Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Doğru Cevap: "B" Sorular, mümkün oldukça açık uçlu olmamalı, “evet” ya da “hayır” denilerek cevaplanacak türde olmalıdır.
Soru Açıklaması

Soru cevap yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Sorular, mümkün oldukça açık uçlu olmalı, “evet” ya da “hayır” denilerek cevaplanacak türde olmamalıdır.

Öğrencilere sorulan soruların cevaplarını bulmakta zorlandıkları hissedildiğinde ipuçları verilerek cevabı bulmalarına yardımcı olunmalıdır.

Öğretmenin soracağı sorular basit, kolay takip edilir ve anlaşılır olmalı, herhangi bir belirsizlik taşımamalı ve öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalıdır.

Soru sorduktan sonra düşünmesi için öğrenciye yeterli zaman tanınmalıdır.

Sorular, genellikle tüm sınıfa sorulmalıdır.

2.

I. Nereden geldim?

II. Nereye gidiyorum?

III.Neye inanmalıyım?

IV. Sonum ne olacak?

V. Görevim nedir?

Doğrudan doğruya insanın varoluşu ile ilgili yukarıdaki sorulara cevap arayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Felsefe
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde daha sonraki yıllarda dinî kavramların anlaşılabilmesi ve içtenlikle yaşanan dinî bir hayat için temel olabilmesi için gösterilebilecek koşullardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çocukların hayal kurmasının engellenmesi ve gerçeklerin olduğu gibi aktarılması.
Soru Açıklaması

Okul öncesi dönemde daha sonraki yıllarda dinî kavramların anlaşılabilmesi ve içtenlikle yaşanan dinî bir hayat için temel olabilmesi için gösterilebilecek koşullardan biri de çocukların hayal gücünü beslemek ve zenginleştirmektir.

4.

Çocukta ahlâk ve adalet duygularının gelişmesindeki en büyük etken nedir?

Doğru Cevap: "A" Anne-Baba
Soru Açıklaması

Çocukta ahlâk ve adalet duygularının gelişmesinde de anne baba tutumlarının büyük etkisi vardır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede sevgi ve güvene dayalı bir atmosfer içinde büyümesinin sonuçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Onu bütün kötülüklerden korur.
Soru Açıklaması

Ailede din eğitiminin dayandığı temel, sevgi ve güven duygularıdır. Çocuğun ailede sevgi ve güvene dayalı bir atmosfer içinde büyümesi onun gençlik ve yetişkinlik çağlarında inanan bir insan olması, dinini sevmesi, Allah’ı sevmesi ve O’na güven duymasının ön şartıdır.

6.

Daha çok psiko-motor davranışların öğretiminde kullanılmakla birlikte, görgü kurallarının ve pek çok dinî pratiğin öğretiminde etkilidir. Namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kuran’ın en güzel şekilde nasıl okunacağı vs. gibi pek çok konunun öğretiminde başvurulabilecek bir yöntemdir. Bu öğretim yöntemi nedir?

Doğru Cevap: "B" Gösterip yaptırma
Soru Açıklaması

Gösterip yaptırma, bilgi kazandırmak, ilgi uyandırmak, göze ve kulağa aynı anda hitap etmek suretiyle işin nasıl yapıldığını göstermek için başvurulan bir öğretim yöntemidir. Bir işin, hareketin veya davranışın en uygun biçimde ve ustaca nasıl yapılabileceğini göstermesi bakımından önemli bir öğretim yöntemidir. Gösteri veya demonstrasyon yöntemi olarak da anılan bu yöntem, bir yeteneği, ortaya koymaktan veya bir şeyin nasıl yapılacağının süreçlerini göstermekten öte, onun ilkelerini de ortaya koyar.

7.

” Allah Teâlâ kâinatı, belirli bir ölçü ve kanuna bağlı olarak yaratmıştır.” Buna Kur’an diliyle ne denir?

Doğru Cevap: "D" Sünnetullah
Soru Açıklaması

Allah Teâlâ kâinatı, belirli bir ölçü ve kanuna bağlı olarak yaratmıştır. Buna Kur’an diliyle, “Sünnetullah” denir.

8.

Çocuklarda hangi yaşlar arası “ilk çocukluk dönemi” olarak adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" 2-6 yaş
Soru Açıklaması

Genellikle 2-6 yaşları arası ilk çocukluk dönemi olarak kabul edilir

9.
Yaratıcı ile de, yaratılmışlarla da barışıktır. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. İnsanların en hayırlısının, insanlara faydalı olan kişi olduğunu bilir. Kendisi için istediğini başkaları için de ister. Hakka, haklıya ve haklılığa daima itibar eder.

Yukarıdakilerden hangisi iyi insanın özellikleri arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Bu tip bir insanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Yaratıcı ile de, yaratılmışlarla da barışıktır.

Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez.

Düşenin dostudur.

İnsanların en hayırlısının, insanlara faydalı olan kişi olduğunu bilir.

Gerektiğinde başkalarını kendisine tercih eder.

Küçüklerin de büyüklerin de hakkını korur.

İyi ve güzel olanın yanında, kötü olanın da karşısındadır.

Hedefi hayır olan işlerde yarışır.

Bencil (egoist) değildir.

Sadece iyilik ve güzellikte yardımlaşır.

Başkaları tarafından kendisine hak olarak bir şey verilse bile, vicdanında bunun tekrar hesabını yapar.

Alış-veriş yaptığında aldatmaz.

Emaneti ehline verir.

Üzerine bir iş aldığında, onu en iyi şekilde yapmaya çalışır.

Kendisi için istediğini başkaları için de ister.

Allah’tan korkar, kuldan utanır.

Hakka, haklıya ve haklılığa daima itibar eder.

Rızkın ve malın asıl sahibinin Allah olduğuna inanır.

Hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi de öteki dünya için çalışır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Öğretmenin rehberliğinde kavramlara ve genellemelere kendisi ulaşır.
Soru Açıklaması

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi, açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisidir. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, öğretmen öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımını sağlamaya çalışır. Öğretmenin rehberliğinde kavramlara ve genellemelere kendisi ulaşır ilkesi ise buluş yoluyla öğretim stratejisinin bir özelliğidir.

11.

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig isimli kitabı, önemli bir örnektir. Çünkü eser, Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebu Hasan bin Süleyman Arslan) için kaleme alındığından dolayı bir Siyasetname sayılır. Tamamen rumuzlar ve sembollerle yapılan bir anlatım tarzı benimsendiği için alegoriktir. Öğretmeyi hedef aldığı için de didaktiktir.

12.

Din eğitimi temelleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Sosyal Temel
Soru Açıklaması

Din eğitimi temelleri arasında psikolojik, felsefi, ekonomik, hukuki, evrensel temeller vardır.

13.

“insanın dinî gelişimi için gerekli öz” anlamındaki fıtrat hali çocuğun kaç yaş dönemidir?

Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması

“insanın dinî gelişimi için gerekli öz” anlamındaki fıtrat hali, çocuk konuşmaya başlayıncaya kadar devam eder. Bu da yaklaşık 2 yaş civarıdır.

14.

‘Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in evrenselliğine örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" Herkes Hz. Âdem’in neslindendir. O da topraktandır.
Soru Açıklaması

İman konusunda zorlamanın olamayacağını, Kur’an bütün açıklığı ile bildirmektedir (Bakara 2/256). Bu noktada, herkesin dini anlayışı kendisine aittir (Kafirûn 109/6).İslâm hiç kimsenin ırkına, bölgesine, soyuna ve sülalesine eleştiri getirmez (Hucurat 49/12). Çünkü bunların hiçbirini, insan kendi iradesiyle belirlemez. Dolayısıyla sorumlu da tutulamaz. Hz. Peygamber’in de bu konuda şöyle bir ikazı vardır:v“Herkes Hz. Âdem’in neslindendir. O da topraktan.” (Tirmizi, Tefsir-iSure, 50)İslâm’da üstünlük imanda ve Allah’a kulluk bilincine (takva) sahip olmadadır. Bunu gerçekleştirme noktasında ise herkes eşittir.

15.
Ruh Kıyametin kopuş vakti, Öldükten sonra dirilme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün peygamberlere sorulan sorulardandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Varoluşla ilgili sorulara en tatmin edici cevabı din vermiştir. Birkaç örnek verecek olursak, bütün peygamberlere sorulan sorular, · Ruh · Kıyametin kopuş vakti · Öldükten sonra dirilme meselesi olmuştur. 

16.

“Gençlerle etkili bir dinî iletişimin kurulabilmesi için iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır” aşağıdakileren hangisi bu bilgideki iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Muhatap almak
Soru Açıklaması

Muhatap almak gençlerle etkili bir dinî iletişimin kurulabilmesi için iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadelerden birisi değildir.

17.

Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" ) Kültür
Soru Açıklaması

Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ise kültür denir.

18.

“Delâlet” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Kılavuzluk etmek
Soru Açıklaması

Sözlüklerde bu kavramın karşılığı, yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmaktır.

19.

18-22 ile 35-40 yaşları arasını kapsayan dönem ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Genç yetişkinlik
Soru Açıklaması

Genç yetişkinlik olarak da isimlendirilen bu dönem 18-22 ile 35-40 yaşları arasını kapsar. İnsan hayatının pek çok açıdan en yoğun olduğu bir dönemdir. Birey, evlenme, iş sahibi olma, yuva kurma vb. geleceğini etkileyen ve belirleyen önemli kararları bu dönemde alır.

20.

Osmanlı Devleti’nde belli-başlı eğitim-öğretim kurumları olan medreselerdeki ilmî faaliyetlerin zayıflaması ve gerilemesinin sebeplerinden biri olan ‘Medreselerdeki eğitim ve ilim anlayışının gelişmeye ve üretken olmaya kapalı hale gelerek hedefin,   mevcut bilgilerin belirli kaynaklardan öğrenilip aktarılmaya dönüşmesi.’ aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Eğitim ve ilim anlayışı
Soru Açıklaması

Medreselerdeki eğitim ve ilim anlayışının gelişmeye ve üretken olmaya kapalı hale gelerek hedefin,   mevcut bilgilerin belirli kaynaklardan öğrenilip aktarılmaya dönüşmesi eğitim ve ilim anlayışı ile ilgilidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, İslâm dünyasında tecrübe ve düşünceye dayalı bilimlere olan ilgi azalmış,   eğitim ve ilim alanlarında belirli esasların dışına çıkılmaması gerektiği biçiminde bir anlayış yaygınlaşmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.