2016 Final
1.
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.” tanımının ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
2.
Milli Mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çok partili hayata geçişi engellemek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Koşulsuz ittifak
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’ye, Avrupa Birliği’ne girebilmesi için “aday ülke” statüsünün verildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Helsinki Zirvesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Dörtlü Takrir’in reddedilmesi
Soru Açıklaması
7.
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1974
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de 1994 yılında gerçekleşen büyük ekonomik krizden sonra uygulanan istikrar tedbirleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 5 Nisan Kararları
Soru Açıklaması
9.
Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanmasından sonra hükümeti kurması için görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adnan Menderes
Soru Açıklaması
10.
1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kardak krizi
Soru Açıklaması
11.
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sovyetler Birliği’nin istekleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1968-1972) hazırlanmasını kolaylaştıran faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İşçi dövizlerinin artması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 12 Temmuz 1947 Beyannamesi’nden sonraki dönemde CHP’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Genel af çıkarılması
Soru Açıklaması
14.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grub’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hükümet çalışmalarını kontrol etmek
Soru Açıklaması
15.
Hasan Ali Yücel’in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Köy Enstitüleri
Soru Açıklaması
16.
Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cevdet Sunay
Soru Açıklaması
17.
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Radyonun tarafsız ve özerk bir statü kazanması
Soru Açıklaması
18.
1977 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milliyetçi Cephe Hükümeti
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan kanunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Şeker Kanunu
Soru Açıklaması
20.
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.