2017 Vize
1.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim konusundaki amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Seçkinci anlayışı geliştirmek
Soru Açıklaması
2.
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni işgücü yaratarak üretim artışının sağlanması
Soru Açıklaması
3.
Atatürk’ün 1925’te Kastamonu’ya yaptığı geziden hemen sonra gerçekleştirdiği inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şapka kanunu
Soru Açıklaması
4.
Zaman içinde geçirdiği düzenlemelerle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1924
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl ortalarında başlattığı demir yolu yapımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Demir yolu yapım sözleşmesine, yapılacak hattın teknik ve donanım açısından Avrupadakilerden daha üstün olması şartı konulmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilenson Osmanlı hanedan mensubu kimdir?
Doğru Cevap: "E" Abdülmecid Efendi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye işgalden kurtarıldıktan sonra yakılıp yıkılan köylerde yemeklik ve tohumluk gibi ihtiyaçları karşılamak için yapılan düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal yardım komisyonlarının kurulması
Soru Açıklaması
8.
Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları hangi Milli Eğitim Bakanı’nın tespit ve önerileri sonucu kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Saffet Arıkan
Soru Açıklaması
9.
Atatürk ve manevi kızı Afet İnan’ın vatandaşlık bilincini geliştirmek üzere hazırladıkları kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
Soru Açıklaması
10.
Müdafaa-i Hukuk Grubu’ndan ortaya çıkan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
11.
Türkiye'de sergilenen ilk milli opera aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özsoy
Soru Açıklaması
12.
Sancak (Hatay) hangi yıl Türkiye’ye katılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1939
Soru Açıklaması
13.
Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” ifadesi ile milliyetçilik ilkesinin hangi yönüne işaret etmiştir ?
Doğru Cevap: "B" Birleştiricilik ve bütünleştiricilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre, Türk milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hukuk birliği
Soru Açıklaması
15.
Sosyal gruplar arasında iş bölümünü ve dayanışmayı esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Halkçılık
Soru Açıklaması
16.
Sadabat Paktı'nı imzalayan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye - Irak - İran - Afganistan
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada uyguladığı esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tek taraflı bağımlılık
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1930’larda İngiltere ve Fransa ile iyi ilişkiler kurmasının nedenlerinden biridir ?
Doğru Cevap: "D" İtalya'nın yayılmacı politikası
Soru Açıklaması
19.
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Millet
Soru Açıklaması
20.
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'de yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'ne göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batı Trakya'da yaşayan Türkler ve İstanbul'da yaşayan Rumlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.