2014 Final
1.
1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırma kararı alan TBMM, İstanbul’daki hükümet biçimini hangi tarihten itibaren yok saymıştır?
Doğru Cevap: "B" 16 Mart 1920
Soru Açıklaması
2.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan eğitim hamlesindeki hedeflerin başında gelen konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kız çocuklarının okutulması
Soru Açıklaması
3.
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yasama yetkisini hükümete vermiştir.
Soru Açıklaması
4.
1933’te Darülfünun’un kapatılarak İstanbul Üniversitesi’nin açılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ülkedeki siyasi ve sosyal değişimi desteklememesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?
Doğru Cevap: "E" Sınıfsaldır
Soru Açıklaması
6.
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Millet
Soru Açıklaması
7.
Türkiye Litvinov Protokolü’ne hangi yılda katılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1929
Soru Açıklaması
8.
Atatürk’ün dış politikada uyguladığı akılcılık esasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tarihi dostluk ve düşmanlıklar devam ettirilmiştir
Soru Açıklaması
9.
1950’de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Menderes hükümetinin döviz darboğazını aşmak için
ithalatta liberasyona son verdikten sonra aldığı önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" 24 Ocak kararlarının yürürlüğe konması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tartışmalarında
hükümeti ve hükümetin uygulamalarını eleştiren politikacılar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Recep Peker
Soru Açıklaması
12.
20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren koalisyon
hükümetinin parti genel başkanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "C" Bülent Ecevit - Necmeddin Erbakan
Soru Açıklaması
13.
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1949
Soru Açıklaması
14.
“Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve Yunanlılar tarafından bomba atıldığı”
haberinin İstanbul gazetelerinde yayımlanması üzerine İstanbul’daki
gayrimüslimlere ait dükkânların yağmalanması olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" 6-7 Eylül Olayları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda başbakanlık yapmış liderlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bülent Ulusu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 yılları arasında kurulan Demokrat Parti
hükümetlerinin millete verdikleri vaatler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ezanın Türkçe okunmaya devam edeceği
Soru Açıklaması
17.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye
verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli Şef
Soru Açıklaması
18.
Cumhuriyetin 50. yılında 29 Ekim 1973’te açılışı yapılan ve proje aşamasında Türk
firmalarının da katkı sağladığı inşaat faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boğaziçi Köprüsü
Soru Açıklaması
19.
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı
yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek
üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" RTÜK
Soru Açıklaması
20.
“Atatürk’ü Koruma Kanunu” Demokrat Parti Hükümeti tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1951
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.