Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 17
1.

Modern insanın en büyük sorununu anlam ihtiyaç ve arzusunun engellenmesinde gören ve logoterapi adını verdiği bir düşünce ekolü çerçevesinde görüşlerini dile getiren bilim insanı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" V. Frankl 
Soru Açıklaması

V.Frankl, modern insanın en büyük sorununu anlam ihtiyaç ve arzusunun engellenmesinde görür. Logoterapi adını verdiği bir düşünce ve tedavi ekolüçerçevesinde görüşlerini dile getirmiştir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.