Arapça 4
Deneme Final Sınavı 2
1.

Aşağıdaki cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

".عن إذنكم، وسعوا الطريق للضيوف"

Doğru Cevap: "D" Müsaadenizle, misafirlere yol açın.
Soru Açıklaması

 "وسعوا" fiili çoğul ve emir kipinde olduğu için doğru cevap D’dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi fiil kalıbında kullanılan gayrulmunsarif bir isimdir? 

Doğru Cevap: "B" يَزِيدُ
Soru Açıklaması

 تَغْلِبُ، يَحْيَى، يَزِيدُ، يَعِيشُ...gibi fiil kalıbında olan gayrulmunsarif isimler vardır. Onlardan birisi de يَزِيدُ  ismidir. Dolayısıyla doğru cevap B’dir.

3.

“.أُحِبُّ المَشْرُوبَاتِ إِلَّا عَصِيرَ التُّفَّاحِ” cümlesindeki mustesnâ minhu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" الْمَشْرُوبَاتِ
Soru Açıklaması

İstisnâ üslubunda üç unsur bulunur. Öncelikle cümlede bir istisnâ edatı bulunur. İstisnâ edatından sonra istisnâ edilen, hariç tutulan bir kelime yer alır ki buna “mustesnâ” denir. Bir de istisnâ edatından önceki cümle içinde, kendisinden bir şeyin ayrı tutulduğu, hariç tutulduğu genellikle çoğul bir isim bulunur ve buna da “mustesnâ minhu” denir. Yukarıdaki cümlede الْمَشْرُوبَاتِ   kelimesi mustesna minhudur. Doğru cevap A’dır.  

4.

 .يا .......عَمَلَهُ، إنَّ النَّاسَ سَيُقَدِّرونَكَ    cümlesindeki boşluğu aşağıdaki kelimelerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" مُتْقِناً
Soru Açıklaması

Bu cümlede يا nidâ harfi   عَمَلَ ise mef’ûldür ve mansubdur. Ondan önce مُتْقِناً  kelimesini getirdiğimizde karşımıza şebîh bi’l-muzâf olan munâda çıkıyor ve hem yapı hem de anlam olarak cümledeki boşluğu en uygun şekilde tamamlıyor. Cümlenin anlamı ise “Ey işini iyi yapan kişi! İnsanlar seni takdir edeceklerdir.” şeklinde oluyor. Dolayısıyla doğru cevap C’dir.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl, belirsiz–mansûb bir isim halinde gelmiştir?

Doğru Cevap: "B" .عُدْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَى الْبَيْتِ مَاشِياً
Soru Açıklaması

Hâl, cümlede vâvu’l-hâliyye olarak bilinen vâv harfinden sonra bir isim cümlesi biçiminde gelebilir, fiil cümlesi olarak gelebilir ve B şıkkındaki مَاشِياً kelimesi gibi belirsiz-mansûb bir isim olarak gelebilir.  Doğru cevap B’dir.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “أَخَذَ” fiili, şurû fiili olarak değil, tam fiil olarak kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" .أَخَذَ الطَّالِبُ الْقَلَمَ وَكَتَبَ رِسَالَةً
Soru Açıklaması

Şurû (başlama) fiillerinden sonra muzâri fiil gelmiyorsa bunlar Şurû fiili olarak değil, normal fiil olarak etki yaparak fâil ve mef‘ûl alırlar. C şıkkındaki “Çocuk kalemi aldı ve bir mektup yazdı” anlamındaki cümlede “أَخَذَ” fiili, şurû fiili olarak değil, tam fiil olarak kullanılmıştır. Doğru cevap C’dir.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil cümlesi şeklinde gelen bir hâl ögesi bulunur?

Doğru Cevap: "A" .رأيْتُ الطَّالِبَ يَقْضي وَقْتَهُ عَبَثاً
Soru Açıklaması

A şıkkında hâl, يَقْضي وقتَهُ عَبَثاً şeklinde fiil cümlesi olarak gelmiştir .Doğru cevap A’dır.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisnâ unsurlarından birisi eksiktir?

Doğru Cevap: "D" .مَا خَرَجَ مِنَ الصَّفِّ سِوَى الأسْتَاذِ
Soru Açıklaması

D şıkkına baktığımızda, cümlenin olumsuz ve eksiltili, yani cümlede mustesnâ minhunun zikredilmediğini görüyoruz. Bu durumda (سِوى) cümlede eksik olan ögenin yerine geçerek cümleyi tamamlar ve eksik olan ögenin irâbına uyar. Fâil olacaksa merfû olur, mef’ûl olacaksa mansûb olur, bir harf-i cerden sonra geliyorsa mecrûr olur. Merfû, mansûb veya mecrûr oluşuna ilişkin alâmet (سِوى)’nın üzerinde görünmeyeceği için, irâbını “takdiren” yaparız; yani ya “takdiren merfû”dur, ya “takdiren mansûb”dur, ya da “takdiren mecrûr”dur. Kendisinden sonra gelen asıl mustesnâ ise (سِوى)’nın muzâfun ileyhi olarak mecrûr olur. Doğru cevap D’dir.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl, mastar olarak gelmiştir?

Doğru Cevap: "B" .الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi recâ fiilerindendir?

Doğru Cevap: "D" عَسَى
Soru Açıklaması

Recâ fiilleri  عَسَى، حَرَى، اِخْلَوْلَقَolmak üzere üç tanedir. Doğru cevap D’dir.

11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde recâ fiili kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" .عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
Soru Açıklaması

B şıkkında “Umulur ki Allah günahlarınızı bağışlar” anlamındaki cümlede recâ fiili olan عَسَى kullanılmıştır. Doğru cevap B’dir.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl, câr-mecrûr olarak gelmiştir? 

Doğru Cevap: "A" .يَجِبُ أن نُعَبِّرَ عَن عَواطِفِنا بِصَرَاحَةٍ
Soru Açıklaması

Hâl, cümlede eylemin nasıl olduğunu başında bir بِــ ya da في harf-i ceri bulunmak suretiyle açıklayan bir mastar biçiminde gelebilir. Bu durumda da irâbı câr-mecrûr olarak mahallen mansûbdur. A şıkkındaki بِصَراحَةٍ buna örnektir. Dolayısıyla doğru cevap A’dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.