Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2016 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet
adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cihannüma
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı döneminden kalan ve bazı değişikliklerle varlığını devam ettiren iki
dereceli seçim sistemi aşağıdaki seçimlerden hangisine kadar uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1946
Soru Açıklaması
3.
I. Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde, Türk Birlikleri karşısında İngilizlerin ağır kayıp verdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kutü’l Ammare
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin kamuoyu oluşturmak
için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulması
Soru Açıklaması
6.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a
verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İtalya
Soru Açıklaması
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a
verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Milli Mücadele’den itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri
belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Soru Açıklaması
8.
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti’ni paylaşma tasarılarına son şeklini verdikleri
konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" San Remo Konferansı
Soru Açıklaması
9.
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılış konuşmasını yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şerif Bey
Soru Açıklaması
10.
23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra oluşturulan hükümete ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İcra Vekilleri Heyeti
Soru Açıklaması
11.
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgallere karşı kurulmuş olan hareketleri bir çatı
altında toplamak amacıyla oluşturulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milli Kongre
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararların sonuçlarından
biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Milli Mücadele’nin sesini duyuracak bir gazetenin çıkarılması
Soru Açıklaması
13.
Lozan Barış Konferansı’nda çözülmediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Musul
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nde yabancı girişimcilere ilk demir yolu yapım imtiyazı verilen hat
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir-Aydın
Soru Açıklaması
15.
Lozan Barış Konferansı’nda boğazlar konusunda Türk tezine yakın bir tavır
sergileyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
16.
Islahat Fermanı’ndan sonra İngiliz-Fransız ortak sermayesiyle kurulan ve 1863-1914 yılları arasında altın karşılıklı konvertibl banknot basan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Bankası
Soru Açıklaması
17.
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
19.
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tekalif-i Milli Emirleri'nin yayınlanması
Soru Açıklaması
20.
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildiği ve Türk askerleri tarafından kurtarıldığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 16 Mart 1920 - 6 Ekim 1923
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.