Arapça 4
Deneme Ara Sınavı 1
1.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".حضر ---- من السفر"

Doğru Cevap: "B" أخوك
Soru Açıklaması

"أخوك" fail konumunda olduğu için doğru cevap B’dir.

2.

Aşağıdaki cümlenin Arapça karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

“Bu araştırma kimyacılar tarafından yapıldı.”

Doğru Cevap: "A" .أُجريت هذه الدراسة من قِبل علماءِ الكيمياء
Soru Açıklaması

Yukarıdaki cümlenin Arapça karşılığı A şıkkında verilmiştir.  Bu araştırma "هذه الدراسة", kimyacılar "علماءِ الكيمياء", tarafından "من قِبل" şeklinde çevrilebilir. Doğru cevap A’dir.

3.

Aşağıda verilen kelime çiftlerinden dört tanesi anlamca zıtken, hangi şıkta verilen çift eş anlamlıdır?

Doğru Cevap: "D"  - 
Soru Açıklaması

a. 

b. 

c. 

d.  

e. 

4.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".كان رجلا ---- كرم ومروءة"

Doğru Cevap: "C" ذا
Soru Açıklaması

"كان" den dolayı mansub olması gerekir o yüzden doğru cevap C’dir.

5.

"Artık ağlama! Vakit, ağlama vakti değildir." cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

6.

Aşağıda verilen sıra sayılarının Arapça karşılıklarıyla eşleşmesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1d, 2c, 3b, 4e, 5a
Soru Açıklaması

7.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen harf-i ceri bulunuz.

".حاولت الاتصال بهم عدة مرات ولكن لم يردَّ ---- الهاتف أحد"

Doğru Cevap: "C" على
Soru Açıklaması

 "يردَّ" fiili "على" harf-i cerini aldığı için doğru cevap C’dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi mankûs bir isim değildir?

Doğru Cevap: "E" الفتى
Soru Açıklaması

Kelimenin sonunda bulunan elif-i maksureden  الفتى maksûr bir isim olduğunu anlarız, mankûs değildir, doğru cevap E’dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi "hesaba çekmek" fiilinin "muhataba- cemi- olumsuz" çekilmiş halidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

10.

Aşağıdaki cümlenin Arapça karşılığı hangi seçenekte verilmiştir?

“İhtiyacın olmayan şeyleri alman boşunadır.”

Doğru Cevap: "A" .من العبث أن تشتري أشياء وأنتِ لا تحتاجين إليها
Soru Açıklaması

"من العبث" sözcüğü boşunadır anlamını içerdiği için doğru cevap A’dır.

11.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde nispet ismi yoktur?

Doğru Cevap: "B" روسيا
Soru Açıklaması

 "روسيا" ülke ismi olduğu için doğru cevap B’dir.

12.
Sıra sayılarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?i. Sıra sayılarının temyîzi olmaz.ii. Sıra sayıları hem sıfat hem muzaf olmak zorundadır.iii. Sıfat olan sıra sayıları, müzekkerlik, muenneslik ve i‘rab yönünden kendilerinden öncekine uyarlar.iv. 11’le 19 arasındaki sıra sayılarının da her iki cüzü feth üzere mebnîdir.
Doğru Cevap: "E" i, iii, iv
Soru Açıklaması

Sıra sayılarının temyîzi olmaz. Bunlar sıfat veya muzaf olabilirler. Sıfat olurlarsa, müzekkerlik muenneslik ve i‘rab yönünden kendilerinden öncekine uyarlar. 11’le 19 arasındaki sıra sayılarının da her iki cüzü feth üzere mebnîdir. 

13.

Verilen terim ve numaraların doğru eşleşmesi hangi şıkta verilmiştir?

1. Müfred sayılar

a. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıları

2. Mürekkep (bileşik) sayılar

b. 21 ve 99 gibi iki sayının arasına atıf vavı getirilerek söylenen sayılar.

3. Ukûd

c. 1’den 10’a kadar olanlar.

4. Atıflı (ma’tûf) sayılar

d. 11’den 19’a kadar olan sayılar.

Doğru Cevap: "B" 1c, 2d , 3a, 4b
Soru Açıklaması

Sayılar dört kısma ayrılır: a. Müfred sayılar: 1’den 10’a kadar olanlar. b. Mürekkep (bileşik) sayılar: 11’den 19’a kadar olan sayılar. c. Ukûd: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayıları. d. Atıflı (ma’tûf) sayılar: 21 ve 99 gibi iki sayının arasına atıf vavı getirilerek söylenen sayılar. Arapça sayılarda, ayrıca müzekkerlik müenneslik sözkonusudur.

14.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen harf-i ceri bulunuz.

.تَتَمَكَّنون ...... تَعلُّم لُغتَينِ في نَفس الوقت

Doğru Cevap: "A" مِن
Soru Açıklaması

تَمَكَّن fiili من  harf-i ceri ile kullanıldığında (bir şeyi) yapabildi anlamına gelir. Cümle "Aynı zamanda iki dil öğrenebilirsiniz." anlamına gelir. Doğru cevap A'dır.

15.
Verilen cümle ve açıklama eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A"  Matuf sayı- müzekker kullanım
Soru Açıklaması

a. Annem yetmiş altı yaşındadır- möüennes kullanım- dişil

b.Matuf( atıflı) sayı- müzekker kullanım- eril

c. 24, 47, 57 ve 86 gibi sayıların temyîzi ile birler basamağı zıt cinste olur.

d. 12, 62 ve 72 gibi atıflı sayılarda, temyîz ile birler basamağı müzekkerlik müenneslik yönünden uyum içinde olur. 

e. 100, 1000 ve katlarının temyîzi, izafetle müfred mecrûr olur. Temyîzleri müzekker veya müennes olsa da, 100 ve 1000 sayılarında değişiklik olmaz. 

16.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".تتلمذتُ على يد رجل ---- علم"

Doğru Cevap: "A" ذي
Soru Açıklaması

تتلمذتُ على يد رجل ifadesi "bir adamın öğrencisi oldum" anlamındadır. Boşluğa adam kelimesine sıfat olan "sahip" anlamında bir kelime gelebilir. "رجل" kelimesi muzâfun ileyhtir ve mecrurdur (يد kelimesi muzâf). "رجل"kelimesinden sonra gelen sıfat irab olarak ona uymalı ve mecrur olmalıdır. Doğru cevap A'dır.

17.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".لا تفتح ---- أمام والدك إلا بالقول الحسن"

 

Doğru Cevap: "C" فاك
Soru Açıklaması

"لا تفتح" "açma" anlamına gelen nehyi hazırdır. Bu ifadeden sonra boşluğa mansûb bir mefûl gelmelidir. "فاك" meful konumunda olduğu için doğru cevap C’dir.

18.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".أعرف أنّ ---- رجل فاضل"

Doğru Cevap: "E" حماك
Soru Açıklaması

 "أنّ" nin ismi mansub olduğu için doğru cevap E’dir.

19.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Akılsıza delâlet eden çoğulların sayısı belirtildiğinde müfred-müennes hükmünde olması gerekir.
Soru Açıklaması

Çoğul isimlerin müzekker veya müennesliğine, tekili dikkate alınarak karar verilir. Akılsıza delâlet eden çoğulların müfred-müennes hükmünde olması kuralı, bu konuda geçersizdir Yukarıda geçen ِ ْآن القر ُ َ ِن ٍ م َاء ْز َ أَج َة ْع ْ ُتِ تس أ َ ٍ örneğinde َقـر َاء ْز جَأ kelimesi akılsıza delalet eden çoğuldur. Başına ism-i işaret getirilmesi veya zamirle ifade edilmesi durumunda ٍ َاء ْز جَأ kelimesi müfred müennes kabul edilerek, ona göre işlem yapılır. Ancak burada ٍ َاء ْز جَأ kelimesinin müfredi olan ْء ُز ج müzekker olduğu için, sayı kurala göre müennes getirilmiştir.

20.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun harf-i ceri bulunuz.

".تحيط البحار ---- تركيا من جهاتها الثلاث"

Doğru Cevap: "E" بِ
Soru Açıklaması

"أحاط" fiili "ب" harf-i cerini aldığı için doğru cevap E’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.