2017 Final
1.
Türkiye'de çağdaş tarihçilik anlayışı ne zaman başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyetin ilanından sonra
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetin ilk yıllarında, İstiklal Mahkemesinde yargılanarak beraat eden gazetecilerle görüşerek fikir birliği oluşturmuş, ardından İzmir'de düzenlenen harp oyunları tatbikatına katılarak buradaki paşalarla görüş alışverişinde bulunmuş ve Ankara'da üniversite rektör ve dekanlarından oluşan heyeti kabul
ederek kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimleri aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Halifeliğin kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
Lozan görüşmelerinde çözümlenemeyen Musul sorunu kaç yılında çözüme kavuşmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1926
Soru Açıklaması
4.
17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İki dereceli seçim sistemini savunmuşlardır.
Soru Açıklaması
5.
Kıbrıs meselesini çözmek için 1959'da ABD'nin girişimleri sonuncunda Londra Antlaşması'na bağlı olarak Türkiye, Yunanistan, İngiltere arasında imzalanan ve Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın hukuki dayanağını oluşturan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Garanti Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’nin 19 Ekim 1939’da Ankara’da, İngiltere ve Fransa ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üçlü İttifak Antlaşması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya girmesine etki eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’nin, ABD'ye ihracatta bulunmak istemesi
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin, dış politikada mutlak blok siyasetinden vazgeçip çok yönlü bir siyasete geçmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
9.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1923-1950 yılları arasında süren iktidar döneminin son hükümeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şemsettin Günaltay
Soru Açıklaması
10.
Ecevit Hükümeti Dönemi'nde Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programını hazırlayan, ekonomiden sorumlu devlet bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kemal Derviş
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sendikal hakları genişletmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2000 yılında açıkladığı
Enflasyonu Düşürme Programı’nın unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa Birliği’ne uyum yasaları
Soru Açıklaması
13.
Türkiye'de 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de basılan kitapların derlendiği ve kanun gereği gönderildiği kütüphanelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
Soru Açıklaması
15.
13 Mart 1975’te kurulan Milliyetçi Cephe Hükûmeti'nin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Süleyman Demirel
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs Askeri Darbesi'nden sonra çıkarılan dergilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yön dergisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947’deki Yedinci Büyük
Kurultayı’nda alınan önemli kararlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Laiklik ve inkılapçılık çerçevesinde radikal uygulamalardan vazgeçilmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin 1947’den sonra dini konularda yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Elmalılı Hamdi Yazır’a, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin hazırlatılması
Soru Açıklaması
19.
İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
20.
Türkiye'de, radyo ve televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1993
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.