Arapça 4
Deneme Final Sınavı 1
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nekra maksûde olan munâda, bir sıfat ile nitelenmiştir?

Doğru Cevap: "A" .يا رَجُلاً حَكِيماً، ساعِدنا
Soru Açıklaması

Nekra maksûde olan munâda, adını bilmediğimiz fakat karşımızda duran belli kişi (ya da kişilere) seslenişimizde munâdâ olan sözcüklerdir ve ref üzere mebnîdir. Ancak nekra maksude olan munâdâ bir sıfat ile niteleniyorsa, merfû yerine mansûb olur. A şıkkına baktığımızda رَجُلاً nekra maksûdedir ve kendisinden sonra  حَكِيماً sıfatını aldığı için merfu yerine mansub olmuştur. Dolayısıyla doğru cevap A’dır.

2.

".اِشْتَرَيْتُ كُتُبه......كِتَاباً"  cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Doğru Cevap: "B" سِوَى
Soru Açıklaması

إلا’dan sonra gelen mustesnâ mansûb olur.

عدا، حاشا،  mâzî fiil olarak kabul edildiklerinde kendilerinden sonra gelen mustesnâ mefûlun bih olarak mansûb olur.  ما عدا da mâzî fiil olarak kabul edilir ve kendisini izleyen mustesnâ mefûlun bih olarak mansûb olur. سوي  ise kendisinden sonra gelen isme muzâf olur, dolayısıyla kendisinden sonra gelen ismin mecrûr olması gerekir. Doğru cevap B’dir.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gayrulmunsarif isim muzâf durumundadır?

Doğru Cevap: "A" .تُطْبَعُ هذه الكُتُبُ في أَحْدَثِ الْمَطابِعِ
Soru Açıklaması

A şıkkında أحدثِ  kelimesi gayrulmunsariftir, muzâf durumundadır ve kesra ile harekelenmiştir. Doğru cevap A'dır.

4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mukârabe, recâ ve şurû fiillerinden herhangi birisi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" .واللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
Soru Açıklaması

A şıkkında عَسَى recâ fiili, B ve E şıklarında أَخَذَ، بَدَأَ fiilleri şurû fiili, D şıkkında ise أوشكَ mukârabe fiili olarak kullanılmıştır. C şıkkında ise bu fillerden herhangi birisi kullanılmamıştır. Doğru cevap C’dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi gayrulmunarif isimlerin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Belirsiz olarak kullanıldıklarında, tenvini kabul ederler
Soru Açıklaması

Gayrulmunsarif isimler, diğer isimler gibi merfû durumda damme, mansûb durumda fetha alırken, mecrûr durumlarda ise diğer isimlerden farklı olarak kesra yerine fetha ile harekelenirler. Ayrıca belirsiz olarak kullanıldıklarında, yani başlarında (الـ) takısı bulunmadığında, belirsizlik alameti olan tenvini de kabul etmezler, sadece tek hareke ile harekelenirler. Doğru cevap D' dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi gayrulmunsarif bir erkek adıdır?

Doğru Cevap: "C" طَلْحَةُ
Soru Açıklaması

حَمْزَةُ، طَلْحَةُ، مُعَاوِيَةُ gibi sonunda dişil te’si bulunan gayrulmunsarif özel adlar vardır. Doğru cevap C’dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi mukârabe fiilerindendir?

Doğru Cevap: "C" أَوْشَكَ
Soru Açıklaması

كأدَ،كَرَبَ  ve أَوْشَكَ  fiilleri bir eylemin gerçekleşmek üzere olduğunu ya da meydana gelmesinin yaklaştığını ifade eden mukârebe fiilleridir. Doğru cevap C’dir.

8.

.وَقَّعَ الطَّرَفَانِ الْـمُعَاهَدَةَ الَّتِي تَنُصُّ عَلى عَدمِ اعْتِداءٍ  

cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İki taraf saldırmazlığı öngören anlaşmayı imzaladı.
Soru Açıklaması

وَقَّعَ الطَّرَفَانِ iki taraf imzaladı,  الْـمُعَاهَدَةَ anlaşmayı, الَّتِي تَنُصُّ عَلى ki o (anlaşma) öngörür, عَدمِ اعْتِداءٍ  saldırmazlığı… نَصَّ- يَنُصُّ fiili عَلى harfi ceri ile kullanılır ve öngörmek, hükme bağlamak anlamına gelir. Bütün bu parçaları topladığımızda yukarıdaki cümleye anlamca en yakın çevirinin “İki taraf saldırmazlığı öngören anlaşmayı imzaladı.” şeklinde olduğunu görüyoruz. Doğru cevap D’dir.

 

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gayrulmunsarif bir isim kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "E" .لَهُ سَيَّارَةٌ جمِيلَةٌ
Soru Açıklaması

عُمَر، زَيْنَبُ  أَطْوَلُ، أَصْغَرُ، kelimeleri gayrulmunsarif isimlerdir. E şıkkında ise gayrulmunsarif bir isim yoktur. Doğru cevap E' dir.

10.

Aşağıdaki isimlerden hangisi gayrulmunsarif bir isim değildir?

Doğru Cevap: "E" مُحَمَّد
Soru Açıklaması

مُحَمَّدٌ ismi dışındaki isimlerفُعَلُ   kalıbında olan gayrulmunsarif özel isimlerdir. Doğru cevap E’dir.

11.

.مُنْذُ أَمْسِ لَمْ آكُلْ شيْئاً فكِدْتُ أموتُ مِنَ الجوعِ cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dünden beri bir şey yemedim, neredeyse açlıktan ölüyordum.
Soru Açıklaması

مُنْذُ أَمْسِ   dünden beri,  لَمْ آكُلْ شيْئاً bir şey yemedim,  فكِدْتُ أموتُ neredeyse ölüyordum,  مِنَ الجوعِ açlıktan. Bu parçaların hepsini topladığımızda “Dünden beri bir şey yemedim, neredeyse açlıktan ölüyordum.” çevirisi karşımıza çıkıyor. Doğru cevap A’dır.

12.

.أَحْجَمْتُ ........ طلَبِي في تَغْيِيرِ الجامِعَةِ cümlesindeki boşluğa gelecek en uygun harf-i cer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" عَن
Soru Açıklaması

أحْجَمَ  fiili عَنْ harf-i cerini alır ve bir şeyden vazgeçmek, bir şeyi terk etmek anlamına gelir. Doğru cevap E’dir.

13.

.سَيَشْرَحُ الـمُوظَّفُ تَقريرَهُ وَهُوَ يَسْتَنِدُ ...... الأرْقامِ الأَخيرَةِ  

Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdaki harf-i cerlerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" إِلَى
Soru Açıklaması

Arapçada bazı fiiller harf-i cerler ile kullanılırlar. اِسْتَنَدَ، يَسْتَنِدُ  fiili ise إِلَى  harf-i ceri ile kullanılır ve bir şeye dayanmak, yaslanmak anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap A’dır.

14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde munâdâ, şebîh bi’l-muzâf olarak gelmiştir?

Doğru Cevap: "C" .يَا سَائِقاً السَّيَّارَةَ، تَمَهَّلْ
Soru Açıklaması

Şebîh bi’l-muzâf ibaresi, muzâfa benzeyen anlamına gelir. Burada anlatılmak istenen muzâf olarak görülen isim ile ondan sonra gelen isim arasında gramatik bir ilişki değil de bir anlam ilişkisi olduğudur. Diğer bir ifâde ile şebîh bi’l-muzâf, anlamı kendisinden sonraki isimle tamamlanan muzâftır. C şıkkında cümlede سَائِقاً السَّيَّارَةَ ifadesi munâdâ ve şebîh bi’l-muzâf olarak gelmiştir. Cümle, “Ey araç sürücüsü, Yavaş ol!” anlamındadır. Doğru cevap C'dir.

15.

".اِحْتَجَّ الْمُوَظَّفونَ الْقانونَ الْجَديدَ غَيْرَ المُوَظَّفَيْنِ" cümlesindeki mustesna minhu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" الْمُوَظَّفونَ
Soru Açıklaması

İstisnâ edatından önceki cümle içinde, kendisinden bir şeyin ayrı tutulduğu, hariç tutulduğu genellikle çoğul bir isim bulunur ve buna da “mustesnâ minhu” denir. İstisna edatı mustesnâyı, mustesnâ minhunun dâhil olduğu kategorinin dışında tutar. Yukarıdaki cümleye baktığımızda kendisinden bir şeyin ayrı tutulduğu çoğul ismin الْمُوَظَّفونَ olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap A’dır

16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mukârabe fiili kullanılmıştır? 

Doğru Cevap: "B" .أَوْشَكَ الطِّفْلُ أن يَسْقُطَ مِن الشُّرفةِ
Soru Açıklaması

 B şıkkında mukârabe fiili olan  أَوْشَكَ kullanılmıştır. “Çocuk neredeyse balkondan düşüyordu” anlamında bir cümle karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla doğru cevap B’dir

17.

.كَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَسْكُبَ الْمَاءَ  cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ayşe, az kalsın suyu döküyordu.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisnâ yoktur?

Doğru Cevap: "A" .الوَقْتُ كالْمالِ قِيْمَتُهُ في حُسْنِ اسْتِعْمالِهِ
Soru Açıklaması

B,C,D,E şıklarında istisna vardır. A şıkkında ise “Vakit, değeri güzel kullanılmasında olan mal gibidir” anlamında bir cümle olduğunu ve istisna içermediğini görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap A’dır.

19.

.عَمِلْتُ في تِلْكَ الجامِعَةِ أَسْتَاذاً زائِراً   cümlesindeki hâl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" أَسْتَاذاً
Soru Açıklaması

Bu cümlede hâl أَسْتَاذاً kelimesi, زائِراً ise onun sıfatıdır. Cümlenin anlamı:  “Bu üniversitede, misafir öğretim üyesi olarak çalıştım.” Doğru cevap C’dir.

20.

".ما زُرْتُ الْبُلْدانَ الْعَرَبِيَّةَ سِوَى مِصْرَ"  cümlesinin anlamca en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Mısır dışında Arap ülkelerini ziyaret etmedim.
Soru Açıklaması

Bu cümlede de istisna ve istisnanın üç temel unsurunu görüyoruz. ما زُرْتُ  ziyaret etmedim, الْبُلْدانَ الْعَرَبِيَّةَ Arap ülkelerini, سِوَى مِصْرَ  Mısır dışında. Bu parçaları topladığımızda “Mısır dışında Arap ülkelerini ziyaret etmedim.” anlamını elde ediyoruz. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.