Din Psikolojisi
2020 - Final Soruları
1.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması ve kendine değer vermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
2.
Bireyin sergilediği davranışların toplumun değerlerine uyup uymadığını denetleyen iç hakime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vicdan
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir gerçeklik olan nesnel dinin unsurlarından
biridir?
Doğru Cevap: "A" Dinî şahıslar
Soru Açıklaması
4.
Din Psikolojisi'nin temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dinî olgular
Soru Açıklaması
5.
Baldwin’in dinî gelişim teorisinin üçüncü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki aşama
Soru Açıklaması
6.
Dinî şüphe ve çatışmanın en az olduğu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çocukluk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi genç bekârların dine ilgisiz davranışlarının ardında yatan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim eksikliği
Soru Açıklaması
8.
Ödül, ceza, pekiştirme, taklit ve model alma fikirlerine dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal öğrenme teorisi
Soru Açıklaması
9.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda “bireyin algıladığı, çevresine uyguladığı bir eylem ve işlev olarak bulunan gözlemlenebilir düşünce biçimi” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yapı
Soru Açıklaması
10.
İnsanın, Allah’ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorguladığı dinî şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sadakat şüphesi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi imanda bilişsel yapıya temel teşkil eden bilginin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Deneyle elde edilebilmesi
Soru Açıklaması
12.
Rizzuto’ya göre, Tanrı tasavvurun oluşumunda baskın rol oynayan imaj
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anne baba imajı
Soru Açıklaması
13.
Depreme maruz kalan bazı bireylerin yaşadıkları durumu kıyamete benzetmeleri  veya Allah’ın bir imtihanı olarak nitelendirmeleri, Tanrı tasavvuru ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Atıf ve yükleme
Soru Açıklaması
14.
Türkiye'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların daha çok Allah’ın “yakınlığını, koruyuculuğunu, sevgisini”; buna karşılık erkeklerin Allah’ın “gücünü ve cezalandırıcı” özelliğini vurguladıkları görülmüştür.

Yukarıdaki araştırma, Tanrı tasavvuru ile aşağıdaki etkenlerden hangisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "E" Cinsiyet
Soru Açıklaması
15.
Bireyin kendi varoluşunun nedeni olan, kendini yaratan, ona bir çok yetenek, güç ve imkânlar bahşeden Allah'a duasında teşekkür etmesi aşağıdaki hangi dua güdüsünün içeriğini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Allah'ın nimetlerine şükür edilmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dua güdülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yüksek düzeyde kendine güven duygusu
Soru Açıklaması
17.
Namaz kılmanın gereğine inandığı halde bireyin namaz kılmayı değil de arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmeyi tercih etmesi, ibadetin aşağıdaki psikolojik etkilerinden hangisiyle
ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İrade
Soru Açıklaması
18.
Tövbe ilk önce yaşanan değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zihinsel
Soru Açıklaması
19.
Kişinin başından geçen dramatik bir olay, izlediği dinî bir toplantı, konuşma gibi dinî duygularının harekete geçmesiyle dindarlaşmaya karar verdiği din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeniden uyanış
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmedeki süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tekrar dine dönme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.