Din Psikolojisi
2019 - Büt Soruları
1.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması ve kendine değer vermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
2.
Dua, namaz, oruç, hac, kurban, kutsal kitabı okuma, ayin gibi dinî uygulamalar dindarlığın aşağıdaki hangi boyutunu oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Törensel
Soru Açıklaması
3.
Bireyin sergilediği davranışların toplumun değerlerine uyup uymadığını denetleyen iç hakime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vicdan
Soru Açıklaması
4.
Aristo'dan aldığı "Faal Akıl" kavramını İslam inancındaki vahy meleği ile eşitleyerek bunu "er-Ruhu'l-Emin" ve "Ruhu'l-Kuds" isimleriyle karşılayan Müslüman filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farabî
Soru Açıklaması
5.
Geleneksel Kuram'a göre, 18-30 yaş aralığı dinî gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Dinî etkinliklerde önemli ölçüde düşüş yaşanır.
Soru Açıklaması
6.
Çocuk ile anne arasındaki duygusal ilişkinin doğası ve bu ilişkinin çocuğun dindarlığı üzerindeki etkisine odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bağlanma Teorisi
Soru Açıklaması
7.

  • Çelişki ve çatışmalar

  • Sorgulama ve şüphe

  • Suçluluk ve günahkârlık duygusu


Yukarıda özellikleri verilen dinî gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ergenlik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının gelişim karakteristiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İradecilik
Soru Açıklaması
9.
Kişilerin dua ettiklerinde beklentilerine karşılık alamayıp hayal kırıklığına
uğramasından kaynaklanan dinî şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bencillik şüphesi
Soru Açıklaması
10.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda, “bireylerin değer verdiği, kendilerini adadığı, hizmet ettiği, yasaklarına uyduğu değer merkezleri ve güç imgeleri” olarak temsil edilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnancın içeriği
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan olumlu inanç nitelemelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Tasdik etme
Soru Açıklaması
12.
Rizzuto’ya göre, Tanrı tasavvurun oluşumunda baskın rol oynayan imaj
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anne baba imajı
Soru Açıklaması
13.
Bir araştırmanın sonuçlarına göre, 9-10 yaşındaki çocuklar Tanrı’yı nesnel sıfatları bağlamında tasavvur etmekte; 12-13 yaşlarındaki çocuklarda Tanrı’nın özellikleri iyilik ve adalet olarak düşünülmekte; 15-16 yaşlarındaki çocuklarda ise, Tanrı’nın güç ve güzellik sıfatları baskın görünmektedir.

Yukarıdaki parçada verilen araştırma bulguları Tanrı tasavvurunu belirlemede kullanılan etkenlerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Yaş
Soru Açıklaması
14.
Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi ve yaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tanrı tasavvuru
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dua güdülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İbadette bulunma isteği
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin psikolojik etkilerini ortaya çıkaran
sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İbadetin yapılış zamanı
Soru Açıklaması
17.
Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İbadet içinde yer alırlar.
Soru Açıklaması
18.
İnsanın başından geçen dramatik bir olay, dinlediği bir konuşma vb. herhangi bir etki ile dinî duyguları harekete geçerek dindarlaşmaya veya başka bir dine girmeye karar verdiği din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeniden uyanış tipi
Soru Açıklaması
19.
Travmatik ve gerilimli olaylar yaşama dinî değişimin aşağıdaki hangi güdülerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Duygusal
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de misyonerler tarafından özellikle genç
sempatizanları etkilemek amacıyla kullanılan duygu ağırlıklı söylemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Korku
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.