2014 Vize
1.
Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Soru Açıklaması
2.
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
3.
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin arttırılmasını istemesi
Soru Açıklaması
4.
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Abdülmecid Efendi
Soru Açıklaması
5.
Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış durumuna geçmesiyle TBMM seferberlik halini hangi tarihte kaldırmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 Kasım 1923
Soru Açıklaması
6.
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
7.
Albert Malche’nin hazırladığı rapor
doğrultusunda reform ihtiyacı duyularak
1933 yılında kapatılan öğretim kurumu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Darülfünun
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı ders kitabının hazırlanmasında Atatürk’ün yanı sıra hizmetleri olan kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Afet İnan
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ali Fethi Bey Hükümeti’nin yeniden kurulması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1932’den itibaren yayın hayatına başlayan Kadro Dergisi’nin yazar ve kurucuları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "D" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
11.
Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını ilk kez öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen fikir adamı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Yusuf Akçura
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi ve Maadin Bankası
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Yabancı sermayenin milli yatırımı destekleyen tutumu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde uygulanan esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.
Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi tarihte girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1931
Soru Açıklaması
16.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında mağlup devletlerin mevcut statükoyu değiştirmek üzere benimsedikleri tutum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Revizyonist
Soru Açıklaması
17.
1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etabli sorunu
Soru Açıklaması
18.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır ?
Doğru Cevap: "D" 20 Temmuz 1936
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suriye
Soru Açıklaması
20.
I. Balkan Paktına Üyelik
II. Milletler Cemiyetine Üyelik
III. Sadabat Paktına Üyelik
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Kabulü

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II-I-IV-III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.