Arapça 3
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime nedir?

أَجابَ الوَلَدُ ........ الرَّجُلِ

Doğru Cevap: "D" إِجابَةَ
Soru Açıklaması

Cümlede boş bırakılan yerden sonra gelen kelimenin mecrûr olması (çünkü muzâfun ileyhtir) bize aradığımız kelimenin muzâf olması gerektiğini gösterir. Bu isim tamlaması cümlede mef‘ûlun mutlaktır, fiilin yapılış biçimini göstermektedir, cümlenin öznesi olan çocuğun  cevabının nasıl olduğunu açıklayan ifadedir. Mef‘ûlun mutlak olduğu için mansûb olmalıdır. O halde “إِجابَةَ” kelimesini seçmeliyiz.

2.

"نُسلَّمُ ...... مديرِ الشَّكَة كُلَّ صَباح" cümlesini anlamlı hale getirecek olan harf-i cer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" على
Soru Açıklaması

Cümlenin anlamlı hale gelebilmesi için gereken harf-i cer "ala"dır. bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cezm edatından sonra fiil hatalı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" لِيَذْهَبونَ إلى الـمَسْجِد
Soru Açıklaması

Soruda bütün seçeneklerde cezm edatı kullanıldığı belitilmiştir.

B. şıkkında "lâmu'l-emr" den sonra fiil sukûn ile meczûm olmuştur.

C. şıkkında fiil mebnîdir. Sondaki nûnu nisve hiçbir zaman düşmez.Bu sebeple "lem" gelse de fiil değişmez.

D. şıkkında fiilin başında "lâ en-nâhiye" bulunur. Sonundaki nûn cezm alâmeti olarak düşmüştür. 

E. şıkkında "lem" den sonra nakıs fiilin sonundaki illet harfi cezm alâmeti olarak düşmüştür.

A. şıkkında ise"lâmu'l-emr" den sonra fiilin meczûm olması gerekir. Sondaki nûn  harfinin cezm alâmeti olarak düşmesi gerekirken, nûn düşmemiştir.

4.

"قابَلْتُ مع الصَّديقَيْنِ ...... اِتَّصَلْتُ بِهما في اﻻُٔسْبوعِ الماضي" cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki ism-i mevsûllerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "B" اللّذَيْنِ
Soru Açıklaması

Verilen cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlayan ism-i mevsûl B şıkkındadır. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

5.
Aşağıda cezm edatlarıyla kullanılan muzâri fillerden yapı bakımından doğru olanı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" .لَمْ يَجْلِسْنَ هناك
Soru Açıklaması

A. şıkkında cezm eden "lem" edatından sonra gelen fiil nûnu nisve aldığı için sonundaki nûn harfi düşmez.  Bu şekli doğrudur.

B. şıkkında "nehyeden lâ" dan sonra gelen fiil meczum olmalıydı ve sonundaki nûn harfi düşmeliydi.

C. şıkkında "lâmu'l-emr"den sonra gelen fiilin sonundaki nûn harfi düşmeliydi.

D.şıkkında "lemma"dan sonra gelen muda''af fiilin sonu fethalı olmalıydı.

E. şıkkında "in" şart edatının iki fiili de cezm etmesi gerekirdi. Burada fiiller cezm edilmemiştir. Hatalıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi cezmetmeyen şart edatlarındandır?

Doğru Cevap: "B" إذا
Soru Açıklaması

Seçeneklerden sadece B seçeneğinde yer alanإذل  cezmetmeyen şart edatıdır.

7.

“رآنا أبوكَ فحيانا” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Baban bizi görüp selamladı.
Soru Açıklaması

رآنا: bizi gördü

أبوكَ: senin baban

فحيانا : bunun üzerine bizi selamladı

A B ve E seçeneklerinde verilen özne (biz) Arapçasına uymuyor.

D seçeneğinde ise hem zaman uymuyor (selam verir geniş zaman) hem de edatın anlamı uymuyor.

8.

Aşağıdakilerden hangisi atıf edatıdır?

Doğru Cevap: "C" بَلْ
Soru Açıklaması

Sadece C seçeneğinde atıf edatı bulunur. 

9.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi fiil getirilmelidir?

هَل ........... بِمُعلِّمِكَ أمْسِ؟

Doğru Cevap: "B" اِتَّصلْتَ
Soru Açıklaması

Arapçada “telefon etti, aradı” anlamına gelen اِتَّصَلَ  fiili بِ harf-i ceri ile kullanılır. Arapça cümlenin sonundaki “dün”(أمس) kelimesi bize fiilin mâzî olarak kullanılması gerektiğini gösterir. Öğretmen kelimesine bitişen zamirin (ك)muhatab zamiri olması da fiilin muhâtab olması gerektiğine işaret eder. Doğru cevap B’dir.

10.

Fâu’l-cevâb, aşağıdaki durumlardan hangisinde zorunlu olarak (vücûben) cevap cümlesinin başında gelmez?

Doğru Cevap: "C" Cevap cümlesi birden fazla fiil içerirse.
Soru Açıklaması

Cevap cümlesinin başında (ف) olması gereken durumlar arasında cevap cümlesinde birden fazla fiil yer alması gibi bir durum söz konusu değildir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi bir cezm edatıdır?
Doğru Cevap: "E" لـمْ
Soru Açıklaması

Cezm edatları: لم, لِ, إنْ, لَمَّا,  لا dir.

E seçeneğinde verilen (لَـمْ) cezm edatıdır.

A seçeneğindeki (مِن) harf-i cerdir.

B-C seçeneklerinde (أن  ve لَن) nasb edatıdır, nasb eder.

D seçeneğinde verilen (س) ise muzari fiilin önüne gelerek fiile gelecek zaman anlamı katan harftir.Cezm etmez.

12.

“Nereye giderseniz giderim.” Cümlesinin anlamca en yakın Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" أيْنما تَذهبوا أذْهَبْ 
Soru Açıklaması
أينما تَذْهَبْ أذْهَب  : Nereye gidersen/giderse giderim. أيْنما تَذهبوا أذْهَبْ : Nereye giderseniz giderim. أيْن يَذْهبوا أَذْهبْ  : Nereye giderlerse giderim. أيْنَ تَذْهبي أَذْهبْ   : Nereye gidersen giderim. أيانَ تذهبوا أذهبْ  : Ne zaman giderseniz giderim.
13.
“.تُطِعْ والِدَيكَ تَنلْ رِضاهما ......... .” cümlesinde boş bırakılan yere, seçeneklerde verilen edatlardan hangisi gelmelidir?

 

Doğru Cevap: "E" إِنْ
Soru Açıklaması

Boş bırakılan yere E şıkkında yer alan (إن) gelmelidir. Çünkü bu cümlede iki fiilin cezmedilmiş olduğu görülüyor.A şıkkında yer alan edat bir harf-i cer. B ve C şıkları cezmetmez. D şıkkındaki edat anlamca uygun değil.

إِنْ تُطِعْ وَالِدَيْكَ تَنَلْ رِضَاهُما.

(Anne-babana itaat edersen, onların rızasını elde edersin.)

14.

كشَفَت قوّاتُ الأمن .......هوِّية الـمقتول  cümlesinde boş bırakılan yere hangi harf-i cerin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "B" عَن
Soru Açıklaması

كشَفَ fiili  bu cümlede ortaya çıkarmak anlamını verebilmesi için "عَن" harf-i ceri ile kullanılmalıdır.

15.

“أَشْعرُ .......سعادة كبيرة عندما أساعِد الأطفال” cümlesinde boş bırakılan yere hangi harf-i cerin gelmesi uygundur?

Doğru Cevap: "D" بِ
Soru Açıklaması

"Bir şey hissetmek, duymak" anlamına gelen  شعر - يشْعُرُ fiili ب  harf-i ceri ile kullanılır.

16.
"لـمْ...........عُطْلَتها في الريف هذا العام" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" تَقْضِ
Soru Açıklaması

Nâkıs ve lefîf fiillerde cezm alâmeti sondaki illetli harfin düşürülmesidir. Burada يَقْضي  fiilinin de sonundaki illet harfi başta gelen "lem" edatından dolayı düşürülür. عطلتها  ifadesindeki zamirden eylemi yapanın dişi olduğu anlaşılır. Fiil muennes için uygun forma getirilince C şıkkı doğru seçenek olarak bulunur.

17.
هل مكث طوال عُمره في بلده؟ .لا ،.......سافر إلى بخارى وجرجان   Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "A" بَلْ
Soru Açıklaması

Soruda "Bütün ömrü boyunca ülkesinde mi kaldı?"  şeklindeki cümleye yanıt olarak "Hayır..." ile başlayan bir cümle veriliyor. Bu durumda aksine , bilakis anlamına gelen bir edat boşluğa gelmelidir. O da A seçeneğinde mevcuttur.

18.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin sayısını belirten mef'ûlun mutlak vardır?

Doğru Cevap: "A" رَنَّ الهاتِفُ رَنَّتينِ
Soru Açıklaması

A şıkkındaki cümlede geçen “رَنَّتَيْنِ - iki kere çalma”, fiilin sayısını bildiren mastar şeklinde gelmiştir, mef‘ûlun mutlaktır.

19.

“.مِن الآن فصاعِداً سأدرُسُ العربية أكْثَر” cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "A" Bundan böyle Arapçaya daha çok çalışacağım.
Soru Açıklaması

 مِن الآن فصاعِداً  kalıp ifadesi “bundan sonra, bundan böyle” anlamına gelir.سأدرس   “çalışacağım. العربية Arapça, أكثر  ise daha fazla anlamına gelir. Bir araya getirdiğimizde “Bundan böyle Arapçaya daha çok çalışacağım” anlamını elde ederiz. Doğru cevap A’dır.

20.

“مَنْ أفْشَى سرَّ الصديق.........أمينًا ” cümlesinde boş bırakılan yere anlam ve gramer bakımından uygun kelime hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" فلَيْس  
Soru Açıklaması

مَنْ أفْشَى سرَّ الصديق cümlesi şart cümlesidir "dostunun sırrını ifşa eden" anlamına gelir. Bu cümlenin ardından gelecek cevap cümlesinde bize verilen kelime (أمينا) "güvenilir" anlamına geliyor ve mansub bir kelime. O halde boşluğa ذolmaz , değildirذ şeklinde olumsuz anlamlı bir kelime gelmelidir.

Şıklarda olumsuz olan tek bir seçenek var. Anlamca uygun olan  (ليس) nin başında  da (ف) olması gramer bakımından da uygun olduğunu gösteriyor.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.