2019 Vize
1.
Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ali Fethi Bey Hükümeti’nin yeniden kurulması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisadi'de yer alan esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Saltanat ve hilafet hakkında propaganda yapılmasının yasaklanması
Soru Açıklaması
3.
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Abdülmecid Efendi
Soru Açıklaması
4.
Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Köy okullarına öğretmen yetiştirmek
Soru Açıklaması
5.
Atatürk ve manevi kızı Afet İnan’ın vatandaşlık bilincini geliştirmek üzere hazırladıkları kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
Soru Açıklaması
6.
Milli Mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar
Soru Açıklaması
7.
Saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasına karşı çıkıldığı ve meclisin halifenin meclisi olduğu düşüncesinin savunulduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hilafet-i İslâmiye ve Büyük Millet Meclisi
Soru Açıklaması
8.
Atatürk’ün 1925’te Kastamonu’ya yaptığı geziden hemen sonra gerçekleştirdiği inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şapka Kanunu
Soru Açıklaması
9.
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeni işgücü yaratarak üretim artışının sağlanması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin, işgal sırasında ve sonrasında yaptığı idari düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vali ve kaymakam olacak kişilerin sınava tabi tutulması
Soru Açıklaması
11.
Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 24 Temmuz 1923
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de devletçi bir ekonomik modelin uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" Özel sermayenin gelişmemiş olması
Soru Açıklaması
13.
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Millet
Soru Açıklaması
14.
Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Millet Mektepleri
Soru Açıklaması
15.
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girme konusunda tereddüt etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Musul konusunda Türkiye’nin aleyhinde karar verilmesi
Soru Açıklaması
16.
Atatürk’ün aktif bir dış politika izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Sağlanan barışı korumak
Soru Açıklaması
17.
Lozan Antlaşması’nda ülke sınırlarına dâhil edilemeyen ancak Atatürk’ün ölümünden sonra ülke sınırlarına katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hatay
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çok partili hayata geçişi engellemek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Türk devrim ilkelerini komşu ülkelere ihraç etmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Koşulsuz ittifak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.