Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi'nin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi
Soru Açıklaması
Söz konusu kriz hem uluslararası sistem hem de Türk dış politikası üzerinde son derece etkili olmuştur. SSCB’nin Küba’ya nükleer füze yerleştirme girişimi, ABD’nin sert tepkisiyle karşılaşmış ve dünyanın bir nükleer savaşa en fazla yaklaştığı bir kriz ortaya çıkmıştır. Kriz, ABD ile SSCB arasında yapılan gizli pazarlıklarla sonuçlandırılmış, bu tarihten sonra, ABD ve SSCB arasında “Yumuşama” adı verilen, gerginliklerin nispeten azalmaya başladığı bir döneme girilmiştir. Bu durum, II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası alandaki konumunu ABD-SSCB gerilimi üzerinden tanımlamakta olan Türkiye’nin dış politikasında bazı yeni yönelimlerin taraftar toplamasına imkân vermiştir. Zira, Küba Krizi sonrası başlayan Yumuşama, blok politikasının gevşemesi çerçevesinde blok içi güçlerin, blok liderlerinden daha özerk politikalar izleyebildikleri bir uluslararası ortam doğurmuştur. Diğer taraftan, ABD ile SSCB arasında krizin çözümü için yürütülen pazarlığın en önemli konularından birinin Türkiye olması da Türk dış politikasını oluşturanları derinden etkilemiştir. ABD, SSCB’nin Küba’ya füze yerleştirmemesi karşılığında, Türkiye’ye 1950’lerin sonlarında yerleştirdiği Jüpiter füzelerinin sökülmesini kabul etmiştir. Bu pazarlık esnasında Türkiye’ye hiçbir şekilde haber verilmemesi, ancak pazarlığın sonradan ortaya çıkması, Türk yöneticilerinin zihinlerinde ABD hakkındaki ilk önemli kuşkular belirginleşmiştir.
2.
Uluslararası ilişkilerde, tarihî dostluk ve tarihî düşmanlık yerine, değişen şartlar ve karşılıklı yarar ilişkileri esas alınarak hareket edilmesi, Atatürk'ün dış politika uygulama esaslarından hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "D" Akılcılık
Soru Açıklaması
Atatürk Türkiye’sinin dış politika anlayışı ideolojik doğmalara, ön yargılı saplantılara değil, akıl üzerine oturtulmuştur. Cevap D şıkkıdır.
3.
I. SSCB ile 1972 ve 1978 imzalanan İyi Komşuluk İlkeleri ile İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği Bildirileri II. Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmaları III. Yeni Ulusal Savunma Doktrini IV. 1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Arap tarafının desteklenmesiV. 1972'de İslam Konferansı Örgütü'ne üye olunması gibi gelişmeleri Türkiye'nin dış politikada benimsediği hangi prensibi akla getirir?
Doğru Cevap: "B" Çok yönlülük
Soru Açıklaması
Türkiye, özellikle Küba Füze Krizi, Kıbrıs Meselesi ve Haşhaş Sorunu gibi hadiselerin ardından kendisini Blok mensubu haline getiren güdümlü politikalarını rafa kaldırarak eşit oranda tüm dünyaya açılmasına imkan veren çok yönlü siyasayı benimsemiştir.
4.

1959 yılında Millet Partisi Başkanı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Osman Bölükbaşı
Soru Açıklaması

1959 yılı gerginliklerle doludur. Millet Partisi Başkanı Osman Bölükbaşı yaptığı bir konuşma dolayısıyla hapis cezasına çarptırılırken, hükümet muhalefetin vatandaşları isyan ve ihtilale teşvik ettiğini iddia ediyordu.

5.

Döviz Çıpasına dayalı Enflasyon Programının terk edildiği kriz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 2001
Soru Açıklaması

Şubat 2001 krizi ile “Döviz Çıpası” na dayalı “Enflasyon Düşürme Programı” terk edilmiş oldu. Şubat krizinin tamamen döviz piyasalarından kaynaklanan bir krizdi.

6.
29 Ekim 1923’te “Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli cumhuriyettir” ifadesi anayasada yerini almıştır. Böylece Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düşüncesi nasıl bir rejimi ortaya çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "B" Saltanat yönetimi terk edilerek milletin yönetime katılacağı bir rejim kurulmuştur.
Soru Açıklaması
Saltanat yönetimi terk edilerek milletin yönetime katılacağı bir rejim kurulmuştur.
7.
Türkiye’nin Batı Bloku içindeki yeni konumu açısından önem taşıyan ve Türkiye ile Yunanistan’a SSCB’ye karşı askeri yardım verilmesini öngören olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
Türkiye ile Yunanistan’a SSCB’ye karşı askeri yardım verilmesini öngören ve Türkiye’nin Batı Bloku içindeki yeni konumu açısından önem taşıyan başlıca olay Truman Doktrininin ilanıdır. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Stalin dönemi SSCB dış politikasının Türkiye’den talepleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’nin ABD ve İngiltere’yle ilişkilerini geliştirmesi
Soru Açıklaması
Millî Mücadele sırasında Türk-Sovyet münasebetlerinin ilgi çekici bir yönü de, Sovyetlerin Mustafa Kemal’in Batililarla uyuşma ve uzlaması ihtimalinden duydukları endişeydi.
9.
Menderes Hükümeti ile muhalefet arasında tartışma ve eleştirilere neden olan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dinin siyasete alet edilmesi
Soru Açıklaması
Menderes Hükümeti ile muhalefet arasında sıklıkla yaşanan ve döneme damga vuran başlıca tartışmalar, hükümetin dinin siyasete alet edilmesini önlemek adına yaptığı uygulamalar ve muhalefetin bu tür uygulamaları din istismarı olarak eleştirmesinden kaynaklanmaktaydı. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
10.
Radyo ve Televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1993
Soru Açıklaması
Radyo ve Televizyon yayınlarında devlet tekelini kaldıran düzenleme 8 Temmuz 1993 tarihinde yapılmıştır.
11.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1931
Soru Açıklaması
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 1931 yılında kurulmuştur.
12.

Adalet ve Kalkınma Partisi hangi yılda kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 2001
Soru Açıklaması

14 Ağustos 2001’de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, 3 Kasım 2002 seçimlerinde en yüksek oyu alarak Abdullah Gül başkanlığında 58. Hükümeti kurmuştur.

13.

Türkiye’nin 1959 yılında Avrupa Ekonomik Teşkilatı’na müracaatı aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sekteye uğramıştır?

Doğru Cevap: "B" 27 Mayıs Askeri Darbesi
Soru Açıklaması

Türkiye’nin müracaatı AET’de memnuniyetle karşılandı. Türkiye’nin girişimleri sonucunda AET, 1960 Mayısı’nda Türkiye ve Yunanistan’la aynı anda görüşmelere başlanması kararını aldı. Fakat 27 Mayıs askerî darbesi bu kararın uygulanmasını geciktirdi.

14.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde; dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: "E" Ümmet birliğinin oluşturulması
Soru Açıklaması

Ümmet birliğinin oluşturulması bu esaslardan birisi değildir.

15.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı ilk kanunlarda halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Sağlık
Soru Açıklaması

Ülke genelinde sağlık hizmetleri son derece yetersizdi. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermesi mevcut durumu yoruma ihtiyaç bırakmadan ortaya koymaktadır.

16.

Ali Fuat Cebesoy Moskova’ya Büyükelçi olarak hangi tarihte gönderilmiştir?

Doğru Cevap: "D" 19 Şubat 1921
Soru Açıklaması

19 Şubat 1921’de Ali Fuat (Cebesoy) Bey Büyükelçi olarak Moskova’ya gönderilmiştir.

17.

Yüksek İslam Enstitülerinin ana amacı nedir?

Doğru Cevap: "D" Din adamı yetiştirme
Soru Açıklaması

1959 yılında ülkenin her yerinde görüldü¤ü ifade edilen din istismarını engellemeye yönelik nitelikli din adamı yetiştirmek için Yüksek İslam Enstitülerinin açılmaya başlandı.

18.

Kıbrıs konusunda Ada’daki Rumlar, Yunanistan’la birleşme kararı almıştır. Bu oluşumun adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Enosis
Soru Açıklaması

1950’lerin başından itibaren Kıbrıs’taki Rumlar, Yunanistan’la birleşme (enosis) hedefi çerçevesinde örgütlenmiş ve silahlı mücadele başlatmışlardı.

19.
Aşağıdakilerden hangisi çok partili dönemin ilk adımı olarak kurulan Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Nuri Demirağ
Soru Açıklaması
7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin kurucuları savaş dönemi uygulamalarını açıkça tenkit ederek “dörtlü takrir” veren ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden atılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’dır. Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi yok sayılmıştır. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
20.
Demokrat parti dönemi ve sonrasında ekonomik hakların gelişiminde en çok dile getirilen kaygı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Komünizm
Soru Açıklaması
Demokrat parti dönemi ve sonrasında ekonomik hakların gelişiminde en çok dile getirilen kaygı Komünizm olmuştur. İşçi hakları, sendika ve grev hakkı daha çok komünist düşünceler olarak iktidarlar ve toplum tarafından uzun süre kabul görmemiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.