bazı anlık mesaj uygulamaları bir saat önce çalışmaz oldu." denmektedir. Boş yere gelmesi gereken fiil (تَوقَّف) dir.

6.

Seçeneklerden hangisinde  "mezîd mechûl cem'-i muhâtab" fiil vardır?

Doğru Cevap: "B" أَنْتُمْ اُعْتُقِلْتُمْ
Soru Açıklaması

B şıkkındaki cümle "sizler tutuklandınız" anlamına gelmektedir. sözcük sonlarından onun eril bir cümle olduğunu anlıyoruz ve aynı zamanda da edilgen ve çoğul. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

7.
“Elma yemedim ama muz yedim” anlamını vermesi için aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi atıf edatı gelmelidir?  “ما أكلتُ التفاح ........ الموز”
Doğru Cevap: "D" لكن
Soru Açıklaması

Verilen seçeneklerde "ama" anlamına gelen tek edat D seçeneğindeki lakin edatıdır.

8.

 cümlesinin çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bana yardım eden öğrenciye teşekkür ettim.
Soru Açıklaması

9.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil gelmelidir? .كانوا ........هذه القِصَّة

Doğru Cevap: "B" يَقُصُّونَ
Soru Açıklaması

Cümle başında yer alan kânenin ismi, fiile bitişik zamir olan vâv’dır. Kânenin haberi de ismine uygun gelmelidir. Burada haber fiil olarak istendiğine göre bu fiil 3. şahıs eril çoğul olarak gelmelidir.  Sadece B şıkkındaki fiil 3. şahıs eril çoğul olarak çekimlenmiştir. Doğru cevap B’dir.

10.

“أخوكَ مَنْ صَدَقَكَ لا مَن صَدَّقَكَ ” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "B" Kardeşin sana dürüst olandır, seni tasdik edip duran değil.
Soru Açıklaması

أخوكَ:kardeşin

مَنْ: o kimsedir ki

صَدَقَكَ : sana doğru söyler, sana karşı dürüst olur

لا مَن صَدَّقَكَ: seni tasdik eden kimse değildir

Toparladığımızda: "Kardeşin sana karşı dürüst olandır, seni tasdik edip duran değil." anlamındaki atasözü çıkar.

11.

يُتْقنُ السَّائح لغَتنا...........أجنبي  cümlesinde boş bırakılan yere hangi kalıp ifadenin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "D" رَغْمَ أنه
Soru Açıklaması

Arapça cümle "Turist dilimizi iyi konuşuyor, yabancı ....." şeklinde bir anlama sahip. Boş bırakılan yere "olmasına rağmen " anlamını veren " رَغْمَ أنه " kalıp ifadesi getirilmelidir.

12.

“.يُحارِبُ الجُنُودُ الأعداءَ دِفاعاً عن الوَطن” cümlesinin altı çizili kelimenin irâbı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Mef‘ûlun leh mansûb nasb alâmeti fetha.
Soru Açıklaması

دِفاعًا kelimesi cümlede askerlerin neden savaştıklarını açıklayan, mansûb bir mastardır. Fiilin yapılma nedenini açıklayan belirsiz mastar olan bu lekime mef‘ûlun leh olur. Nasb alâmeti fethadır. Doğru cevap D’dir.

13.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem zaman hem de mekan zarf olarak kullanılabilir?

Doğru Cevap: "A" وسط
Soru Açıklaması

A şıkkında yer alan “وسط” kelimesi, hem zaman olarak “ortasında” hem de mekan olarak “bir yerin, merkezinde” anlamlarında kullanılabilir.

14.
لَمْ يَقِلَّ  ماءُ النَّهرِ لِحَدِّ الآن Yukarıdaki cümlede cezm edatından sonraki fiilde cezm alâmeti nedir?
Doğru Cevap: "C" Muda''af fiil olduğu için fethadır.
Soru Açıklaması

يَقِلُّ  fiilinin başına cezm edatı gelince sonundaki damme harekesi fethaya dönüşür. Çünkü bu fiil muda''af bir fiildir.

15.

Bugün ya da yarın gideceğim.” Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" سَأذْهَبُ اليوم أو غدا
Soru Açıklaması

"Ya da" anlamına gelen "أو" doğru seçenekte kullanılmalıdır. 

C ve E de kullanılmamıştır. 

B seçeneğinde "Bugün ya da dün gittim."

D seçeneğinde "Yarın ya da (herhangi) bir gün gideceğim." dendiği için hatalıdır. 

A seçeneğinde aradığımız Arapça cümle yer alır.

16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde mef‘ûlun mutlak vardır?

Doğru Cevap: "C" أَحْتاجُ إلى النَّومِ قليلاً
Soru Açıklaması

Sıfat tamlaması şeklinde gelen mef‘ûlun mutlakta bazen mastar zikredilmez, sadece sıfatı söylenir. Böyle bir cümlede sıfat mef‘ûlun mutlak yerine geçer. C şıkkında da mastar zikredilmemiştir. Cümle aslında

 أَحْتاجُ إلى النَّومِ  احتِياجًا قليلاً.  şeklindedir. Ancak mastar hazfedildiği için قليلاً  mef‘ûlun mutlakın yerine geçmiştir ,“sözde mef‘ûlun mutlak” (nâ’ibu’l-mef‘ûli’l-mutlak)tır.

17.

Aşağıdaki konuşmada boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir?هَل يُمكنُ أن تحْمِلَ حَقائبي؟

..........

Doğru Cevap: "C" على الرّأس والعين
Soru Açıklaması

Arapçada karşısındaki kişinin ricasını yerine getirmeyi kabul eden  kişi nazik bir cevap vermek isterse “Başım gözüm ütüne” anlamına gelen على الرّأس و العين ifadesini kullanabilir.

18.

“الأصدقاءُ الأوفياءُ كاليدِ والعَيْنِ، إذا تألَّمت اليدُ بَكَت العينُ وإذا بَكَت العينُ مَسحَتْها اليد.” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Vefalı dostlar el ve göz gibidir, el acı çektiğinde göz ağlar, göz ağladığında el onu siler.
Soru Açıklaması

الأصدقاءُ الأوفياءُ كاليدِ والعَيْنِ  : Vefalı dostlar el ve göz gibidir

إذا تألَّمت اليدُ بَكَت العينُ  :  El acı çektiğinde (çekerse) göz ağlar

وإذا بَكَت العينُ مَسحَتْها اليد  : Göz ağladığında (ağlarsa) el onu siler

19.

“Cahil ile değil okumuşla dostluk yap.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" لا تُصاحِبْ جاهِلاً بَلْ مُتَعلِّماً
Soru Açıklaması

بل  atıf edatı öyle değil böyle, aksine, bilakis gibi anlamlara gelir. Cahil ve okumuş arasındaki zıtlıktan bu edatı kullanacağımızı anlarız.

Seçeneklere bakacak olursak.

A şıkkında "Okumuşla değil cahille arkadaş ol."

B."Cahille ya da okumuşla arkadaş olma."

C. Cahille ve okumuşla arkadaş olma."

D. Cahille arkadaş ol, okumuşla olma"  anlamlarına geldikleri için hatalıdır.

E seçeneği doğru Arapça cümleyi verir.

20.

“ .قَرَأْتُ بِصمْتٍ ......على هُدوءِ الـمَكان”cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "E" حِرْصًا
Soru Açıklaması

Cümle “Sessizce okudum..” şeklinde başlıyor son kısımda,   هُدوءِ الـمَكانmekanın sessizliği anlamına geliyor. Bu iki öbeği birleştirmek için boşluğa gelmesi gereken kelime okuma eyleminin neden sessizce yapıldığını açıklayan bir kelime olabilir. A şıkkındaki “okumak”, B şıkkındaki “tedavi”, C şıkkındaki “kütüphane” ve D şıkkındaki “savunmak” kelimeleri anlamca uygun değil. على  harfi ceri ile kullanılan ve “korumak” anlamına gelen حِرْصًا boşluk için uygundur. Okuma eyleminin neden sessizce yapıldığını açıklayan mef‘ûlun lehtir. Doğru cevap E’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.