Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 17
1.
I. Gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmesi planlanan inkılapların halka tanıtılmasıII. Düşman işgalinin etkilerini tespit etmekIII. Halkın beklenti ve sıkıntılarını yerinde görüp çözüm üretmek IV. Orduları denetlemekMustafa Kemal Atatürk’ün 1923 ile 1938 yılları arasında gerçekleştirdiği 170 ziyaretten oluşan yurt gezilerinde yukarıdaki yargılardan hangisini veya hangilerini hedeflediği söylenilebilir?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Cumhuriyetin ilanında acele edildiğine, iyice tartışılmadan, Anayasa’daki ilgili hükümler düzeltilmeden gündeme sokulduğuna dair eleştirilerle dolu mülakatı 1 Kasım 1923 tarihinde Vatan ve Tasvir-i Efkar Gazetelerinde yayımlanan ve Meclisin ülke çapında tanınan simalarından olan vekil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rauf (Orbay) Bey
Soru Açıklaması
Meclisin ülke çapında tanınan simalarından Rauf (Orbay) Bey’in Cumhuriyetin ilanında acele edildiğine, iyice tartışılmadan, Anayasa’daki ilgili hükümler düzeltilmeden gündeme sokulduğuna dair eleştirilerle dolu mülakatı 1 Kasım 1923 tarihinde Vatan ve Tasvir-i Efkar Gazetelerinde yayımlandı.
3.
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması
Soru Açıklaması
4.
Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
5.
Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne hangi tarihte oy birliği ile üye olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 18 Temmuz 1932
Soru Açıklaması
18 Temmuz 1932 yılında Genel Kurulun oy birliğiyle aldığı kararla Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi tamamlanmıştır. Doğru cevap D şıkkıdır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi ve Maadin Bankası
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Anadolu'nun sosyo-ekonomik tarihi
Soru Açıklaması
Atatürk'ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular arasında Anadolu'nun sosyo-ekonomik tarihi yer almaz.
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 arası dönemin uygulamalarını şekillendiren ana esaslar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Eğitimi din anlayışı üzerine programlamak.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye’ye sağladığı yararlar arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye'nin yönetiminde boğazlar komisyonunun yenilenmesi
Soru Açıklaması
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sağladığı yararları şu şekilde sıralayabiliriz: 1- Türkiye’nin gerektiğinde boğazları silahlandırabilmesi, 2- Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası güç dengesindeki öneminin artması, 3- Türkiye’nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalkması, 4- Boğazların tamamen Türkiye’nin denetimine girmesi. Boğazlar Komisyonun kurulması Lozan Barış Konferansı'nda gerçekleşmiştir, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin kesin egemenliği kabul edilmiştir.
10.
Atatürk'ün Milli Mücade'nin başında Türk milletini tanımlamak için kullandığı “ırken, dinen, kültür bakımından birbirine saygılı, özveri duygularıylayla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet" ifadesi aşağıdaki hangi ilkeyi işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Halkçılık
Soru Açıklaması
Milli Mücade'nin başında Türk milletini “ırken, dinen, kültür bakımından birbirine saygılı, özveri duygularıylayla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet" olarak tarif eden Atatürk’ün gözünde Türk toplumu sınıfsız bir bütündür, fertleri arasında hiçbir fark yoktur.
11.
29 Haziran 1939’daki kararıyla Hatay’ın anavatana katılmasını sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hatay Devleti Meclisi 
Soru Açıklaması
Hatay Devleti Meclisi
12.
1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık kaç ilkokul vardır?
Doğru Cevap: "C" 5000
Soru Açıklaması
1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’deki mevcut ilkokul sayısı 4.894’tür.
13.
Musul sorunu hangi tarihte çözüme kavuşturulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1926
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin oluşumunda rol aldığı dış politik gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Briand-Kellog Paktı
Soru Açıklaması
Briand-Kellog Paktı
15.
Aşağıdakilerden sorunların hangisi ilgili ülkedeki başbakanın ve siyasetinin değişmesi ile çözümlenebilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Patrikhane meselesi
Soru Açıklaması
16.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ders kitabının hazırlanmasına doğrudan hizmet etmiştir. Bunun en önemli nedeni nedir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet vatandaşlığı bilinci verilmesine özel önem verdiği için
Soru Açıklaması
Türk gençliğinin inkılabın esaslarına göre yetiştirilmesi düşüncesinin uygulama yeri olan eğitimde Türkçe, tarih coğrafya, yurt bilgisi, sosyoloji gibi sözel derslerde Cumhuriyet vatandaşlığı bilinci verilmesine özel önem verilmekteydi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ders kitabının hazırlanmasında doğrudan hizmet etmiştir. Doğru cevap E şıkkıdır.
17.
Türkiye’de hilafetin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki okullardan hangisi, 1928 yılında yeni harflerin topluma öğretilmesi amacıyla kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Millet Mektepleri
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki antlaşmalardan/sözleşmelerden hangisi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin Yunanistan dışındaki balkan ülkeleriyle sorunları çözülmüştür?

Doğru Cevap: "C" Lozan antlaşması
Soru Açıklaması

Lozan Barış Antlaşması sonrasında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Yunanistan dışında kalan tüm Balkan ülkeleriyle sorunu kalmamıştır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Meclis tarafından gerçekleştirilen kararlar dışındadır?
Doğru Cevap: "A" Saltanatın kaldırılması 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.