Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2017 - Final Soruları
1.
Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni Osmanlılar Cemiyeti
Soru Açıklaması
2.
18. yüzyıl sonlarında Rusya’nın, Karadeniz’e yerleşmesini ve Osmanlı Devleti’ndeki
Ortodoks tebaanın haklarının koruyuculuğunu üstlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcılık düşüncesinin
savunuculuğunu yapan yayın organlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sırat-ı Müstakim
Soru Açıklaması
4.
1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
5.
Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın habercisi olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
 
7.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
8.
I.TBMM’de kurulan Halk Zümresi’nin savunduğu görüş aşağıdakilerin hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İttihatçı - İslamcı - Sosyalist
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’un işgali üzerine
alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa’daki Türk delegasyonunun geri çağrılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin, yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı
yasal düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Milli İstihbarat Teşkilatının kurulması
Soru Açıklaması
11.
Dokuzuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın desteği ile 5 Kasım 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kars Milli İslam Şurası
Soru Açıklaması
12.
Misak-ı Millî’nin ilk şekillendiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
13.
Cumhuriyet Dönemi'nden önce, 1810'da devlet sermayesi ile kurulan fabrika
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beykoz Tesisleri
Soru Açıklaması
14.
İsmet Paşa’nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için
önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Plebisit yapılması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tekalif-i Milli Emirlerini yayımlamak
Soru Açıklaması
16.
1913’te küçük sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın korunması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geçici Sanayi Kanunu
Soru Açıklaması
17.
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boğazlar
Soru Açıklaması
18.
Cumhuriyet Dönemi'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İsmet Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.