Arapça 3
Deneme Final Sınavı 2
1.

“Ödüller işçileri teşvik için dağıtılır.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

B şıkkında yer alan تُصْرَفُ “verilir”, المـُكافآتُ “ödüller”, لِتَشْجيعِ العاملينَ “işçileri teşvik için” anlamına gelir. Türkçe cümlede fiil edilgen olduğu için Arapçada da edilgen çatılı olmalıdır. Oysa C ve E şıklarında fiil edilgen değildir. A şıkkında ise mâzi kullanılmıştır. D şıkkında da teşvik kelimesi bulunmamaktadır. 

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde âid zamir yoktur?

Doğru Cevap: "E" لَمْ أَفْهَمْ ما قُلتَ في هذا الصّباحِ
Soru Açıklaması

E şıkkındaki cümlede âid zamir bulunmamaktadır. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.

3.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat tamlaması olarak gelen mef‘ûlun mutlak vardır?

Doğru Cevap: "E" قَرَأنا الجَريدَةَ قِراءَةً سَريعَةً
Soru Açıklaması

E şıkkında geçen  قراءَةً سَريعة kullanımı, “hızlı bir okuyuş” anlamında bir sıfat tamlamasıdır. Mevsûf olan قراءَةً  kelimesi, cümlenin fiili olan  قَرَأَ nin mastarıdır ve sıfatı ile birlikte cümlenin öznesinin okuma eylemini nasıl gerçekleştirdiğini açıklamaktadır. Bu yüzden mef‘ûlun mutlaktır, mansûbdur, nasb alâmeti sondaki fetha’dır.

4.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde filin anlamını pekiştiren mefûlun mutlak vardır?

Doğru Cevap: "A" حَفِظَ الطَّلِبُ القُرآنَ حِفْظًا
Soru Açıklaması

Fiilin kökünden türetilen, fiilin anlamını pekiştiren (te’kit eden) ve fiilden sonra mastar olarak gelen mef‘ûlun mutlak daima mufred, mansûb ve belirsizdir.

A şıkkında yer alan حِفْظا mastar olarak gelmiştir, mufred, mansûb ve belirsizdir. Cümlenin fiili olan حَفِظ  ile aynı kökten gelmiştir.

5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mef‘ûlun leh vardır?

Doğru Cevap: "B" .أَذْهبُ إلى الـمكتبة حُبًّا للقراءة
Soru Açıklaması

Arapçada fiil cümlesinde fiilin oluş nedenini açıklayan belirsiz mastarlar mef‘ûlun lehtir. B şıkkında حُبًّا kelimesi mef‘ûlun lehtir. Cümlenin fiili olan أذهب ’nun değil, başka bir fiilin mastarıdır.(حُبًّا - sevmek) mastarı gitme eyleminin gerçekleşme nedenidir. Belirsiz (nekira) bir sözcüktür. Herhangi bir isme muzâf değildir. Fiilin fâili ile mef‘ûlun lehteki eylemin sahibi aynı kişidir.

6.

Aşağıdaki atıf edatlarından hangisi, iki şey arasında muhayyer kalma, karar verememe, tercih edememe ya da şüpheye düşme veya kapalılığı gidermek amacıyla kullanılır?

Doğru Cevap: "C" أو
Soru Açıklaması

Burada "ya da", "veya" anlamlarına gelen أو  doğru seçenktir.

7.

“Çocuk yaşlılar gibi yürüdü.” cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı nedi?

Doğru Cevap: "B" سَارَ الْوَلَدُ سَيْرَ الـمُسِنِّين
Soru Açıklaması

" سَيْرَ الـمُسِنِّين"yaşlıların yürüyüşü anlamına gelir. A. Şıkkında terbiyeli kişilerin yürüyüşü, C şıkkında yavaş bir yürüyüş, D şıkkında edeplilerin yürüyüşü ve E şıkkında hızlı bir yürüyüş ifadeleri kullanılmıştır.

8.

“Çocuk annesine güvenir.” anlamına gelmesi için “.يَعْتَمِدُ الطِّفْلُ ..... أمِّه”cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" على
Soru Açıklaması

اِعْتَمد  fiili  على harf-i ceri ile “bir kimseye dayandı, güvendi” anlamına gelir. Doğru cevap C’dir.

 

9.

.نَظَمَ الشَّاعِرُ هذه القصيدة مدْحاً للأمير

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük ne tür mef‘ûldür?

Doğru Cevap: "C" Mef‘ûlun leh
Soru Açıklaması

Arapçada fiil cümlesinde fiilin oluş nedenini açıklayan belirsiz mastarlar mef‘ûlun lehtir. Altı çizili kelime olan مدْحا şairin kasideyi neden nazmettiğini açıklar. Belirsiz ve mansûb bir mastardır.  Bu bakımdan mef‘ûlun lehtir.  

10.

“.......مَنْ تَرَ في الحديقة” cümlesini anlam ve gramer bakımından doğru bir şekilde tamamlayan cevap cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" فَسَلِّمْ علَيْه
Soru Açıklaması

Doğru yanıt C seçeneği anlamı "Bahçede kimi görürsen selam ver." şeklinde olur.

A. seçeneğinde "selam vereceksin" anlam bakımından uysada cevabın başında gelecek zamanı gösteren (س)olduğu için (ف) gelmesi gerekirdi.

B. seçeneğinde de kad edaı başına (ف) gelmesi gerekirdi.

D seçeneğinde de (لن) den önce yine (ف) gelmesi gerekirdi.

E seçeneğinde ise fiil muennes olduğu için şart cümlesindeki muzekker fiil ile uyumsuzdur.

11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapılış biçimini bildiren mef‘ûlun mutlak vardır?

Doğru Cevap: "E" مَرَّ القطار مَرَّ السحاب
Soru Açıklaması

Fiilin yapılış biçimini bildiren mef‘ûlun mutlak ya isim tamlaması ya da sıfat tamlaması şeklinde gelir, mansûbdur. E şıkkında yer alan مَرَّ السحاب ifadesi isim tamlaması şeklinde gelen mef‘ûlun mutlaktır. Muzâf olan “مَرَّ” kelimesi, cümlenin fiili olan “مَرَّ ”nin mastarıdır ve tamlayanı ile birlikte cümlenin öznesi olan trenin geçişinin nasıl olduğunu açıklamaktadır.

12.

“هل تَطَّلِعُ  على الأخبار...........الصحف؟ ” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kalıp ifadenin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "B" عَن طريق
Soru Açıklaması

(عن طريق) ifadesi Arapçada ...yoluyla, ...aracılığıyla anlamına gelir. Boşluk için en uygun anlamı tsaşıyan kalıp budur.

هل تَطَّلِعُ على الأخبار عَن طريق الصحف؟  cümlesi "Haberlere gazetler aracılığıyla mı vakıf oluyorsun?" anlamına gelir.

13.
"لا تَأخُذوا هذا الدّواء ..... الرّيق" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" على
Soru Açıklaması

"على الرّيق" aç karınına anlamına gelen bir kalıp ifadedir. Burada boş bırakılan yere "على" harf-i ceri getirilmelidir.

14.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi harf-i cer getirilmelidir?

هل اتَّفقتم........ الشُرُوط ؟

Doğru Cevap: "E" على
Soru Açıklaması

“اِتَّفق” fiili “على” harf-i ceri ile birlikte kullanıldığında “bir konuda anlaştı” anlamına gelir. Doğru cevap E’dir.

15.

“.تَعَوَّدْنا على النَّومِ مُبَكِّرًا في فصلِ الشِّتاء”cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "D" Kış mevsiminde erken uyumaya alıştık.
Soru Açıklaması

 تعوَّد على “bir şeye alıştı” anlamına gelir.النَّوم  uyku, uyumak,  مُبَكِّراً erken anlamındadır. Arapça cümlenin doğru çevirisi “Kış mevsiminde erken uyumaya alıştık.” şeklinde olmalıdır.

16.

Aşağıdaki cümlenin edilgene (mechûle) çevrilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir?

“.اِتَّهَمَت الـمُمَرِّضَةُ السائِقَةَ”

Doğru Cevap: "A" .اُتُّـهِمَت السائِقَةُ
Soru Açıklaması

Verilen cümlede  الـمُمَرِّضَةُ   fâil, السائِقَةَ  mefuldür. Bu cümleyi edilgene çevirdiğimizde fâil olan sözcük cümleden düşürülür ve mefûl olan sözcük fâilin yerini alır yani nâibu’l-fâil olarak merfû duruma dönüşür. Verilen cümledeki etken اِتَّهَمَت fiilini edilgene çevirdiğimizde اُتُّـهِمَت  fiilini buluruz. Nâibu’l-fâile uygun olarak dişil olarak bırakırız. D seçeneğinde fiil edilgen olmakla birlikte muzâri çekimlendiği için hatalı olur. Doğru cevap A’dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.