Din Psikolojisi
2018 - Final Soruları
1.
Allah, tanrı, peygamberi; helal-haram, günah-sevap, aforoz etme, cennet cehennem, ibadet, namaz, "Allah razı olsun" vb. din alanını niteleyen kavramlar ve ifadeler kültürel bir gerçeklik olan dinin aşağıdaki unsurlarından hangisini oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Din dili
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, medeni durum ve dindarlık ilişkisi ile ilgili elde edilen sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Evli yetişkinler bekâr yetişkinlerden daha dindardır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı ve din arasındaki ilişki üzerine yapılan
araştırmalarda elde edilen sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Dine daha çok bağlı olanlar intihara daha az eğilimlidirler.
Soru Açıklaması
4.
Olayların ya uzaktan kendi doğal akışı içerisinde, ya da araştırmacının da olayların içine koyularak anlaşılmaya çalışıldığı Din Psikolojisi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sistemli gözlem
Soru Açıklaması
5.
Vicdanın mahkumiyetini fade eden suçluluk duygusunun dindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kendini aşkınlama
Soru Açıklaması
6.
Baldwin Teorisi’ne göre, bütün her şeyin nedeni ve düzenleyicisi olan Tanrı’ya
bağlanma hissinin gelişmeye başladığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Entelektüel aşama evresi
Soru Açıklaması
7.
İnsanın, Allah’ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorguladığı dinî şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sadakat şüphesi
Soru Açıklaması
8.
İnanç ile iman arasındaki farkın büyük ölçüde psikolojik olduğunu; inancın daha durağan, imanın ise dinamik ve canlı olduğunu belirten psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" W. H. Clark
Soru Açıklaması
9.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda, “bireylerin değer verdiği, kendilerini adadığı, hizmet ettiği, yasaklarına uyduğu değer merkezleri ve güç imgeleri” olarak temsil edilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnancın içeriği
Soru Açıklaması
10.
Depreme maruz kalan bazı bireylerin yaşadıkları durumu kıyamete benzetmeleri veya Allah’ın bir imtihanı olarak nitelendirmeleri, Tanrı tasavvuru ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Atıf ve yükleme
Soru Açıklaması
11.
Psikolojide Tanrı tasavvurunu yorumlamak üzere kullanılan ve “bilinçdışı dünya görüşlerini düzenleyen, dolayısıyla bu görüşlerin ilişkisel epistemolojilerini yapılandıran ve yorumlayan, insanın temel ilişki modelinin parçası” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Düzenleyici ilke
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi insanı tasavvur etmeye iten sebeblerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tasarlamak
Soru Açıklaması
13.
Rizzuto’ya göre, Tanrı tasavvurun oluşumunda baskın rol oynayan imaj
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anne baba imajı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dua güdülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İbadette bulunma isteği
Soru Açıklaması
15.
Dua formu ve içeriğinin dinlere ve toplumlara göre değişiklik gösterdiği dua türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplu dua
Soru Açıklaması
16.
Cemaatle kılınan namazın insanlar üzerindeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Her insanın Allah huzurunda eşit olduğu duygusunu güçlendirmesi
Soru Açıklaması
17.
Duanın en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bireye yalnız olmadığını hissettirmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bireyin sağlığını etkiler.
Soru Açıklaması
19.
İnsanın başından geçen dramatik bir olay, dinlediği bir konuşma vb. herhangi bir etki ile dinî duyguları harekete geçerek dindarlaşmaya veya başka bir dine girmeye karar verdiği din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeniden uyanış tipi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Gazâli’ye göre tövbenin boyutlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Pişmanlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.