Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 12
1.
Atatürk dönemi dış politika uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kesinlikle ittifaklara katılmama
Soru Açıklaması
Kesinlikle ittifaklara katılmama
2.
İlk Tarih Kongresi kaç yılında toplanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1932
Soru Açıklaması
1. İlk Tarih Kongresi 1932 yılında toplanmıştır.
3.

1923 yılında milli gelirin en önemli kalemini oluşturan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hizmet Sektörü
Soru Açıklaması

1923 yılında hizmet sektörü millî gelirin en önemli kalemini oluşturmaktaydı.

4.
Sadabat Paktı hangi paktın kurulması ile önemini yitirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Bağdat Paktı
Soru Açıklaması
Bağdat Paktı
5.
Sancak’ı (Hatay) ayrı bir varlık olarak kabul eden komisyon raporu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sandler Raporu
Soru Açıklaması
Sandler Raporu
6.
Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’e müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milletin gözünde meşruluğunu yitiren Saltanat makamı ve İstanbul hükümetini sürece dahil ederek ömrünü uzatmak
Soru Açıklaması
7.
Saltanatın kaldırılması teklifinin meclise sunan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rıza Nur
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esaslarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Teslimiyetçilik
Soru Açıklaması

Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar direnmeyi öngören cesur ve onurlu duruştan taviz vermeyen bir gerçekçi ve akla dayalı barışçı yaklaşım esastır. Asla, teslimiyetçilik ve yılgınlık yoktur.

9.
I. Sovyetler ile Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması II. Fransa ile Dostluk ve İyi Komşuluk SözleşmesiIII. Yunanistan ile Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması IV. İran, Irak ve Afganistan ile Sadabad PaktıV. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Paktı Türkiye'nin muhataplarıyla yaptığı tüm bu anlaşmalara bakılarak 1923-1938 arası dış ilişkileri için ne söyelenebilir?
Doğru Cevap: "B" Barışçıl ve İttifaklar sistemine entegredir
Soru Açıklaması
10.
Çağdaş tarihçilik aşağıdaki hangi olaydan sonra yurdumuza gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyetten sonra
Soru Açıklaması
11.
Mustafa Kemal Atatürk’e göre egemenlik aşağıdakilerden hangisine ait olmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Millet
Soru Açıklaması
12.
Atatürk'ün, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir” ifadesi aşağıda yer alan hangi ilke ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir” diyerek etnik temele dayanmayan, kapsayıcı, gayet açık ve pratik bir millet tanımı yapmıştır.
13.
1927 yılı nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 13,5 milyon
Soru Açıklaması
Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre 13.648.270 kişidir.
14.

3 Haziran 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi sebepten dolayı kapatılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Ankara İstiklal Mahkemesinin ‘düşünce ve inançlara saygılı olmak prensibi kullanılarak dinin siyasete alet edilmesinden dolayı
Soru Açıklaması

Ankara İstiklal Mahkemesi’nin ‘düşünce ve inançlara saygılı olmak prensibi kullanılarak dini siyasete alet edilmesinden dolayı 3 haziran 1925 de kapatılmıştır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Bağdat Paktı
Soru Açıklaması
Bağdat Paktı, Demokrat Parti döneminde gerçekleştirilmiştir.
16.

Megali İdea ne demektir?

Doğru Cevap: "D" Anadolu’da Rum nüfusun yaşadığı bölgelerin Yunanistan’a ilhâkı
Soru Açıklaması

Megali İdea; Anadolu’da Rum nüfusun yaşadığı bölgelerin Yunanistan’a ilhâkı, anlamına gelmektedir.

17.
I. Musul Meselesi'nin Milletler Cemiyetince İngiltere'nin lehine çözümlenmesinin hemen akabinde Sovyetler ile tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasıII. İngiltere ile İtalya'nın Akdeniz ile ilgili bir anlaşma yapmaları üzerine İtalya'ya yakınlaşılmasıIII. İtalyan tehdidine karşı Akdeniz Paktı'yla İngiltere'ye bağlanılmasıTüm bu gelişmeler birlikte düşünüldüklerinde Atatürk dönemi dış politikasın hangi prensiplerine işaret eder.
Doğru Cevap: "D" Gerçekçilik-Akılcılık
Soru Açıklaması
18.
A.Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey, Carl Ebert gibi sanatçılar aşağıdaki sahalardan hangisinde faaliyet göstermişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması
19.

Cumhuriyetin ilanı sonrasında yürürlüğe giren ve 1960’a kadar yürürlükte kalan Anaysa hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "B" 20 Nisan 1924
Soru Açıklaması

Türkiye cumhuriyetinin ilk Anayasası 20 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

20.
I. Millet cumhuriyeti her türlü taarruzdan korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir. II. Terbiye ve tedrisatın birleştirilmesi hususunda millet hemfikirdir. III. İslamiyet'i asırlardır yapıldığı gibi siyaset vasıtası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek çok lüzumludur. Atatürk'ün bir meclis konuşmasında altını çizdiği bu husular hangi kapsamlı gelişmenin hem nedeni hem de amacıdır?
Doğru Cevap: "E" 3 Mart 1924 tarihli Meclis Müzakere ve Kararları
Soru Açıklaması
Atatürk'ün yukarıda sıralanan sözleri, Türkiye'nin laikleşmesinde önemli bir yer ve öneme sahip olan 3 Mart 1924 tarihli Meclis Müzakere ve Kararları'yla somutlaşmıştır. Cevap E'dir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.