Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Büt 2017
1.
“Renan Müdafaanamesi” isimli eserinde, İslâm’ın bilimi teşvik ettiğini ispat etmeye çalışan ve müslümanların medreselerinin ve bilginlerinin ortaya koydukları ilmin, Avrupa medeniyetini de etkilediğine vurgu yapan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Namık Kemal
Soru Açıklaması
2.
“İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.” görüşünü savunan İslâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Haldun
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber döneminden sonra kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Medrese
Soru Açıklaması
4.
Din öğretiminde konular anlatılırken somuttan soyuta, bilenenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru bir yaklaşım tercih edilerek, öğrencinin seviyesine göre onun kavrayabileceği cümlelerle iletilerin net, mesajların anlaşılır olması ilkesi aşağıdaki din öğretimi ilkelerinden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Açıklık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dînî farklılıklara bakışını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Her insanı, kendi iradesi ile, tercih ettiği inançla birlikte kabul etmek gerekir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin devlet okullarında, sadece bir mezhebe bağlı din eğitimi yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yunanistan
Soru Açıklaması
7.
Hakikat değeri açısından bütün dinlerin eşit olduğu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çoğulculuk
Soru Açıklaması
8.
“Çocuklar özellikle bu dönemde inançla ilgili konularla yakından ilgili olmaya başlarlar. Metafizik alanla ilgili sorular sorarlar. Bazı ibadetlere karşı ilgi ve merakları canlanır. Genel olarak öğrenmeye daha yatkın hale gelinen bu dönem, ibadet öğretimi için de iyi bir başlangıç olarak kabul edilir.”

Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Son çocukluk
Soru Açıklaması
9.
İnsanların oturuş, yürüyüş biçimleri, el ve yüz hareketleri, çeşitli resimler, şekiller, renkler aracılığı ile kurulan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nesnel İletişim
Soru Açıklaması
10.
Peygamberlerin sahip oldukları “Emanet” sıfatı onların hangi özelliğine işaret eder?
Doğru Cevap: "E" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, doğrusal iletişim modelinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Geribildirim
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi din dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deneysel doğrulama ilkelerine dayanması
Soru Açıklaması
13.
Silinmesi güç ilk izlenimleri oluşturan iletişim araçları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bedensel göstergeler
Soru Açıklaması
14.
İletişimi tek bir kişinin (kaynağın) becerisine ve yeteneklerine bağlı olarak yürütülen bir süreç değil, iki tarafın birlikte yapabildiği ve birlikte başarabildiği bir etkinlik olarak tanımlayan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşlemsel
Soru Açıklaması
15.
Psikolojik Danışma’yı, “kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci” olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisi?
Doğru Cevap: "A" Nelson
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili rehberliğin öğrenciye yardımcı olduğu konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişinin kendini psiko-sosyal bir realite olarak anlamasını sağlaması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gözleyici
Soru Açıklaması
18.
Yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla, dua edenlerin tedavi sürecinin daha kısa sürdüğünü ve hastalık esnasında sahip olunan moral ve maneviyat desteğinin, hastalıkların tedavisinde önemli bir katkı sağladığını yıllar önce ortaya koyan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dr. Alexis Carrel
Soru Açıklaması
19.
Bir sorunu tek başına çözememe ve doğru bir sonuca varabilmek için başkalarının görüş ve düşüncelerine başvurma ihtiyacı duyma durumunda gerçekleşen yardım ilişkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Müşavere
Soru Açıklaması
20.
Yazmış olduğu “el-Ahkâmu’s- Sultâniyye” adlı eseriyle İslam dünyasında ilk defa Din Hizmetlerinde Rehberlik İlkeleri konusunda görüşler ortaya koyan İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâverdî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.