2018 Final
1.
Atatürk’ün yazılmasına öncülük ettiği; devlet, demokrasi ve özgürlük gibi konulardaki
görüşlerini belirttiği ders kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık anlayışı ile uyuşmaz?
Doğru Cevap: "B" Ayrımcı olması
Soru Açıklaması
3.
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da
gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması
4.
Lozan Antlaşması’nda ülke sınırlarına dâhil edilemeyen ancak Atatürk’ün ölümünden
sonra ülke sınırlarına katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hatay
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda Ortadoğu’da Türkiye’ye karşı olumsuz bir
algının oluşmasına yol açan olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’nin İsrail’le diplomatik ilişki kurnası
Soru Açıklaması
6.
1950 yılında Türkiye'de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından
yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Soru Açıklaması
7.
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1949
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında izlenen ekonomik politikanın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki faaliyetlerindenm biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Köylülerin kente göç etmesinin yasaklanması
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin 1964’ten sonra blok siyaseti yerine çok yönlü dış politikaya yönelmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
11.
1961 Anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
2001 yılındaki ekonomik kriz sırasında uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı’nı hazırlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kemal Derviş
Soru Açıklaması
13.
İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in desteğiyle 1940
yılında kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köy Enstitüleri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Batı ittifakına
yönelmesinde etkili olan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği’nin Boğazlar üzerinde kontrol hakkı istemesi
Soru Açıklaması
15.
Milli Kütüphanenin kurulmasını ilk kez öneren düşünür aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 1957 seçimleri öncesi muhalefet kanadının kendi aralarında uzlaştığı esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İhracata dayalı büyüme modelinin uygulanması
Soru Açıklaması
17.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 yılındaki Beşinci Olağan Kongresi’nde
kurulan Müstakil Grup’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hükümet çalışmalarını kontrol etmek
Soru Açıklaması
18.
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" RTÜK
Soru Açıklaması
19.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Şef
Soru Açıklaması
20.
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1974
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.