Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 15
1.

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen mescidin kuzey tarafında bulunan ve bazı sahabilerin barındığı, mescidin bir parçası olarak, Hz. Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, aynı zamanda bir barınma mekânı olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Suffa
Soru Açıklaması

Medine’ye hicretten sonra inşa edilen mescidin kuzey tarafında bulunan ve bazı sahabilerin barındığı Suffa da, eğitim-öğretim yapılan bir başka önemli mekândır. Burası, mescidin bir parçası olarak, Hz. Peygamber’in etrafında ilim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar, aynı zamanda bir barınma mekânıdır.

2.

“İnsanın dini^ gelişimi için gerekli öz” anlamındaki fıtrat hali, çocuk konuşmaya başlayıncaya kadar devam eder. Çocuk için bu yaş yaklaşık olarak nedir?

Doğru Cevap: "B" 2 yaş
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu ya Yahudi, ya Hıristiyan, ya da Mecusi yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler, çocuk da Müslüman olur.” (Müslim, Kader, 22, 25) buyurarak insanın belli bir dini^ gelişim potansiyeli ile dünyaya geldiğini, daha sonradan çevrenin etkisiyle farklı dini^ inançlara yöneldiğini ifade etmiştir. Söz konusu hadisin çeşitli varyantlarından ve devamında verilen örnekten de anlaşılacağı gibi, “insanın dini^ gelişimi için gerekli öz” anlamındaki fıtrat hali, çocuk konuşmaya başlayıncaya kadar devam eder. Bu da yaklaşık 2 yaş civarıdır.

3.
Birçok kavram arasında ilişki kurulması gerektiği ve kavramlar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmadığı durumlarda ilk akla gelebilecek öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Soru Açıklaması
a
4.

Bir dinin ya da fikrin, maddi^ ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Medeniyet
Soru Açıklaması

Bir dinin ya da fikrin, maddi^ ve manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına medeniyet denir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.