Arapça 4
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi "İsmi şibh-i muzâf olarak gelen لا ya" örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

2.

Aşağıdakilerden hangisi memdûd bir isimdir?

Doğru Cevap: "D" وضّاء
Soru Açıklaması

Sonunda bulunan elif ve hemze olduğu doğru cevap D’dir.

3.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen harf-i ceri bulunuz.

".المدرس سلطَ الضوءَ ---- أهمية قراءة هذا الكتاب"

Doğru Cevap: "D" على
Soru Açıklaması

"سلط الضوء" fiili "على" harf-i cerini aldığı için doğru cevap D’dir.

4.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

".قابلتُ ---- في المرعى"

Doğru Cevap: "A" راعيا
Soru Açıklaması

Boşluğa gelecek sözcüğün meful konumunda olması gerektiği için doğru cevap A’dır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi maksûr bir isimdir?

Doğru Cevap: "C" سلمى
Soru Açıklaması

Maksur isimler elf-i maksure ile bittiği için doğru cevap C’dir.

6.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen harf-i ceri bulunuz.

".أنا أواظب ---- دروس اللغة العربية بانتظام"

Doğru Cevap: "E" على
Soru Açıklaması

 "واظب" fiili "على" harf-i cerini aldığı için doğru cevap E’dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi bakmak fiilinin "Gaib-Müsennâ- olumsuz" olarak çekimlenmiş halidir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

8.

 harfinin  gibi isim alabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi/ hangileri gereklidir?

i. Haberi isminden önce gelmemelidir.

ii. İsmi ve haberi nekre olmalıdır. 

iii. Haberinde bildirilen hüküm َّile bozulmamalıdır. 

iv. Cümlede kullanılarak olumsuzluğu bozulmamalıdır. 

Doğru Cevap: "D" i, iv
Soru Açıklaması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.