Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada uygulama esaslarından değildir?

Doğru Cevap: "B" Ümmetçilik
Soru Açıklaması

Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esasları gerçekçilik, tam bağımsızlık, barışçılık ve akılcılıktır.

2.
Atatürk’ün hazırlattığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı aşağıdaki konulardan hangisini ele almamıştır?
Doğru Cevap: "E" Türk ırkının üstünlüğü
Soru Açıklaması
3.
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin artırılmasını istemesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi I. Dönem Meclis tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Saltanatın kaldırılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet idaresinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tekilci bir sistem olması
Soru Açıklaması
6.
Dönemin eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" 1933 yılında teknik eğitim valilik ve belediyelere bağlanmıştır.
Soru Açıklaması
7.

Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul’u, İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bıraktığı anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" 5 Haziran 1926
Soru Açıklaması

Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul’u, İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bıraktığı anlaşma 5 Haziran 1926 da imzalanmıştır.

8.
Atatürk İlkeleri hangi yıl Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1937
Soru Açıklaması
Atatürk İlkeleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na 1937 yılında girmiştir.
9.
Resim öğretmeni yetiştirmek için cumhuriyet döneminde hangi okul açılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Gazi Eğitim Enstitüsü
Soru Açıklaması
10.

Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi açıklamaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri ortadan kaldıran dönemin adliye vekili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mehmet Seyyid Bey
Soru Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde halifeliğin kaldırılması sırasında yapılan tartışmalardaki kafa karışıklığını gideren müdahalelerin sahibi Adliye Vekili Mehmed Seyyid Beydir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının temel amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bölgesel yayılmacılık
Soru Açıklaması
İlkesel olarak gerçekçilik, hukuka bağlılık, millî siyaset, yurtta sulh cihanda sulh prensipleri ile yürütülen Türk dış politikasının temel amaçları “millî bir devlet kurmak, tam bağımsızlık, taklitçi olmayan bir demokratlaşma ve modernleşme, daha adil bir devletlerarası düzen” olarak formüle edilebilir. Ancak Türk Devletinin bölgesel yayılmacılığı benimsediği ve dış politikasını bu doğrultuda formüle ettiği söylenemez.
12.
Cumhuriyet kurulduktan sonra her alanda olduğu gibi tarımsal üretimin ve tarımın gelişmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bu önemli adımlardan biri de 1923 – 1934 yılları arasında toplam 7 milyon dönüm arazi, bağ ve bahçenin dağıtılmış olmasıdır. Dönemin siyasi ve konjonktürel yapısı göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisine toprak verilmesi mümkün olmaz?
Doğru Cevap: "D" Yerli Azınlıklar
Soru Açıklaması
13.
Meclisin 3 Mart 1924 tarihli oturumunda Siirt mebusu Halil Hulki ile elli bir arkadaşının hazırladığı Şer’ iye ve Evkaf Vekâlet’inin kaldırılması yönündeki kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Soru Açıklaması
Siirt mebusu Halil Hulki ile elli bir arkadaşının hazırladığı Şer’ iye ve Evkaf Vekâlet’inin kaldırılması yönündeki kanun teklifi sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmasına karar verilmiştir. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
14.
Milli Mücadele savaşları devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.