2019 Büt
1.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulama esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eski anlayış ve metotları ihmal etmemek
Soru Açıklaması
2.
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'ne göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batı Trakya'da yaşayan Türkler ve İstanbul'da yaşayan Rumlar
Soru Açıklaması
3.
Sosyal gruplar arasında işbölümünü ve dayanışmayı doğrudan esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halkçılık
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam bir egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
5.
Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Köy okullarına öğretmen yetiştirmek
Soru Açıklaması
6.
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması
7.
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.” tanımının ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
8.
1950 yılında Türkiye'de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Köylülerin kente göç etmesinin yasaklanması
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sovyetler Birliği’nin istekleri
Soru Açıklaması
11.
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1974
Soru Açıklaması
12.
1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Kardak krizi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sendikal hakları genişletmek
Soru Açıklaması
14.
Hasan Ali Yücel’in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köy Enstitüleri
Soru Açıklaması
15.
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
16.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 yılındaki Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grup’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hükümet çalışmalarını kontrol etmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Batı ittifakına yönelmesinde etkili olan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sovyetler Birliği’nin Boğazlar üzerinde kontrol hakkı istemesi
Soru Açıklaması
18.
II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
19.
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni işgücü yaratarak üretim artışının sağlanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.