Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 17
1.

Gümrük birliği Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 1 Ocak 1996
Soru Açıklaması

Türkiye ve Türk halkı için 1 Ocak 1996 sadece yeni bir yılın başlama tarihi değildi. Bu tarihte ülke ekonomisi için alınan çok önemli iki karar yürürlüğe giriyordu: Birincisi “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” diğeriyse “Gümrük Birliği Anlaşması” idi ve bu tarih 1 Ocak 1996’dır.

2.
Türkiye’yi uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lozan Antlaşması
Soru Açıklaması
Lozan Antlaşması
3.
Atatürk'e göre "Türk demek dil demektir. Milliyetin en belirgin özelliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır".Bu düşünce çerçevesinde Atatürk'ün oluşturduğu Türk Dili Tetkik Cemiyeti ne tür çalışmalar yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Türk dilinin Türkçe sözcüklerden oluşması için çalışmak
Soru Açıklaması
4.
9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen Anayasa ile devlet nasıl tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" --Demokratik Devlet--Laik Devlet--Sosyal Devlet--Hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.
Soru Açıklaması
9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen Anayasa ile devlet; --Demokratik Devlet--Laik Devlet--Sosyal Devlet--Hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.Doğru cevap E şıkkıdır.
5.
Kültürel değişimin başarıya ulaşması, kültürel değerlerin bilinmesi, tanınması ve korunması için aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir?
Doğru Cevap: "E" Müzecilik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulan Demokrat Parti hükumetinin ilk hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mevcut anayasanın korunması
Soru Açıklaması
Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin ardından sunduğu kısa vadeli ilk vaatler arasında mevcut anayasanın korunması hedefi yoktu, aksine antidemokratik kanunların gözden geçirilerek temel hak ve hürriyetler konusunda yeniden düzenlenmesi hedeflenmişti.
7.
Halkın 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi siyasi, sosyal ve ekonomik gidişattan rahatsız olduğunun en açık göstergesi nedir?
Doğru Cevap: "C" Yeni anayasanın %92'yle kabul edilmesi
Soru Açıklaması
1980 Askeri darbesi, önceki gidişattan rahatsız olanların en büyük destek ve olumlamasını ilan ettiği anayasanın %92 gibi yüksek bir oranla kabulüyle görmüştür.
8.
2010 yılında 6093 sayılı yasa ile eserleri koruma, onarma ve kütüphanelerin fiziki şartlarını iyileştirme amacıyla oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yazma Eserler Kurumu
Soru Açıklaması
2010 yılında 6093 sayılı yasa gereği, yazma eserlerin yer aldığı kitaplıkların bulunduğu merkezlerin teşkilatlandırılması ile ortaya çıkan Yazma Eserler Kurumu, yazma eserlerin koruma, onarım ve kütüphanelerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
9.
29 Mayıs 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongre’de alınan kararla oluşturulan Müstakil Grup ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hükümet çalışmalarını kontrol etmek
Soru Açıklaması
Müstakil Grup, hükümetin faaliyetlerinin TBMM tarafından kontrol edilmesinin sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir.
10.

1560 metre uzunluğundaki Boğaziçi köprüsünün denizden yüksekliği kaç metredir.

Doğru Cevap: "B" 64 metre
Soru Açıklaması

1560 metre uzunluğundaki Boğaziçi köprüsünün denizden yüksekliği 64 metredir.

11.
1960 müdahalesinden sonra ana ilke olarak hangi söylem yer almıştır?
Doğru Cevap: "C" Dinin siyasete alet edilmemesi ana ilke olarak yer almıştır.
Soru Açıklaması
1960 müdahalesinden sonra hem Millî Birlik Komitesi(MBK)nin hem hükûmet hem de muhalefetin söyleminde dinin siyasete alet edilmemesi ana ilke olarak yer almıştır.Doğru cevap C şıkkıdır.
12.
Demokrat Parti (DP), 1950 yılında iktidara geldikten sonra CHP ile birçok konuda tartışma ve kamplaşma içinde olmuştur. Dönemin siyasi yapısı göz önüne alındığında iktidar ile muhalefet partilerinin hangi konuda uzlaşmaları beklenir?
Doğru Cevap: "C" Komünizm aleyhtarlığı
Soru Açıklaması
Komünizm aleyhtarlığı
13.
İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa dahil etmek amacıyla İngiltere başbakanı Türkiye'ye gelmiştir. Türk -İngiliz görüşmeleri aşağıdaki sehirlerden hangisinde yapılmıştır.
Doğru Cevap: "E" Adana
Soru Açıklaması
Adana
14.

Köy enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1940
Soru Açıklaması

17 Nisan 1940, tarih ve 3803 no.lu yasa ile kuruldu.

15.
Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda İzmir'de bir İktisat Kongresi'nin toplanması ve bu kongreye çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat ve asker gibi birçok kesimden insanların katılması neyi göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Yeni kurulacak olan ülkede ekonomik kalkınmaya önem verildiği.
Soru Açıklaması
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye çalışılmıştır.
16.

ABD’nin 1974 yılında Türkiye’ye ambargo kararı almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye’nin haşhaş üretim yasağını kaldırması
Soru Açıklaması

ABD, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye’ye baskılar kurarak haşhaş üretiminin yasaklanmasını sağlamış, fakat yeni hükümet bu yasağı kaldırmıştır. Bu nedenle ABD, Türkiye’ye ambargo uygulamıştır.

17.
İstanbul Deklarasyonu ile hayata geçen ve Türkiye’nin doğu ülkelerinin ortak pazarına girmesine ve bu ortak pazarda liderlik yapmasına yönelik girişim, aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından imzalanmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Irak
Soru Açıklaması
Irak
18.

Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi yılları kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "B" 1963-67
Soru Açıklaması

Birinci beş yıllık kalkınma planı 1963-1967 yılları arasını kapsamaktadır.

19.

DPT teşvik ve uygulama dairesi Ocak 1968’den itibaren, teşvik belgesi dağıtmaya başlamasındaki temel fayda ne olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Bu belgeyi alan girişimciler kredi ve döviz bulmakta devletten yardım gördüğü gibi, ‘vergi indirimi’ ve ‘yatırım indiriminden de yararlanıyorlardı.
Soru Açıklaması

Dpt teşvik ve uygulama dairesi Ocak 1968 den itibaren, teşvik belgesi dağıtmaya başlamasındaki temel fayda; Bu belgeyi alan girişimciler kredi ve döviz bulmakta devletten yardım gördüğü gibi, ‘vergi indirimi’ ve ‘yatırım indirimi’nden de yararlanıyorlardı.

20.
Köy Enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 17 Nisan 1940
Soru Açıklaması
Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihli 3803 no.lu yasa ile kurulmuştur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.