Din Psikolojisi
2017 - Final Soruları
1.
İnsanın dindar bir tabiata sahip olduğunu ve dinin kökeninin en eski insan atalarının kalıtımlarında var olan arketiplere dayandığını ileri süren düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" C. G. Jung
Soru Açıklaması
2.
Bireyin sergilediği davranışların toplumun değerlerine uyup uymadığını denetleyen iç hakime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Vicdan
Soru Açıklaması
3.
Dinarlığın tecrübe (duygusal) boyutu ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allah ile ilişki halindeki inançlı insanda uyanan sezgiler, duygular ve algılar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kırsal-kentsel kökenlilik ile dindarlık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarından biridir?

 
Doğru Cevap: "A" Kırsal kökenlilerin dindarlık düzeyleri, kentlilerden daha yüksektir.
Soru Açıklaması
5.
Yaşlılık dönemi dinî hayatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yaşlılık her hâlükârda dindarlığı olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür.
Soru Açıklaması
6.
- Çelişki ve çatışmalar
- Sorgulama ve şüphe
- Suçluluk ve günahkârlık duygusu

Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ergenlik
Soru Açıklaması
7.
Çocukların Tanrı'yı ve melekleri gerçek insanlar olarak düşündüğü Harm's Teorisi evresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gerçekçi evre
Soru Açıklaması
8.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda, “bireylerin değer verdiği, kendilerini adadığı, hizmet ettiği, yasaklarına uyduğu değer merkezleri ve güç imgeleri” olarak temsil edilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnancın içeriği
Soru Açıklaması
9.
Güven olarak adlandırdığı iman kavramını, daha az emin olduğumuz inançları ifade etmek üzere kullandığımızı ve buna karşılık inancı daha kesin konularda kullanmaya eğilimli olduğumuzu ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Allport
Soru Açıklaması
10.
İnanan kişinin imanını derinleştirme ve olgunlaştırma çabasına olumlu katkılarda bulunan şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sadakat şüphesi
Soru Açıklaması
11.
Çocuklarda tasavvurların oluşumuna kaynaklık eden ve onların ilk Tanrı
tasavvurların en derin ve en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anne ve baba
Soru Açıklaması
12.
Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi ve yaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tanrı tasavvuru
Soru Açıklaması
13.
Tanrı kavramının teologların düşüncelerine dayandığını, Tanrı tasavvurunun ise duygusal bir kabul olduğunu ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rizzuto
Soru Açıklaması
14.
Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İbadet içinde yer alırlar.
Soru Açıklaması
15.
Kur’an’da, “boyun bükerek, sessizce, korku ve ümitle dua edilmesini” belirten ayetle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Duadaki samimilik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin psikolojik etkilerini ortaya çıkaran
sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İbadetin yapılış zamanı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı bir gerilim ve sıkıntının, dinî değişim öncesinin gerekli şartı olduğunu ileri süren psikologlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Stark
Soru Açıklaması
18.
Tövbede ilk önce aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
Doğru Cevap: "B" Zihinsel değişim
Soru Açıklaması
19.
Kişinin başından geçen dramatik bir olay, izlediği dinî bir toplantı, konuşma gibi dinî duygularının harekete geçmesiyle dindarlaşmaya karar verdiği din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeniden uyanış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.