Din Psikolojisi
2018 - Vize Soruları
1.
Din Psikolojisi'nin temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dinî olgular
Soru Açıklaması
2.
İslam dünyasında, psikolojik bakış açısıyla, insanın iç hayatını ilk kez inceleyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haris el-Muhasibi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi'nin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Bireylerin dinî yaşayış ve davranışlarını tasvir etmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi'nin araştırma konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın varlığının delilleri
Soru Açıklaması
5.
Dua, namaz, oruç, hac, kurban, kutsal kitabı okuma, ayin gibi dinî uygulamalar dindarlığın aşağıdaki hangi boyutunu oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Törensel
Soru Açıklaması
6.
Teolojilerdeki düşünce ve pratiğin nedeni olarak ileri sürülen, hem geniş hem de dar olarak tasavvur edilen manevi yaşam türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanrı yönelimli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi manevi yaşam içindeki yaşantılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nihai hakikat konusunda büyük isteklilikle birlikte belli bir şüphecilik içinde olma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme bağlamında dile getirilen kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Aidiyet
Soru Açıklaması
9.
Literatüre “anlam arayışı”, “anlam inancı” ve “anlam arzusu” kavramlarını yerleştirerek yeni bir psikoterapi ekolü geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" V. Frankl
Soru Açıklaması
10.
Toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü kazandırma eylemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kültürleme
Soru Açıklaması
11.
Dinî ve mistik tecrübeler sonucunda beynin belirli bölgelerinde oluşan aktivitelerin incelenmesi üzerine yapılan çalışmaların sonucu ortaya koyulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nöroteoloji
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dinin insan psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ileri süren psikologlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" S. Freud
Soru Açıklaması
13.
“Dindarlık” veya “dinî hayat” kavramlarına karşılık gelen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabası
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kutsalın dili olarak nitelendirilen kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Başarı
Soru Açıklaması
15.
Dinin sosyal etki ve işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dinin pozitif sosyal etki ve işlevleri kuşkulu bir konudur.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, eğitim seviyesi ve dindarlık arasındaki ilişki ile ilgili bulgulardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Eğtim seviyesi yükseldikçe dindarlık azalır.
Soru Açıklaması
17.
Geleneksel Kuram'ın dinin yaş ile ilişkisinde savunduğu durum aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşanması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bekâr gençlerde dindarlığın azalmasına neden olan gençlik döneminin temel niteliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Dinî bunalımlar
Soru Açıklaması
19.

Okul dönemine tekabül eden bu evrede, 6-7 yaşlarından itibaren çocuklar, sayı ve mantık kurallarını çevrelerinde gözlemledikleri olaylar ve olgular arasında ilişkiler kurma konusundaki arayışlarında bir araç olarak kullanmaya başlamaktadırlar.


Elkind Teorisi'ne göre, yukarıdaki özellikleri bahsedilen evre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İlişki arayışı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin ergenlik dönemi dinî gelişiminde etkili olan sosyal faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireyselleşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.