Din Psikolojisi
2015 - Final Soruları
1.
I. Sistemli gözlemler
II. Kişisel dokümanların sistemli incelenmesi
III. Hipotezler
IV. Mülâkatlar

Yukarıdakilerden hangileri Din Psikolojisi araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
2.
Tüm çalışmalarında insanın dindar bir tabiata sahip olduğunu, dinin insana özgü ve içten doğma bir olgu olduğunu ortaya koyan psikolog aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" C.G. Jung
Soru Açıklaması
3.
Dinin hem özsel hem de işlevsel yönünü en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Din, kültür içerisinde yer alan bir semboller sistemidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangileri, dindarlığın biyolojik kaynakları ile ilgili araştırmalarda ön plana çıkmışlardır?
Doğru Cevap: "B" M. Persinger - V. Ramachandran
Soru Açıklaması
5.
Yaşamsal sorunlarda, , Allah’ın bu sorunları çözümüne yardım ettiği hissi sağlayarak anlam bulmada kaynak işlevi gören unsura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dinî başa çıkma
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de yürütülen araştırmalarda dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili bulguların değişkenliği, aşağıdaki hususlardan hangisine bağlanamaz?
Doğru Cevap: "C" Genel olarak halkın araştırmalara karşı ilgisizliği
Soru Açıklaması
7.
Annenin veya temel bakıcının; tehdit anları ve üzüntülü zamanlarda güvenlik limanı; güvenli zamanlarda çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü işlevini gördüğüne odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bağlanma Teorisi
Soru Açıklaması
8.
Piaget’in bilişsel gelişim teorisini dinî gelişime uygulayarak, bebeklikten
ergenliğe kadar dinî gelişimle ilgili dört aşama teklif eden teorisyen kimdir?
Doğru Cevap: "D" Elkind
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, imanda bilişsel yapıya temel teşkil eden bilginin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Deneyle elde edilebilir.
Soru Açıklaması
10.
“Dinde zorlama yoktur” ve “Dileyen iman eder, dileyen inkâr eder” şeklindeki Kur’an ayetleri, imanın daha çok hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Ahde dayalı yapısına
Soru Açıklaması
11.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda “bireyin algıladığı, çevresine uyguladığı bir eylem ve işlev olarak bulunan gözlemlenebilir düşünce biçimi” olarak
tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yapı
Soru Açıklaması
12.
I. Kavramlar arasında ilişki kurar.
II. Dünya görüşlerini yapılandırır.
III. Hayata dair anlamlar üretir.

Yukarıdakilerden hangileri Tanrı tasavvurunun işlevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
I. Kadercilik
II. Düşünce ve eylem dengesi
III. Varlığı anlamlandırma
IV. Pasif bir dünya anlayışı

Yukarıdakilerden hangileri Kadir-i Mutlak bir Tanrı tasavvurunun yol açabileceği olumsuz anlayışlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
14.
Piaget’nin gelişim dönemleri dikkate alındığında, bir çocuğun Tanrı
tasavvurunun somut özelliklerden sıyrıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Soyut işlemler dönemi
Soru Açıklaması
15.
İbadetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İbadet ayrı diğer davranışlar ayrıdır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Allah ile iletişim kurma
Soru Açıklaması
17.
Bireyin günahlarının bağışlanması için dua etmesi duanın aşağıdaki hangi yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Dua güdüleri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ergenliği dinî değişim için uygun dönem haline getiren
önemli etkenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Anlam arayışına girme
Soru Açıklaması
19.
Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının ve
sıcaklıklarının etkilerinin ön planda olduğu din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal tip
Soru Açıklaması
20.
Tövbeyle ilgili Gazzâli’nin belirttiği üç boyutlu süreç aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bilme, pişmanlık, gereğini yerine getirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.