Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 1
1.

Din istismarını engellemeye yönelik nitelikli din atamı yetiştirmek için 1959 yılında aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına başlanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Yüksek İslam Enstitüleri
Soru Açıklaması

1959 yılında ülkenin her yerinde görüldüğü ifade edilen din istismarını engellemeye yönelik nitelikli din adamı yetiştirmek için Yüksek İslam Enstitüleri açılmaya başlanmıştır.

2.

Aşağıdakilerinden hangisi Dr. Refik Saydam programında önem taşıyan konulardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Demir yolu yapımının devamı
Soru Açıklaması

Atatürk sonrasında kurulan Dr. Refik Saydam Hükûmeti’nin programında üç konu öncelik taşıyordu: Demiryolu yapımının devamı, denk bütçe politikası ve ‘devletçilik’ ilkesine bağlılık.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin 2000 yılında yaşadığı olumlu süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ülke tarihinde bir ilk gerçekleşerek asker ve politikacı olmayan Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Soru Açıklaması
Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ekonomik bir süreç değildir.
4.
Ankara hangi tarihte resmen başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
Ankara 13 Ekim 1923’te resmen başkent olmuştur.
5.
Türkiye ile ABD arasında başlayan Haşhaş/Afyon Sorunu 1972'de ABD'nin baskısıyla haşhaş ekiminin yasaklanmasıyla son bulmuştur. Haşhaş ekimi aşağıdaki hükümetlerin hangisinin döneminde yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Nihat Erim Hükümeti
Soru Açıklaması
Nihat Erim Hükümeti
6.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen en temel girişimdir?

Doğru Cevap: "C" Demiryolu yapımına önem verme
Soru Açıklaması

Demiryolu ile ulaşıma büyük önem veren Cumhuriyet hükûmetleri hat uzunluğu ve sayısını artırmanın yanında önemli oranda millîleştirme faaliyeti gerçekleştirmiştir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikası uygulama esasları arasında yer almaz.
Doğru Cevap: "E" Dostluk
Soru Açıklaması
8.
Yunanistan’ın 1919 Paris Barış Konferansı’nda vaat edilen toprakların elde edilmesi yönünde giriştiği ve 1922’de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Türk Millî Mücadelesi sonucu Yunanistan tarafından nasıl değerlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" ''Küçük Asya Felaketi''
Soru Açıklaması
1919 Paris Barış Konferansı’nda vaat edilen toprakların elde edilmesi yönünde girifltiği ve 1922’de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Türk Millî Mücadelesi, Yunan tarihine “Küçük Asya Felaketi” olarak geçmiştir. Bu felaketin sorumlusu olarak, Küçük Asya kuvvetleri komutanı ve diğer bazı siyasiler idam edilirken 1922 sonrasında Yunanistan yaklaşık on yıl boyunca askerî darbe ve müdahalelere sahne olacaktır.
9.

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesinden sonra yeni Türkiye’nin dış politikadaki imajı hakkındaki görüşleri aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Komşuları ile iyi geçinen bağımsızlığını korumaya kararlı, dünya barışından yana olmasıyla.
Soru Açıklaması

Komşuları ile iyi geçinen bağımsızlığını korumaya kararlı, dünya barışından yana olmasıyla tanınmıştır.

10.
1996'da %84,9, 1997'de %91, 1998'de %54, 1999'da%62,9, 2000'de %32,7 olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma dönemi enflasyon oranlarına göre bu plan dönemi için ne söylenebilir.
Doğru Cevap: "E" Fiyat düzeni stabil değildir.
Soru Açıklaması
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi enflasyon oralarına göre seyir istikrarlı, haliyle ürün fiyatları stabil değidir.
11.
Aşağıdakilerden hangisi Demirel hükümetinin I. Beş Yıllık Kalkınma Planı dâhilinde Türkiye’de kurduğu ağır sanayi tesis ve fabrikalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul Paşabahçe Fabrikası
Soru Açıklaması
Demirel hükümeti, 1965 yılında iktidara geldiğinde I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanmasına devam etmiştir. Demirel hükümeti, kendi iktisadi ve sosyal hedeflerini planın son iki yılında yıllık programlarla uygulamaya koymayı uygun görmüştü. Bu dönemde demir- çelik, sülfirik asit, alüminyum, petrol gibi alanlara öncelik verilmiş ve Türkiye’nin bu alandaki önemli fabrikaları kurulmuştur. Bu fabrikalar sırasıyla şunlardır:1- İskenderun Demir- Çelik, 2- Bandırma Sülfirik asit, 3- Artvin Orman Ürünleri, 4- Seydişehir Alüminyum, 5- İzmir Aliağa rafinesi gibi tesisler bu dönemin ürünleridir. İstanbul Paşabahçe tesisleri daha erken dönemde kurulmuş sanayi tesisleridir. Doğru yanıt A seçeneğinde verilmiştir.
12.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 31 Temmuz 1952
Soru Açıklaması
Hükümetlerin iş hayatına yönelik çalışmalarında katkı sağlayan bir oluşum olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 31 Temmuz 1952 tarihinde kurulmuştur. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir
13.
Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
Hilafet 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmıştır.
14.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yapılan ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1927
Soru Açıklaması
15.
Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile aşağıdakilerden hangisinde etkinliğini arttırmak istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Avrasya
Soru Açıklaması
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilat› (KEİB), Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) ve Türk Dünyas› kurultaylar› gibi girişimler, Türkiye’nin Avrasya’daki etkinli¤ini art›rmaya dönük çabalar olarak göze çarpt›.
16.

1950-1960 Demokrat parti döneminde, hükümet üç önemli hedefini nasıl açıklamıştır?

Doğru Cevap: "E" Tarım, Sanayi, Dış ekonomik işlerde devlet müdahaleleri asgari düzeye inecek.
Soru Açıklaması

1950-60 döneminde Demokrat parti hükümet üç önemli hedefini; tarım, sanayi, ve dış ekonomik işlerde devlet müdahalesinin azaltılacağı olarak belirlemiştir.

17.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1952
Soru Açıklaması
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 31 Temmuz 1952'de kurulmuştur.
18.

Aşağıdakilerden hangisi 1999 depreminin sonuçlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Uluslararası Para fonunda Türkiye fonuna 250000 dolar aktarılması.
Soru Açıklaması

1999 depreminden sonra Ortaya çıkna sonuçlar şöyedir; Büyüme hızının negative olması Işsizliğin artması Bölgenin alt yapısını yeniden yapılması için deprem fonu kurulması 4481 sayılı deprem vergisinin konulmasıdır.

19.
I. Kapatılan Üniversitelerin açılması II. Basın yasağının kaldırılması III. Bir anayasa komisyonunun oluşturulması gibi 1960 Askeri Darbesi sonrası Milli Birlik Komitesince gerçekleştirilen gelişmeler, söz konusu komitenin darbeyi dayandırdığı amaçların hangisiyle daha uyumludur?
Doğru Cevap: "E" Demokrasinin yeniden ortaya çıkarılması
Soru Açıklaması
1960 Askeri Darbesi sonrası Milli Birlik Komitesince faaliyete sokulan söz konusu bu üç uygulama, komitenin darbenin amacı olarak gösterdiği Türkiye'de demokrasinin yeniden ortaya çıkarılması hedefiyle son derece uyumludur.
20.
Demokrat Parti döneminde işçilere grev hakkı verilmemesinin nedeni ne olarak açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hızlı kalkınmaya engel olması
Soru Açıklaması
Demokrat Parti döneminde işçilere grev hakkı verilmemesinin nedeni ne olarak hızlı kalkınma gösterilmiş ve hükümetin öncelikli hedefinin hızlı kalkınma olduğu söylenmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.