2018 Vize
1.
Cumhuriyet devrimlerini halka anlatmak, benimsetmek ve halkın kültür düzeyini artırmak üzere 1932’de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halkevleri
Soru Açıklaması
2.
Son halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Abdülmecit Efendi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Halkevlerinin şubeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Sinema ve Radyo
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Dönemi’nde
Soru Açıklaması
5.
TBMM Hükümeti’nin Büyük Taarruz'dan sonra işgale uğrayan yerlerin kalkınması için aldığı ilk karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adliye, Dâhiliye ve Sıhhiye Bakanları'ndan oluşan bir kurul oluşturmak
Soru Açıklaması
6.
Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi halifenin nüfuzunun azaltılarak devlet yönetiminin dışında tutulmasını eleştiren bir mektubu Başbakan İsmet İnönü'ye gönderen kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Emir Ali
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ekonomik bağımsızlığın sağlanması için atılan adımlardan biridir ?
Doğru Cevap: "B" Türkiye İktisat Kongresi’ni toplanmak
Soru Açıklaması
9.
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'ne göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Batı Trakya'da yaşayan Türkler ve İstanbul'da yaşayan Rumlar
Soru Açıklaması
10.
Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Millet Mektepleri
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi meşruti monarşiyi sınırlandırma özelliğine sahip belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Adaletnameler
Soru Açıklaması
12.
Atatürk ilkeleri anayasaya hangi yıl girmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1937
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam bir egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulama esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eski anlayış ve metotları ihmal etmemek
Soru Açıklaması
15.
Atatürk’ün aktif bir dış politika izlemesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Barışı korumak
Soru Açıklaması
16.
İskenderun Sancağı’nın (Hatay’ı) içişlerinde bağımsız, dışişlerinde ise bazı şartlar altında Suriye Hükümeti’ne bağlı hale getirilmesini öneren rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sandler Raporu
Soru Açıklaması
17.
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sırasında iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Etabli sorunu
Soru Açıklaması
18.
Sosyal gruplar arasında işbölümünü ve dayanışmayı doğrudan esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halkçılık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.