2015 Final
1.
Cumhuriyet döneminde eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1926
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ndeki ithalat ve
ihracattaki dengesizliğin en önemli nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Üretimi engelleyen antlaşmalar imzalanması
Soru Açıklaması
3.
Türkiye Cumhuriyet’inde karma eğitim sistemi hangi öğretim döneminde
uygulanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1924 – 1925
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği yurt gezilerinin
işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Milletvekili adaylarını belirlemek
Soru Açıklaması
5.
Kurtuluş Savaşı sırasında Cumhuriyeti amaçlayan “Milletin istiklalini yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesini içeren ilk siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Amasya Tamimi
Soru Açıklaması
6.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti hangi kurumun kapatılmasının ardından açılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Türk Ocağı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının
temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Egemen eşitlik ilkesine uyulmaması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinde Balkan Paktı’nı imzalayan ülkeler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya
Soru Açıklaması
9.
Demokrat Parti döneminde büyük ticaret bankalarınca örgütlenmiş bulunan temel
finans kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin izlediği tarıma dayalı kalkınma modelinin
etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çiftçinin ürettiği buğdayın düşük fiyata alınması
Soru Açıklaması
11.
Türkiye’yi 1995’te, 1970’li yılların İtalya’sının sahip olduğu sanayileşmişlik
düzeyine çıkarılmasını hedefleyen kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Soru Açıklaması
12.
Soğuk Savaş bittikten sonra jeopolitik öneminin azaldığı söylenen Türkiye’nin,
1990’da Batı için tekrar önemli bir hale gelmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
Soru Açıklaması
13.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Dış Politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Statükoculuk-Batıcılık
Soru Açıklaması
14.
II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Türk dış politikasında (1945-1947) karşılaşılan en
önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak talebinde bulunması
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışma başlatarak Demokrat Parti’nin kuruluşuna
yol açan “dörtlü takrir”e imza atmayan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Emin Sazak
Soru Açıklaması
16.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşinci Olağan Kongresi’nde hükümetin faaliyetlerinin
TBMM’de denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
17.
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra ülke yönetimini üstlenen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi köy çocuklarının eğitilmesini, köy ve köylünün
geliştirilmesini amaçlayan Köy Enstitülerinin kurucularından biridir?
Doğru Cevap: "D" İsmail Hakkı Tonguç
Soru Açıklaması
19.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne kuruluşundan 1980’li yıllara kadar
çalışmalarından dolayı yöneltilen en büyük eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yerli eserleri sahnelemeye önem vermemesi
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olduğu ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1961
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.