Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 4
1.
12 Kasım 1942’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu döneminde kabul edilen Varlık Vergisi ile amaçlanan nedir?
Doğru Cevap: "C" Toplanan vergilerle devlet gelirlerini artırmak
Soru Açıklaması
Varlık Vergisi ile olağanüstü ekonomik ve mali koşullar çerçevesinde “bir defaya mahsus” olarak yapılan düzenlemeyle; piyasadan para çekerek enflasyonla mücadele etmek, savaş yıllarının şartlarından yararlanarak ‘çok para kazanmış ancak bu kazancın vergisini vermemiş olanlardan’ vergi almak ve devlet gelirlerini artırmak amaçlanmıştı. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
2.

Türkiye’de İşçi Sendikaları Konfederasyonları hangi yılda kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1952
Soru Açıklaması

İşçilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirme hedefi ile 1952’de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştur.

3.

Gazetelerdeki dini içerikli yazı dizileri hangi tarihte kontrol altına alınmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1942
Soru Açıklaması

1940 tarihinde yapılan bir düzenlemeyle, rejimin halka ulaşmak için bulduğu en etkin yol olan halkevlerinde kütüphanelere dinî içerikli ve inkılabın ideolojisine uymayan siyasi yayınların girmesi yasaklandı. 1942’de gazetelerde dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alınmaya başlandı.

4.
Çok partili hayata geçiş döneminin önemli adımlarından biri olan 12 Temmuz Beyannamesi'ne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Devlet Başkanı İsmet İnönü'nün Demokrat Parti'ye nazarla iktidar partisine yakın olduğu
Soru Açıklaması
İsmet İnönü tarafından sunulan 12 Temmuz 1947 tarihli Beyanname çok partili yaşamın olması gerekenlerini sıralarken yanlı bir bakış ya da taraflı bir duruş sergilemez.
5.

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Dış Politikalardaki uygulama esaslarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Ulusalcılık ve bireyselcilik
Soru Açıklaması

Gerçekçilik, Tam bağımsızlık, Barışçılık, Akılcılık Atatürk’ün dış politikalardaki uygulama esaslarındandır.

6.
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Marshall Planı
Soru Açıklaması
Marshall Planı
7.
Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi izahları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri gideren dönemin Adliye vekili kimdir?
Doğru Cevap: "C" Seyyid Bey,
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, 31 Mart 1975'te kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin koalisyon ortağı olan partilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
31 Mart 1975’de Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne koalisyon ortağı olan partiler, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir.
9.
Soğuk Savaş döneminde 1947 itibari ile Türkiye’nin Batı Bloku ’nu tercih etmesinde ki başlıca neden nedir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye’nin benimsediği Batıcılık ilkesi
Soru Açıklaması
Türkiye’nin Batı Bloku ’nu tercih etmesinde ki başlıca etken Türk dış politikasının hedef aldığı Batıcılık ilkesidir. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
10.
Atatürk Araştırma merkezi hangi dönemde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1980 darbesinden sonra
Soru Açıklaması
Atatürk Araştırma Merkezi 1980 darbesinden sonra kurulan bir merkezdir.
11.

I- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretirII- Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışırIII- Türk tekel çalışmayı tercih eder serbestliğe karşıdır17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli Misak-ı İktisadi ilkeleri ile görebilmekteyiz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bunların arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

III. Madde yanlıştır, doğru hali Türk serbest çalışmayı tercih eder, tekelciliğe karşıdır şeklinde olacaktır.

12.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türkiye’yi askeri olarak da Batı Bloku’nun bir üyesi haline getirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" NATO’ya 1952 yılında üye olunması
Soru Açıklaması
NATO’ya 1952 yılında üye olunması
13.
Türkiye’de, 17 Nisan 1940 tarihinde köylü nüfusu mahallerinde eğitip üretici duruma getirmek ve köyden kente göçü engellemek amacıyla kurulan Köy Enstitüleri, aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlarından hangisinin döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Hasan Âli Yücel
Soru Açıklaması
Hasan Âli Yücel
14.
Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "D" 1963-1967
Soru Açıklaması
1963-1967
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.